68 366 z 100 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej, Komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusa Sinkevičiusa oraz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Petycja zainicjowana przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Tekst petycji

Apelujemy do Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o:

 • podjęcie przez Komisję skargi do TSUE na łamanie przez rząd Polski dyrektyw: Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, o Ocenach Oddziaływania na Środowisko;
 • interwencję w sprawie nieprzestrzegania i nie zastosowania się polskich władz do postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. wstrzymania prac budowlanych regulujących Odrę w ramach programu Banku Światowego.

Dlaczego jest to ważne?

W zeszłym roku na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej na ogromną skalę. Według oszacowań naukowców polskich i niemieckich, zginęła połowa ryb - wiele milionów osobników - o wadze ok. 1000 ton. Zginęło też ponad 90% małż i skorupiaków [1], zniszczeniu lub naruszeniu uległ cały rzeczny ekosystem. Wg licznych opracowań naukowców, w tym unijnego raportu dotyczącego sytuacji na Odrze, przyczyną zatrucia rzeki była toksyna wytwarzana przez tzw. złote algi, czyli mikroglony Prymnesium parvum, których obecności wcześniej nie zanotowaliśmy w polskich rzekach. W zeszłym roku miały idealne warunki do rozwoju.

W celu odbudowy ekosystemu Odry koniecznym jest wstrzymanie regulacji rzeki, aby zwiększyć naturalną jej zdolność do samooczyszczania się, zmniejszenie ilości zrzutów zanieczyszczeń (w tym szczególnie solanki z kopalń) oraz niezwłoczne uruchomienie programów renaturyzacji (przywrócenia środowisku stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka).

Organizacje pozarządowe, zarówno polskie jak i niemieckie, od 2016 roku konsekwentnie kwestionowały zasadność prac regulacyjnych na Odrze. [2] Projekt prac dotyczący rzekomej ochrony przeciwpowodziowej - w rzeczywistości budowy drogi wodnej na całej Odrze - został zatwierdzony przez polski rząd bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (EIA). [3] Strona niemiecka nie miała możliwości zgłoszenia swoich uwag, ponieważ zasadnicze fragmenty oceny oddziaływania na środowisko nie zostały przetłumaczone na język niemiecki. [4] Samo to stanowi wyraźne naruszenie prawa polskiego i unijnego. Ponadto, przez budowę i odbudowę ostróg [5] na Odrze Środkowej naruszonych zostało kilka dyrektyw unijnych, w tym Ramowa Dyrektywa Wodna czy Dyrektywa Siedliskowa.

Prace budowlane na Odrze Granicznej mają również wpływ na liczne polskie i niemieckie obszary Natura 2000. Mimo to, nie zostały podjęte żadne środki, aby zapobiec ich negatywnym skutkom lub je zrekompensować.

Organizacje z Polski i Niemiec zaskarżyły powyższe działania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, co w efekcie doprowadziło do prawomocnego postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych na Odrze Granicznej. [6] Jednak wyrok sądu został zignorowany przez rząd polski. Wiceminister Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, otwarcie zapowiedział, że nie zastosuje się do wyroku, nazywając zasądzone wstrzymanie prac “idiotycznym i radykalnym działaniem”. [7] Organizacje pozarządowe praktycznie wyczerpały ścieżkę prawną w Polsce.

Od zeszłorocznej katastrofy polski rząd nie poczynił żadnych znaczących kroków, aby zminimalizować szkody i zmniejszyć ryzyko powtórzenia się podobnej sytuacji w tym roku. Do Odry wciąż wpływa solanka z kopalń, a przez to, że prace regulacyjne nie zostały wstrzymane, znacznie zmniejszona jest możliwość samooczyszczania się rzeki. W kwietniu i maju br. w kilku miejscach Odry katastrofa z udziałem alg Prymnesium Parvum wróciła. Na razie zebrano kilka tysięcy martwych ryb na połączonych z Odrą zbiornikach Czernice i Januszkowice, na kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim. [8] Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku Odrę czeka podobny los.

Przypisy:

 1. https://lubuskie.pl/wiadomosci/20517/rzece-znow-grozi-katastrofa-a-odra-musi-byc-zywa-
  https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2022/12/raport-konczacy-prace-zespolu-ds-sytuacji-w-odrze-2.pdf
 2. https://eko-unia.org.pl/stop-niszczeniu-odry-zlozylismy-skarge-do-ke/
  https://eko-unia.org.pl/kosztowana-iluzja-zeglugi-srodladowej-na-polskich-wodach/
 3. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/regulacja-odra-skarga-ke-renaturayzacja-12688.html
 4. https://eko-unia.org.pl/stop-niszczeniu-odry-zlozylismy-skarge-do-ke/
 5. Ostrogi to wychodzące z brzegu w poprzek nurtu wąskie wały kamienne umocnione wbitymi w dno palami. Buduje się je w celu przesunięcia nurtu rzeki ku środkowi oraz ochrony brzegów przed wymywaniem.
 6. https://oko.press/grobarczyk-regulacja-odry
 7. https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,29561414,marek-grobarczyk-obraza-sad-i-ignoruje-orzeczenie-nsa-chodzi.html
 8. https://oko.press/zlote-algi-juz-zabijaja
  https://opolska360.pl/sniete-ryby-w-januszkowicach-wylowiono-okolo-200-sztuk/

Partnerzy:

Następny krok - podziel się!