274.736 of 350.000 paraksti

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, ES dalībvalstu valdības

Šīs iniciatīvas vadītājs: nodibinājums Stiftung Jeder Mensch e.V.

Mēs pieprasām sešas jaunus pamattiesību pantus

Konstitucionālajā konvencijā, paplašinot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un iekļaujot tajā šādas pamattiesības:

1.pants - Vide

Ikvienam ir tiesības dzīvot veselīgā un aizsargātā vidē.

2.pants - Digitālā pašnoteikšanās

Ikvienam ir tiesības uz digitālo pašnoteikšanos. Pārmērīga profilēšana vai manipulācijas ar cilvēkiem ir aizliegtas.

3.pants - Mākslīgais intelekts

Ikvienam ir tiesības zināt, ka visi viņam piemērotie algoritmi ir pārskatāmi, pārbaudāmi un godīgi. Galvenie lēmumi ir jāpieņem cilvēkam.

4.pants - Patiesība

Ikvienam ir tiesības paļauties, ka valsts amatu ieņēmēju apgalvojumi ir patiesi.

5.pants - Globalizācija

Ikvienam ir tiesības saņemt tikai tās preces un pakalpojumus, kas ražoti un sniegti saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām.

6.pants - Pamattiesību tiesas procesi

Ikvienam ir tiesības celt prasību Eiropas tiesās, kad sistemātiski tiek pārkāptas hartas pamattiesības.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Šķiet, ka politika vairs nespēj tikt galā ar sešiem lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem: vides iznīcināšanu, digitalizāciju, algoritmu spēku, sistemātiskiem meliem politikā, nekontrolētu globalizāciju un tiesiskuma apdraudējumiem. Mēs visi vēlamies dzīvot veselīgā un aizsargātā vidē. Mēs vēlamies izmantot internetu mums pieņemamā veidā, papildu nepārbaudot un neļaujot manipulēt, mēs vēlamies, lai mēs varētu uzticēties viedajām tehnoloģijām un lai tās mūs neapdraud. Mēs esam redzējuši, ka demokrātijas priekšnoteikums ir patiesība, nevis meli, un tāpēc vēlamies izbeigt cilvēku ekspluatāciju globalizētajā pasaulē. Vecās Eiropas konstitūcijai nav skaidras atbildes uz pēdējo gadu samilzušajiem satricinājumiem.

Ferdinands fon Širahs savā grāmatā “EVERYONE” skaidro, kāds spēks slēpjas konstitūciju iespējās, īpaši to garantētajās pamattiesībās. Viņš ierosina sešas jaunas pamattiesības, lai atjaunotu Eiropas konstitūciju.

Atsevišķām valstīm izaicinājumi ir ļoti nopietni, ar ko tās saskaras, tādēļ šīs pamattiesības uzliek atbildību kopīgi visai Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. Jaunās tiesības ir īpaši piemērotas, jo tās nav tikai garantijas, tās ir arī instrumenti šo garantiju izpildei. Katram pilsonim ir tiesības vērsties tiesā par tām. Cilvēki to ir darījuši, ja vien viņiem ir bijusi tāda iespēja. Viņi cīnījās tiesā par vienlīdzīgu attieksmi un uzvarēja, aizstāvēja savu viedokli, aizsargāja sevi, izglāba dzīvības vai uzvarēja cīņā par cienīgu nāvi.

Mums vajag vairāk šo jaudīgo instrumentu, lai veidotu nākotni Eiropā. Mums vajag sešas jaunas pamattiesības Eiropai! Parādi, ka jūties tāpat, parakstoties!


Aicinām izplatīti informāciju par šo iniciatīvu arī savos kanālos. Materiālus varat atrast šeit:
https://everyone-initiative.eu/la

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here