93,149 of 125,000 signatures

Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie a vlády členských štátov EÚ

This petition is run by VLK (SK), 2Celsius (RO), Clean Air Committee (NL), Estonian Forest Aid (EE), ROBIN WOOD (DE) a Workshop for All Beings (PL).

Petícia

Ochrana prírody a predchádzanie najhorším dopadom zmeny klímy si vyžaduje mimori-adny záväzok voči ochrane a obnove prirodzených lesov.

Vedúci predstavitelia EÚ však podkopávajú naše spoločné úsilie v boji za naše lesy a pla-nétu. Ako? Politika EÚ podporuje zvyšovanie ťažby dreva a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov nesprávnou podporou spaľovania dreva ako obnoviteľného zdroja energie „bez emisií uhlíka“.

Ťažba a spaľovanie lesov sú zlé pre klímu, pre ľudské zdravie a pre rastliny a zvieratá, pre ktoré sú lesy domovom. Napriek tomu EÚ každý rok zvyšuje svoju závislosť od spaľo-vania dreva v snahe naplniť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a spotrebiteľov núti každoročne odvádzať miliardy eur vo forme dotácií na toto falošné klimatické riešenie.

Cena na tento prístup je ale príliš vysoká.

Preto vyzývame tvorcov politík EÚ a členské štáty EÚ, aby:

 • ukončili poskytovanie dotácií a iných stimulov na spaľovanie dreva a presmerovali túto kľúčovú podporu do energetickej účinnosti a skutočne nízkoemisných obnoviteľných zdrojov energie
 • aby prestali započítavať energiu získavanú spaľovaním dreva do kalkulácie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a
 • aby uprednostnili ochranu a obnovu lesov a zabezpečili, aby všetky politiky EÚ chránili naše zdravie, klímu a biodiverzitu.

Prečo je to dôležité?

Tvorcovia politík EÚ práve teraz prijímajú kľúčové rozhodnutia o tom, ako zareagujeme na klimatickú krízu a krízu biodiverzity, akým spôsobom budeme produkovať energiu a chrániť prírodu a biodiverzitu. Ich rozhodnutia nás ovplyvnia na ďalšie desaťročia. Nastal čas oznámiť úradníkom z EÚ, že spaľovanie dreva na energiu je katastrofa pre lesy a klímu, a že takto získavanú energiu ľudia nemienia považovať za „obnoviteľnú“.

Energetická chudoba je vážnym problémom EÚ. Veľké množstvo ľudí rieši kúrenie drevom. V tejto petícii však napriek tomu netvrdíme, že spaľovať drevo na energiu by sme vôbec nemali. Ide o to, že luxusné dotácie na energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade z biomasy, spôsobujú prudký nárast ťažby dreva, ktorá zvyšuje emisie CO2 a degraduje lesné ekosystémy. Zhoršuje sa tým aj situácia v emisii skleníkových plynov – spaľovaním dreva na základe dotácií sa totiž pohlcujú vzácne ve-rejné prostriedky, ktoré by sa mohli namiesto toho vyčleniť na technológie produkujúce skutočne obnoviteľnú energiu s nulovými emisiami, ako sú solárna a veterná energia.

Odkedy EÚ zahrnula drevo do kalkulácie svojich cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, množstvo spáleného dreva na produkciu elektriny a kúrenie sa výrazne zvýšilo. V EÚ tak zrazu viac ako tretina obnoviteľnej energie pochádza zo spaľovania dreva, z ktorého väčšina pochádza priamo z lesov.

Cenu za tento prístup platia lesy Európy. Vedeckí poradcovia Európskej komisie nedávno zistili, že lesy sa v EÚ rýchlo strácajú, do veľkej miery práve v dôsledku zvýšenej ťažby dreva na palivo. Netrpia tým však len európske lesy. EÚ dováža čoraz väčšie množstvo drevného paliva z USA, Kanady, Ruska, Ukrajiny a dokonca aj z Brazílie. Samotný prie-mysel drevných peliet v Severnej Amerike spotrebuje milióny ton stromov ročne, a preto environmentálne mimovládne organizácie z celého sveta podporujú túto petíciu.

