243,522 of 300,000 signatures

Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie a vlády členských štátov EÚ

This petition is run by VLK (SK), 2Celsius (RO), Clean Air Committee (NL), Estonian Forest Aid (EE), ROBIN WOOD (DE) a Workshop for All Beings (PL).

Petícia

Ochrana prírody a predchádzanie najhorším dopadom zmeny klímy si vyžaduje mimori-adny záväzok voči ochrane a obnove prirodzených lesov.

Vedúci predstavitelia EÚ však podkopávajú naše spoločné úsilie v boji za naše lesy a pla-nétu. Ako? Politika EÚ podporuje zvyšovanie ťažby dreva a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov nesprávnou podporou spaľovania dreva ako obnoviteľného zdroja energie „bez emisií uhlíka“.

Ťažba a spaľovanie lesov sú zlé pre klímu, pre ľudské zdravie a pre rastliny a zvieratá, pre ktoré sú lesy domovom. Napriek tomu EÚ každý rok zvyšuje svoju závislosť od spaľo-vania dreva v snahe naplniť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a spotrebiteľov núti každoročne odvádzať miliardy eur vo forme dotácií na toto falošné klimatické riešenie.

Cena na tento prístup je ale príliš vysoká.

Preto vyzývame tvorcov politík EÚ a členské štáty EÚ, aby:

 • ukončili poskytovanie dotácií a iných stimulov na spaľovanie dreva a presmerovali túto kľúčovú podporu do energetickej účinnosti a skutočne nízkoemisných obnoviteľných zdrojov energie
 • aby prestali započítavať energiu získavanú spaľovaním dreva do kalkulácie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a
 • aby uprednostnili ochranu a obnovu lesov a zabezpečili, aby všetky politiky EÚ chránili naše zdravie, klímu a biodiverzitu.

Prečo je to dôležité?

Tvorcovia politík EÚ práve teraz prijímajú kľúčové rozhodnutia o tom, ako zareagujeme na klimatickú krízu a krízu biodiverzity, akým spôsobom budeme produkovať energiu a chrániť prírodu a biodiverzitu. Ich rozhodnutia nás ovplyvnia na ďalšie desaťročia. Nastal čas oznámiť úradníkom z EÚ, že spaľovanie dreva na energiu je katastrofa pre lesy a klímu, a že takto získavanú energiu ľudia nemienia považovať za „obnoviteľnú“.

Energetická chudoba je vážnym problémom EÚ. Veľké množstvo ľudí rieši kúrenie drevom. V tejto petícii však napriek tomu netvrdíme, že spaľovať drevo na energiu by sme vôbec nemali. Ide o to, že luxusné dotácie na energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade z biomasy, spôsobujú prudký nárast ťažby dreva, ktorá zvyšuje emisie CO2 a degraduje lesné ekosystémy. Zhoršuje sa tým aj situácia v emisii skleníkových plynov – spaľovaním dreva na základe dotácií sa totiž pohlcujú vzácne ve-rejné prostriedky, ktoré by sa mohli namiesto toho vyčleniť na technológie produkujúce skutočne obnoviteľnú energiu s nulovými emisiami, ako sú solárna a veterná energia.

Odkedy EÚ zahrnula drevo do kalkulácie svojich cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, množstvo spáleného dreva na produkciu elektriny a kúrenie sa výrazne zvýšilo. V EÚ tak zrazu viac ako tretina obnoviteľnej energie pochádza zo spaľovania dreva, z ktorého väčšina pochádza priamo z lesov.

Cenu za tento prístup platia lesy Európy. Vedeckí poradcovia Európskej komisie nedávno zistili, že lesy sa v EÚ rýchlo strácajú, do veľkej miery práve v dôsledku zvýšenej ťažby dreva na palivo. Netrpia tým však len európske lesy. EÚ dováža čoraz väčšie množstvo drevného paliva z USA, Kanady, Ruska, Ukrajiny a dokonca aj z Brazílie. Samotný prie-mysel drevných peliet v Severnej Amerike spotrebuje milióny ton stromov ročne, a preto environmentálne mimovládne organizácie z celého sveta podporujú túto petíciu.

Energia z biomasy nemá dopad iba na lesy a klímu – vplýva aj na naše zdravie. Spaľova-nie dreva je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré v súčasnosti v Európskej únii usmrtí už viac ako 1 000 ľudí denne.

Spotrebitelia a daňoví poplatníci v EÚ platia za poškodzovanie lesov, klímy a ovzdušia vo forme dotácií na obnoviteľné zdroje energie, ktoré by mali podporovať „čistú a zelenú“ energiu. Len v roku 2017 zaplatili občania 15 členských štátov EÚ dotácie na spaľovanie dreva vo výške viac ako 6,5 miliárdy EUR, pričom celková hodnota za celú EÚ je ešte vy-ššia.

Lesy nám poskytujú čerstvý vzduch a čistú vodu a pomáhajú regulovať zrážkové cykly. Uskladňujú uhlík, chránia ľudské spoločenstvá pred nebezpečnými dopadmi zmeny klímy a sú útočiskom pre nevyčísliteľné množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich drancovanie na palivo je falošné riešenie, ktoré ohrozuje všetky tieto spoločné hodnoty.

Túto petíciu podporujú nasledujúce organizácie:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL
 • Avon Needs Trees, UK
 • Baltic Environmental Forum, LT
 • Bergwaldproject, DE
 • Biofuelwatch, UK/USA
 • BirdLife Europe, EU
 • Bloeil in Arnhem, NL
 • Bomenstichting Achterhoek, NL
 • Bulgarian Biodiversity Foundation, BG
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Cape Fear Group of the Sierra Club, USA
 • Carolina Wetlands Association, USA
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Clean Air Carolina, USA
 • ClientEarth, International
 • Coastal Plain Conservation Group, USA
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada
 • Corporate Europe Observatory, EU
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA
 • Earth Thrive, UK/Serbia
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Fern, EU
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Friends of Nature Conservation, Canada
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Friends of Fertő lake, HU
 • Friends of the Siberian Forests, RU
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Natural Heritage Foundation), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja EkoRozwoju (Foundation for Sustainable Development), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace
 • Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), IT
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Klimabevægelsen / 350 Denmark, DK
 • Lakelands Citizens for Clean Air, USA
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society), LV
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Lumber Riverkeeper, USA
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Medical Advocates for Healthy Air, USA
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • North Carolina Sierra Club, USA
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA
 • Pivot Point, USA
 • Plastic Ocean Project, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Pro REGENWALD, DE
 • Protect the Forest, SE
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rachel Carson Council, USA
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • Society for Investigation Practices, Green Law Initiative, BG
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Southern Forests Conservation Coalition, USA
 • Stand.Earth, USA
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Waccamaw Riverkeeper, USA
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • Winyah Rivers Alliance, USA
 • ZERO, PT

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here