1,625 от 2,000 подписа

Европейския парламент; Съвета, особено страни, които прилагат/може да прилагат принудителна стерилизация като Белгия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Литва и Словакия, Унгария и Полша; Европейската комисия

Петицията е инициирана от Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) (EDF)

Каква искаме да е целта на петицията

Европейската комисия представи предложение за директива за борба с насилието над жени и домашното насилие пред Европейския парламент и Съвета на 8 март 2022 г.

Настояваме директивата да забрани принудителната стерилизация и да подкрепи мерките за прекратяване на тази злоупотреба във всички държави-членки на ЕС.

Защо е важно

Можете ли да си представите един ден да се събудите и да бъдете стерилизирани без вашето съгласие? Или да се опитвате да имате деца и да разберете, че сте били стерилизирани като тийнейджър, без да знаете? Това се случва сега в Европа.

Повече от 100 милиона хора с увреждания живеят в Европа. Те, особено жените и момичетата с увреждания, продължават да бъдат стерилизирани против волята им в ЕС.

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания изрази загриженост относно факта, че няколко държави-членки на ЕС все още разрешават принудителната стерилизация, посочвайки Хърватия, Чехия, Германия, Франция, Литва и Словакия. Липсват обаче изследвания и данни за това колко държави разрешават подобни вредни практики и колко жени и момичета са засегнати. Такива вредни и ужасни практики все още могат да се извършват, мълчаливо и безнаказано, във всички държави-членки на ЕС. Трябва да гарантираме, че хората с увреждания могат да се радват на здравословен, достоен живот, свободен от насилие и малтретиране.

Моля, подпишете нашата петиция и разпространете информацията във вашата мрежа. #NothingAboutUsWithoutUs #EndForcedSterilisation 

За повече информация: https://www.edf-feph.org/women-policy/

Следваща стъпка — споделете каузата

Подписвам се като Не сте вие? Кликнете тук