272,707 от 350,000 подписа

Европейският парламент, Европейската комисия, правителствата на страните членки на ЕС

Тази инициатива се управлява от Stiftung Jeder Mensch e.V.

Ние настояваме за шест нови основни човешки права

Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се разшири и да включи следните основни права:

Член 1 – Околна среда

Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.

Член 2 – Дигитално самоопределение

Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.

Член 3 – Изкуствен интелект

Всеки човек има право да знае, че всички наложени му алгоритми са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.

Член 4 – Истина

Всеки има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.

Член 5 – Глобализация

Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с основните човешки права.

Член 6 – Искове, свързани с основните човешки права

Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.

Защо това е важно?

Политиката изглежда вече не е в състояние да се справи с шест от най-големите предизвикателства на нашето време: унищожаването на околната среда, дигитализацията, силата на алгоритмите, системни лъжи в политиката, неконтролираната глобализация и заплахите за върховенството на закона. Всички искаме да живеем в среда, която е здравословна и защитена. Искаме да използваме интернет по начин, определен от нас, без да бъдем проверявани и манипулирани, искаме да можем да се доверим на интелигентните машини и да не бъдем заплашени от тях. Видяхме, че предпоставката за нашата демокрация е истината, а не лъжата, и искаме да сложим край на експлоатацията на хората в един глобализиран свят. Старите конституции на Европа нямат ясни отговори за огромните сътресения през последните години.

В книгата си „ВСИЧКИ ХОРА“ Фердинанд фон Ширах обяснява силата на всяка конституция, особено по отношение на основните човешки права. Той предлага шест нови основни права, които да актуализират европейската конституция.

Предизвикателствата са твърде големи за отделните държави. Затова би следвало те да са обща отговорност на Европейския съюз и държавите-членки. Новите права не са само гаранции, те са и инструменти за налагане на тези уверения. Всеки може да отстява своите права в съда. Много хора го направиха навсякъде, където това беше възможно. Бориха се в съда за равно третиране и печелиха, защитаваха мнението си, спасяваха животи или печелиха битки, за да умрат с достойнство.

Имаме нужда от този арсенал, за да оформим заедно бъдещето си в Европа. Нуждаем се от шест нови основни права за Европа! Покажете Вашата подкрепа, като подпишете петицията по-горе!


Ще сме Ви благодарни, ако споделите информация за инициативата. Тук можете да намерите допълнителни материали:
https://www.jeder-mensch.eu/informationen

Следваща стъпка — споделете каузата

Подписвам се като Не сте вие? Кликнете тук