1,625 of 2,000 signatures

Európskemu parlamentu; Rade EÚ, najmä krajinám, ktoré umožňujú/vykonávajú nútenú sterilizáciu , ako je Belgicko, Chorvátsko, Česko, Francúzsko , Nemecko, Litva a Slovensko, Maďarsko a Poľsko; Európskej Komisii

Petícia spustená Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF)

Na čo chceme petíciu zacieliť

Európska komisia predložila 8. marca 2022 Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Požadujeme, aby smernica zakázala nútenú sterilizáciu a podporila opatrenia na ukončenie tohto zneužívania vo všetkých členských štátoch EÚ.

Prečo je to dôležité

Viete si predstaviť, že sa jedného dňa zobudíte a budete sterilizovaná/ý bez vášho súhlasu? Alebo sa snažíte mať deti a zistíte, že ste boli sterilizovaná/ý ako tínedžer bez toho, aby ste o tom vedeli? Toto sa teraz deje v Európe.

V Európe žije viac ako 100 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Oni, najmä ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, sú v EÚ naďalej sterilizované proti svojej vôli.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že niekoľko členských štátov EÚ stále povoľuje nútenú sterilizáciu , pričom menuje Chorvátsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Litvu a Slovensko. Chýba však výskum a údaje o tom, koľko krajín povoľuje takéto škodlivé praktiky a koľko žien a dievčat sa to týka. Takéto škodlivé a hrozné praktiky sa stále môžu v tichosti a beztrestne diať vo všetkých členských štátoch EÚ. Musíme zabezpečiť, aby si osoby so zdravotným postihnutím mohli užívať zdravý a dôstojný život bez násilia a zneužívania.

Podpíšte prosím našu petíciu a šírte túto informáciu vo svojej sieti. #NothingAboutUsWithoutUs # EndForcedSterilisation

Zistite viac informácií: https://www.edf-feph.org/women-policy/

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here