Energia z biomasy nemá dopad iba na lesy a klímu – vplýva aj na naše zdravie. Spaľova-nie dreva je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré v súčasnosti v Európskej únii usmrtí už viac ako 1 000 ľudí denne.

Spotrebitelia a daňoví poplatníci v EÚ platia za poškodzovanie lesov, klímy a ovzdušia vo forme dotácií na obnoviteľné zdroje energie, ktoré by mali podporovať „čistú a zelenú“ energiu. Len v roku 2017 zaplatili občania 15 členských štátov EÚ dotácie na spaľovanie dreva vo výške viac ako 6,5 miliárdy EUR, pričom celková hodnota za celú EÚ je ešte vy-ššia.

Lesy nám poskytujú čerstvý vzduch a čistú vodu a pomáhajú regulovať zrážkové cykly. Uskladňujú uhlík, chránia ľudské spoločenstvá pred nebezpečnými dopadmi zmeny klímy a sú útočiskom pre nevyčísliteľné množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich drancovanie na palivo je falošné riešenie, ktoré ohrozuje všetky tieto spoločné hodnoty.

Túto petíciu podporujú nasledujúce organizácie:

 • 2Celsius, RO
 • Agent Green, RO
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), DE
 • Arnhems Peil, NL 
 • Biofuelwatch, UK/USA 
 • Bloeil in Arnhem, NL 
 • Bomenstichting Achterhoek, NL 
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, DE
 • Canopée, FR
 • Carpatica, PL
 • CEEWeb for Biodiversity, HU
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), NL
 • Conservation North, Canada 
 • Corporate Europe Observatory, EU 
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), DK
 • Denkhaus Bremen, DE
 • Dogwood Alliance, USA 
 • Ecology Action Centre, Canada
 • EDSP ECO, NL
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), EE 
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), EE
 • EuroNatur, DE/EU
 • European Wilderness Society, AT 
 • Federation Against Biomass Plants, NL
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, International 
 • Form Ökologie & Paper, DE
 • Foundation Alter Eco, PL
 • Foundation Conservation Carpathia, RO/EU
 • Foundation GAP Polska, PL
 • Frankfurt Zoological Society, DE 
 • Friends of Nature Conservation, Canada 
 • Friends of the Irish Environment, IE
 • Friends of the Earth, USA
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), PL
 • Fundacja Dzika Polska (Wild Poland Foundation), PL
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), PL
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, PL
 • Fundacja Szkatułka, PL
 • Global Forest Coalition, International 
 • Green Impact, IT
 • Greenpeace European Unit, EU
 • Harry Neumann Naturschutzinitiative e.V.
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), EE
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, PL
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty (Wild Carpathians Initiative), PL
 • INSPRO, PL
 • Leefmilieu, NL
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), SK
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), HU
 • Mobilisation for the Environment (MOB), NL
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), EE
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, DK
 • NRDC, USA
 • Obóz dla Puszczy (Camp for forest), PL 
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, PL
 • OTOP/BirdLife Poland, PL
 • Partij voor de Bomen op Texel, NL
 • Partnership for Policy Integrity, USA 
 • Pivot Point, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), PL
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PL
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings), PL
 • Protect the Forest, SE 
 • Ptaki Polskie, PL
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), DK
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), HU
 • ROBIN WOOD, DE
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, NL
 • Sierra Club Canada Foundation, Canada
 • SOS Forêt, FR
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA 
 • Stand.Earth, USA 
 • Stichting De Woudreus, NL
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, PL
 • Stowarzyszenie Okolica (Okolica Association), PL
 • Strajk dla Ziemi - Łódź (Earth Strike Łódź), PL
 • Strajk dla Ziemi - Warszawa (Earth Strike Warszawa), PL
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth), PL
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraine 
 • Verdens Skove (Forests of the World), DK
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), NL
 • Wild Europe Initiative, EU
 • WildLand Research Institute, UK
 • ZERO, PT

Next step - spread the word

Thank you for signing! We see that this petition touches on issues you really care about. Will you help us supercharge support for this issue?

It's really simple - just share this petition on social media or email it to your friends and family!

You're signing this as Not you? Click here