1,625 of 2,000 signatures

Europos Parlamentui; Tarybai, o ypač tokioms valstybėms, kuriose yra arba gali būti naudojama priverstinė sterilizacija, kaip Belgija, Kroatija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Slovakija, Vengrija ir Lenkija; Europos Komisijai

Peticiją parengė Europos neįgaliųjų forumas (ENF)

Koks šios peticijos tikslas?

2022 m. kovo 8 d. Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė direktyvos dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje pasiūlymą.

Mes reikalaujame, kad šia direktyva būtų uždrausta priverstinė sterilizacija ir remiamos priemonės, skirtos nutraukti tokią prievartą visose ES valstybėse narėse.

Kodėl tai svarbu?

Ar galite įsivaizduoti, jog vieną dieną pabudę, suvokiate, kad buvote sterilizuoti be sutikimo? Arba bandote susilaukti vaikų ir sužinote, kad paauglystėje kažkas be jūsų žinios jus sterilizavo? Tokie dalykai šiuo metu vyksta visoje Europoje.

Europoje gyvena daugiau kaip 100 mln. žmonių su negalia. Jie, o ypač moterys ir mergaitės su negalia, ES vis dar sterilizuojami(-os) prieš savo valią.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad keliose tokiose ES valstybėse narėse, kaip Kroatija, Čekija, Vokietija, Prancūzija, Lietuva ir Slovakija, vis dar yra leidžiama taikyti priverstinę sterilizaciją. Tačiau trūksta mokslinių tyrimų ir duomenų, keliose šalyse yra leidžiama užsiimti tokia žalinga praktiką ir kiek moterų bei mergaičių ji buvo taikyta. Gali būti, jog tokios žalingos ir baisios praktikos yra tyliai ir nebaudžiamai taikomos visose ES valstybėse narėse. Todėl turime pasirūpinti, kad žmonės su negalia galėtų gyventi sveiką ir orų gyvenimą, kuriame nebūtų smurto ir prievartos.

Prašome pasirašyti mūsų peticiją ir paskleisti šią žinią jus supančioje aplinkoje. #NothingAboutUsWithoutUs #EndForcedSterilisation

Platesnę informaciją rasite adresu: https://www.edf-feph.org/women-policy/

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here