493 de 1,000 firmas

Entitats i persones que estimen el centre de Palma i volem una ciutat més propera a la ciutadania

Esta es una petición de Entitats ciutadanes

Texto de la petición

 

  1. La plaça Major: un espai inclusiu i sostenible per a la ciutadania. 

 

En el moment present, la plaça no es correspon amb l’adjectiu que l’acompanya i la ciutadania la dóna per perduda, la qual cosa suposa un dèficit important en un espai emblemàtic del centre històric de Palma. El solar porticat ha quedat atorgat a bars i restaurants, la majoria dels quals es dediquen a la “caça” del turista. 

Volem que la plaça Major recuperi el seu significat històric i que la població de Palma s’identifiqui amb aquest espai, que torni a gaudir d’ell com a lloc de trobada i no com a zona de pas. 

 

2. Major connexió entre la part superior de la plaça Major i la inferior (galeries). 

 

El fet que la gestió de galeries i subsòl de la plaça hagi revertit cap a l’Ajuntament de Palma representa una oportunitat d’or per una actuació municipal: realitzar una obra innovadora, tenir dues places en una, connectar imaginativament les galeries amb la plaça, i obrir-les a La Rambla i la Costa del Teatre... 

Hem d’aprofitar l’oportunitat que té Palma per fer d’aquesta zona un lloc atractiu, un nou disseny per al centre històric, i convocar un concurs per cercar propostes de primer nivell i aplicar solucions innovadores en termes d’arquitectura, urbanisme i participació. 

 

3. Galeries: un espai per l’exercici de propostes ciutadanes, innovadores i avantguardistes. 

 

Les galeries han de tenir un encaix harmònic amb la ciutat i amb la ciutadania, i contemplar propostes com zones per a comerç just i cooperatiu, llocs per l’ús d’entitats ciutadanes, espais per artistes, propostes pedagògiques pels infants, laboratoris d’innovació ciutadana, centres d’interpretació de la ciutat, etc. 

Aquestes usos es definirien a través del concurs i el procés de participació ciutadana que hem esmentat. 

 

4. Aparcaments per a residents i disminució del trànsit al centre. 

 

Els aparcaments de rotació al centre de les ciutats atrauen un gran flux de trànsit rodat que provoca els embussos i els col·lapses circulatoris. A més, sembla contradictori que després del redisseny de la xarxa de línies de bus s’estigui fomentant l’ús del vehicle privat al centre històric. Palma ha de seguir la tendència moderna, que és la d’eliminar places per aparcar en superfície i habilitar els aparcaments exclusivament pels residents. D’aquesta manera s’aconseguiria el doble objectiu d’habilitar places per a residents i de disminuir el trànsit rodat al centre. 

 

 

Unes quantes places més de pàrquing resoldran ben poca cosa. Les carències dels veïns seguiran sent les mateixes. És necessari donar un cop de timó i que el projecte de la nova plaça Major constitueixi un referent, la zona zero d’ una altra manera de gestionar els interessos de la ciutadania de Palma. 

 

En definitiva, consideram que una nova planta d’aparcament és una proposta inapropiada, una oportunitat perduda per posar Palma al mapa de les ciutats europees en termes de disseny urbanístic, innovació i participació. Entre tots, ciutadania i institucions, hem d’aconseguir un projecte singular i social, com en el seu dia va ser el Parc de la Mar, que es va imposar sobre el pàrquing previst. 

 

Per això deim: PLAÇA MAJOR SÍ, MÉS PÀRQUING NO!

Por qué es importante

Des de mitjans del segle XX, Palma ha registrat profunds canvis a la seva fesomia urbana, econòmica i social. En aquest context, el centre històric –un conjunt monumental únic a la Mediterrània– sofreix durant les darreres dècades la gran invasió dels vehicles particulars i la massificació turística, acompanyada d’una especulació urbanística mai registrada amb tanta intensitat. La trama urbana i social dels barris del centre històric sha vist pertorbada i transformada per les noves formes del turisme: creixement colossal d’hotels urbans, irrupció del lloguer vacacional, aparició diària de l’esquadra de grans creuers al Port de Palma o la substitució del comerç tradicional de proximitat per un més enfocat als turistes (franquícies de multinacionals, gelateries, souvenirs, etc.). 

Aquest procés, si no s’hi posa el fre, ens condueix a la llarga a una degradació progressiva i a la pèrdua de valor general, que també afectarà als qui ara en treuen rendiment, que després par- tiran a la recerca de nous espais i ens trobarem en una situació que els urbanistes anomenen terra cremada

Front aquesta situació, un grup de col·lectius, entitats i ciutadans i ciutadanes tenim la determinació de fer veure a les autoritats la necessitat de prendre mesures per revertir aquesta deriva del model de ciutat. Pensam que la zona zero per aquesta transformació pot ser un espai emblemàtic per a la ciutat però que, per aquestes mateixes dinàmiques, sentim que hem perdut: la plaça Major de Palma, tant la Plaça en superfície, com el subsòl d’aquesta. 

Davant la necessitat de prendre una decisió sobre el futur d’aquest espai, una de les propostes de l’actual Ajuntament és dedicar la planta de galeries a fer més aparcaments. Per nosaltres, aquesta és una decisió poc imaginativa i gris, que es prendria per motius econòmics immediats, plantejada per al curt termini però que hipotecaria el futur

Estem convençuts de que l’actual situació és l'oportunitat de repensar com volem que sigui la plaça Major, i Ciutat per extensió. Després de 45 anys des de la seva creació val la pena dedicar-hi un esforç important i planificar bé totes les accions, ja sigui amb un calendari per fases o amb un concurs d’idees, i sobretot amb la participació ciutadana, per tal d’evitar contradiccions o donar passes en sentit equivocat que puguin condicionar la ciutat del segle XXI. 

 

Ahora comparte con tus amigos y familiares

Estás firmando como ¿No eres tú? Pincha aquí