274 736 z 350 000 podpisů

Evropský parlament, Evropská komise, vlády členských států EU

Tuto iniciativu provozuje Stiftung Jeder Mensch e.V.

Požadujeme šest nových základních práv

Ústavní konvent by měl rozšířit Listinu základních práv Evropské unie tak, aby zahrnovala tato základní práva:

Článek 1 - Životní prostředí

Každý má právo žít ve zdravém a chráněném prostředí.

Článek 2 - Digitální sebeurčení

Každý má právo na digitální sebeurčení. Sběr osobních údajů nebo manipulace s lidmi jsou nepřípustné.

Článek 3 -Umělá inteligence

Algoritmy zpracovávající osobní údaje musejí být transparentní, ověřitelné a spravedlivé. Zásadní rozhodnutí musí přijímat živí lidé.

Článek 4 - Pravda

Každý má právo na pravdivá prohlášení zástupců ve veřejných funkcích.

Článek 5 - Globalizace

Každý má právo očekávat jen takové zboží a služby, které se vyrábí a poskytují v souladu s univerzálními lidskými právy.

Článek 6 - Žaloby v oblasti základních práv

Jestliže jsou systematicky porušována základní práva Listiny, má každý právo podat žalobu k evropským soudům.

Proč je to důležité?

Zdá se, že politika již není schopna zvládnout šest největších výzev naší doby: ničení životního prostředí, digitalizaci, moc algoritmů, systematické lži v politice, nekontrolovanou globalizaci a ohrožení právního státu. Všichni chceme žít ve zdravém a chráněném prostředí. Chceme používat internet podle vlastního uvážení, aniž by nás někdo zkoumal a manipuloval s námi. Chceme mít vůči inteligentním strojům důvěru a nebýt jimi ohrožováni. Víme, že naše demokracie stojí na pravdě, nikoli na lži, a chceme ukončit vykořisťování lidí v globalizovaném světě. Staré evropské ústavy nepřinášejí jasné odpovědi na zásadní otřesy posledních let.

Ferdinand von Schirach ve své knize „Jeder Mensch“ vysvětluje, jakou reálnou moc mají ústavy, zejména co se týče základních práv v nich zaručených. Návrh šesti nových základních práv je podle něj nutné pro obnovení Ústavy pro Evropu.

Pro jednotlivé státy jde o nesmírně náročné výzvy. Proto kladou tato základní práva společnou odpovědnost na Evropskou unii a její členské státy. Právě proto nová práva potřebujeme, neboť nepředstavují jen záruky, ale i nástroje na jejich vymáhání. Každý se o ně může soudit. Lidé tak činili, kdekoli to bylo možné. Bojovali u soudu za rovné zacházení a zvítězili, obhajovali svoje názory, chránili svobodu shromáždění, zachraňovali životy či vyhráli boj za důstojnou smrt.

Chceme-li utvářet svou budoucnost v Evropě, potřebujeme těchto mocných nástrojů více. Potřebujeme šest nových základních práv pro Evropu. Ukažte, že máte stejný názor, a podepište!


Prosíme, šiřte ve svém okolí povědomí o této iniciativě. Materiály na sdílení najdete zde:
https://www.jeder-mensch.eu/informationen

Další krok - Předávejte informaci dál.

Tuto petici podepisujete jako To nejste Vy? Klepněte sem.