1 664 z 2 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej

Petycja zainicjowana przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Apel o tej samej treści opublikowaliśmy także na stronie Akcji Demokracji. Jeśli już go podpisał@ś, nie musisz robić tego ponownie.

Tekst petycji

Na mocy znowelizowanej ustawy [1], w Polsce zmniejszona została minimalna dopuszczalna odległość między nowymi elektrowniami wiatrowymi a zabudowaniami mieszkalnymi. Jednakże, zamiast zapowiadanych 500 metrów, wynosi ona teraz 700 metrów. W rezultacie tej zmiany, obszar, na którym możliwe będzie powstanie nowych farm wiatrowych, uległ zmniejszeniu o prawie 50% względem oczekiwań. Oznacza to znaczne opóźnienie i drastyczne ograniczenie potencjału rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Zwracamy się więc do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej z wnioskiem, aby:

 • uznały podpisaną przez Prezydenta RP 13 marca 2023 r. ustawę za niespełniającą kamienia milowego nr B2.2* zapisanego w załączniku do decyzji implementacyjnej Rady Unii Europejskiej dotyczącym polskiego Krajowego Planu Odbudowy [2]
 • oraz uzależniły spełnienie tego kamienia milowego od zmniejszenia wspomnianej odległości minimalnej do 500 metrów oraz ustanowienia wyjątków od tej reguły, które umożliwiłyby stawianie elektrowni wiatrowych jeszcze bliżej domostw, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody ich mieszkańców

*Ten kamień milowy zobowiązuje Polskę do ustanowienia przepisów, które pozwolą władzom lokalnym decydować o umiejscowieniu elektrowni wiatrowych oraz zmniejszą minimalną odległość dzielącą nowo stawiane wiatraki od istniejących domostw.

Dlaczego jest to ważne?

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13.03.2023 podpisał ustawę zmieniającą przepisy w zakresie lokalizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych.

Niestety, pomimo tego, że oryginalny rządowy projekt tej ustawy zakładał wdrożenie rozwiązań będących efektem konsensusu obejmującego przedsiębiorców [3], samorządy [4], inwestorów [5] oraz organizacje społeczne [6], to ostateczny kształt tego aktu jest daleki od ich oczekiwań.

W trakcie prac w komisji sejmowej, do projektu została wprowadzona poprawka zmieniająca minimalną odległość, która dzielić ma nowe elektrownie wiatrowe od istniejących zabudowań mieszkalnych, z 500 na 700 metrów. Zmianę tę uzasadniono rzekomymi hałasem [7] i innymi negatywnymi oddziaływaniami generowanymi przez turbiny wiatrowe, których występowania nie potwierdzają badania naukowe. [8]

Z licznych, eksperckich szacunków [9] wiemy, iż w wyniku tej zmiany, obszar, na którym możliwe będzie powstanie nowych farm wiatrowych, uległ zmniejszeniu o prawie 50%. W dodatku 84% z kilkuset zatwierdzonych już przez samorządy planów inwestycyjnych będzie musiało ulec rewizji, co znacznie opóźni cały proces inwestycyjny, a tym samym wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w polskim systemie energetycznym. 

Przedstawiciel rządu, sekretarz w ministerstwie Klimatu i Środowiska ds. OZE, ogłosił, że w świetle nowych przepisów w Polsce będzie mogło zostać zainstalowane maksymalnie 4 do 6 GW mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych. [10] Nie można więc uznać, że omawiana ustawa w istotny sposób poprawiła warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w zakresie lądowej energetyki wiatrowej.

Energetyka wiatrowa gwarantuje energię, która jest czysta, tania [11], dostępna lokalnie i nie wymaga importu paliwa [12], więc Polki i Polacy popierają [13] jej rozwój. Z powodu zmiany klimatu i przyspieszonej rosyjską inwazją na Ukrainę konieczności odejścia od paliw kopalnych, wszystkie kraje UE muszą wziąć odpowiedzialność za pilne przeprowadzenie transformacji energetycznej. Polska, jako członek europejskiego sojuszu, powinna wywiązywać się z przyjętych zobowiązań i razem z pozostałymi krajami UE dążyć do jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednocześnie gwarantując swoim obywatelom energię w przystępnej cenie.

Przypisy:

 1. https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2938_u/$file/2938_u.pdf
 2. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9728-2022-ADD-1/pl/pdf
 3. energia.rp.pl/oze/art37990171-przemysl-chce-aby-rzad-bardziej-otworzyl-sie-na-wiatraki-jest-apel-do-premiera
 4. http://www.prawo.pl/samorzad/odleglosc-500-metrow-dla-wiatrakow-apel-o-zostawienie,520173.html
 5. psew.pl/biznes-apeluje-do-rzadu-nie-zmieniajmy-ustawy-o-wiatrakach-z-500-na-700-metrow/
 6. innpoland.pl/191696,juz-nawet-gornicy-apeluja-o-stawianie-wiatrakow-chca-miec-przy-nich-prace
 7. 300gospodarka.pl/300klimat/wiatraki-700-metrow-jaki-halas-emituja
 8. publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109698
 9. psew.pl/700-metrow-w-ustawie-wiatrakowej-mala-poprawka-drastyczne-zmiany-analiza/; biznesalert.pl/instrat-ustawa-odleglosciowa-10h-energetyka-wiatrowa/; instrat.pl/hetmanski-700-metrow-to-nie-tylko-zgnily-kompromis-ale-niebezpieczna-gra-geopolityczna/
 10. zielonagospodarka.pl/zyska-miedzy-4-a-6-gw-nowych-mocy-wiatrowych-przy-zachowaniu-odleglosci-700-m-10841
 11. energia.rp.pl/oze/art36334231-wiatr-chlodzacy-ceny-pradu-czeka-na-ustawe-rachunki-moga-byc-nizsze
 12. psew.pl/wp-content/uploads/2016/12/broszura.pdf
 13. http://www.clientearth.pl/media/sysb3ndd/2022-06-13-badanie-opinii-na-temat-wiatrowej-energii-la-dowej.pdf

Partnerzy:

Następny krok - podziel się!