496 z 1 000 podpisów

Petycja zainicjowana przez Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

Tekst petycji

Apelujemy do europosłów Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego o skontrolowanie 10-letnich działań Komisji Europejskiej w sprawie kopalni „Tomisławice” oraz wysłanie misji w region kopalni.

Szczupłe zasoby wody w Polsce kurczą się w zbyt szybkim tempie, a państwo nie ma skutecznych mechanizmów prawnych do ochrony przed nielegalnym i nadmiernym zużywaniem wody przez duże przedsiębiorstwa. Od początku 2018 roku mieszcząca się w powiecie konińskim na pograniczu Kujaw i Wielkopolski kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Tomisławice” działa bez ważnego pozwolenia na odpompowywanie ogromnej ilości wody. Sama koncesja na utworzenie kopalni wydana 10 lat temu została oparta na nierzetelnej i niejednokrotnie podważonej ocenie oddziaływania na środowisko - w tym na zasoby wodne i Naturę 2000. Kopalnia eksploatując wodę w regionie od lat cierpiącym na jej niedostatek, lekceważy krajowe prawo i wpływ swojej działalności na środowisko i lokalną społeczność.

Ochrona wspólnego dobra, jakim są zasoby wody, odzwierciedla się właśnie w walkach lokalnych - dlatego prosimy o podpis pod żądaniami lokalnych społeczności, występujących w służącej za wzór na przyszłość, pierwszej takiej sprawie: w obronie wody. Stawką jest wyegzekwowanie skutecznego sposobu ochrony zasobów wody w Polsce przed nielegalną i nadmierną eksploatacją.

Po 10 latach od złożenia petycji do Komisji Europejskiej w sprawie zezwolenia na budowę kopalni oraz kolejnych zaskarżeniach decyzji środowiskowej we wszystkich instancjach krajowych, mieszkańcy regionu pod koniec 2018 r. złożyli kolejną petycję - tym razem do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, w sprawie skontrolowania dotychczasowych działań Komisji Europejskiej i wysłania przedstawicieli Komisji Petycji na wizję lokalną w celu przyjrzenia się procedurom krajowym. Od 10 lat próby uregulowania sprawy kopalni „Tomisławice” w ramach polskiego porządku prawnego nie przyniosły skutku.

Dlaczego jest to ważne?

Dlaczego woda znika?

Wokół kopalni odkrywkowej zawsze występuje tzw. „lej depresji”. Jest to obszar pozbawiany wody gruntowej i głębszych warstw wód podziemnych wokół kopalni odkrywkowej przy okazji odwadniania złoża węgla brunatnego przez kopalnię. Zasięg leja depresji został znacznie zaniżony w ekspertyzach przygotowywanych przed budową kopalni 10 lat temu. Jego zasięg jest większy1 i - inaczej niż wcześniej przypuszczano - wkracza na obszar Natura 2000 Jezior Gopło2. Zostało to potwierdzone już półtora roku temu przez Komisję Europejską i przez władze polskie.

Dodatkowo za lej depresji - z niejasnych przyczyn - przyjęło się uważać jedynie obniżenie poziomu wód gruntowych większe niż 1 metr. Obniżenie poziomu wód o mniej niż 1 metr jest ignorowane, chociaż ogromnie wpływa na przyrodę i filary lokalnej gospodarki: niszczy uprawy w gospodarstwach rolnych i turystykę na zanikających jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz prowadzi do osuszenia i zaniku mokradeł, lasów łęgowych i drobnych oczek wodnych, które są bardzo cennymi elementami przyrody.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w swojej decyzji z 18 stycznia 2019 podtrzymało decyzję korzystną dla kopalni „Tomisławice”, opierając się na wybiórczo przywoływanych dokumentach i danych, a także na dowód legalności funkcjonowania kopalni przywołało pozwolenie wodnoprawne, które nie dość, że nigdy się nie uprawomocniło, to w końcu zostało całkowicie cofnięte przez Dyrektora Wód Polskich, czyli najwyższą instancję zarządzającą zasobami wodnymi w Polsce.

Dlatego oczekujemy od europosłów Komisji Petycji:
1. kontroli działań Komisji Europejskiej i sprawdzenia, jakie kroki zamierza podjąć z otwartym od 10 lat postępowaniem?
2. wysłania misji (fact finding mission) przedstawicieli Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, aby samodzielnie porozmawiali z poszkodowanymi, władzami regionalnymi, lokalnymi oraz szczebla centralnego, oraz by Komisja Petycji oceniła w raporcie z misji kroki podjęte przez polskie organy administracji centralnej i samorządowej w celu powstrzymania postępującej z miesiąca na miesiąc degradacji środowiska naturalnego oraz stosunków wodnych.

Dokumenty, filmy i artykuły na ten temat: https://bit.ly/2UKOA3X

Dorzucisz się?

Czasem trudno sobie wyobrazić, jak wiele może zmienić jedna osoba. Ale kiedy wiele osób działa razem, wspólnie możemy budować lepszą Europę.

Dzięki platformie YouMove każda osoba może wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć o to, żeby najbliższa okolica, jak i cała Europa była lepszym miejscem dla nas wszystkich. Jednak żeby móc rozwijać YouMove będziemy potrzebować także Twojego wsparcia.

Dorzucisz się, żebyśmy mogli prowadzić zwycięskie kampanie razem z naszą społecznością?

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto:

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Dorzuć się używając
Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym jak wydajemy pieniądze znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove.EU informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za Twój podpis!

Czy znasz kogoś, kogo mogłaby poruszyć ta sprawa? Napisz do niego lub do niej email i poproś o podpisanie petycji.