1 625 av 2 000 underskrifter

Europaparlamentet, Ministerrådet och Europeiska kommissionen.

Denna petition drivs av European Disability Forum (EDF)

PETITIONSTEXT

Den Europeiska Kommissionen presenterade ett förslag till ett direktiv för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet för Europaparlamentet och EU:s ministerråd den 8 mars 2022.

Vi kräver att direktivet innehåller ett förbud mot påtvingad sterilisering och stöder åtgärder för att sätta stop för detta övergrepp i alla EU:s medlemsstater.

Varför är detta viktigt?

Kan du tänka dig att vakna up pen dag och ha blivit steriliserad utan ditt tillstånd. Eller att försöka få barn och upptäcka att du har blivit steriliserad som tonåring utan att du kände till det? Det pågår nu i Europa.

Mer än 100 miljoner människor med funktionsnedsättning lever i Europa. Särskilt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning fortsätter att utsättas för steriliseringar utan deras samtycke i EU.

FN:s övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har uttryckt oro för det faktum att flera av EU:s medlemsstater fortfarande tillåter påtvingade steriliseringar, och nämner Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Litauen och Slovakien. Men det saknas forskning och data om hur många länder som tillåter dessa skadliga praktiker, och hur många kvinnor och flickor som berörs. Dessa skadliga och fruktansvärda praktiker kan fortsätta ske, i tystnad och utan straff, i alla EU:s medlemsstater. Vi måste säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta hälsosamma och värdiga liv, fritt från våld och övergrepp.

Vi ber dig underteckna vår petition och sprida ordet vidare i dina nätverk. #NothingAboutUsWithoutUs #EndForcedSterilisation

I september 2022, släppte vi vår rapport “Forced sterilisation of persons with disabilities in the European Union” – den finns också i lättläst (men endast på engelska) – som avslöjar att minst 13 EU-länder fortfarande tillåter påtvingad sterilisering. På grund av denna oacceptabla situation, uppmanar vi EU att införa ett totalförbud mot detta i den kommande lagstiftningen för att stoppa våld mot kvinnor.

Mer information (på engelska på EDF:s webbplats om direktivet.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här