274,735 of 350,000 signatures

Európsky parlament, Európska komisia, vlády členských štátov EÚ

Túto iniciatívu vedie Stiftung Jeder Mensch e.V.

Požadujeme šesť nových základných práv

Ústavný konvent by mal rozšíriť Chartu základných práv Európskej únie o tieto základné práva:

Článok 1 – Životné prostredie

Každý má právo žiť v zdravom a chránenom prostredí.

Článok 2 – Digitálne sebaurčenie

Každý má právo na digitálne sebaurčenie. Prílišné profilovanie alebo manipulácia s ľuďmi je zakázaná.

Článok 3 – Umelá inteligencia

Každý má právo vedieť, že algoritmy, ktoré spracuvávajú osobné údaje sú transparentné, overiteľné a spravodlivé. Zásadné rozhodnutia musí robiť ľudská bytosť.

Článok 4 – Pravda

Každý má právo dôverovať tomu, že výroky verejných činiteľov sú pravdivé.

Článok 5 – Globalizácia

Každý má právo, aby mu boli ponúkané len také tovary a služby, ktoré sú vyrábané a poskytované v súlade so všeobecnými ľudskými právami.

Článok 6 – Žaloby o základných právach

Každý má právo podať žalobu na európske súdy, v prípade, že sú základné práva charty systematicky porušované.

Prečo je to dôežité?

Zdá sa, že politika sa už nezvláda vysporiadať so šiestimi najväčšími výzvami našej doby, ktorými sú: ničenie životného prostredia, digitalizácia, moc algoritmov, systematické klamstvá v politike, nekontrolovateľná globalizácioa a ohrozenie právneho štátu. Všetci chceme žiť v prostredí, ktoré je zdravé a chránené. Chceme používať internet podľa vlastného uváženia, bez toho, aby sme boli kontrolovaní či manipulovaní; chceme dôverovať inteligentným strojom a nie byť nimi ohrozovaní. Vieme, že naša demokracia stojí na pravde a nie lži, a chceme ukončiť vykorisťovanie ľudí v globalizovanom svete. Staré európske ústavy neposkytujú jasné odpovede na obrovské zmeny posledných rokov.

Ferdinand von Schirach vo svojej knihe "Jeder Mensch" (Každý z nás) okdrýva, čo všetko leží v kompetencií ústav, najmä s ohľadom na základné práva, ktoré garantujú. Na obnovenie Ústavy pre Európu je podľa neho potrebných šesť nových základných práv.

Spomenuté výzvy sú pre jednotlivé krajiny nesmierne náročné. Preto kladú navrhované základné práva spoločnú zodpovednosť na Európsku úniu a jej členské štáty. Práve preto potrebujeme nové práva, pretože nepredstavujú len záruky, ale aj nástroje na vymáhanie týchto záruk. Každý má právo obrátiť sa na európske súdy, v prípade, že sú základné práva porušované. Ľudia tak konali všade, kde to bolo možné. Bojovali na súdoch za rovnaké zaobchádzanie a vyhrali, obhajovali svoje názory, chránili slobodu zhromažďovania, zachraňovali životy či vyhrali boj o dôstojnú smrť.

Ak chceme spoločne tvoriť budúcnosť v Európe, potrebujeme viac takýchto silných nástrojov. Potrebujeme šesť nových základných práv pre Európu. Ukážte, že to cítite rovnako a dajte nám svoj podpis!


Prosíme, dajte svojmu okoliu vedieť o tejto iniciatíve. Materiály na zdieľanie nájdete tu:
https://www.jeder-mensch.eu/informationen

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here