124 635 z 150 000 podpisów

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Komisja ds. Wyboru Sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Petycja zainicjowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet

Tekst petycji

Apelujemy:

 • o stanowcze ODRZUCENIE wysuniętej przez Polskę kandydatury Aleksandra Stępkowskiego na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nawet bez wysłuchania go przez specjalną komisję parlamentarną;

 • a w przypadku jego nominowania, o stanowcze ODRZUCENIE Aleksandra Stępkowskiego jako kandydata na sędziego w głosowaniu na sesji plenarnej Zgromadzenia.

Odrzucenie kandydatury Stępkowskiego będzie symbolem solidarności Zgromadzenia z polskimi kobietami i grupami mniejszościowymi, a zarazem będzie to gest wskazujący, że Zgromadzenie jednoznacznie opowiada się za europejskimi wartościami, takimi jak równość, niedyskryminacja i prawa człowieka.

Dlaczego jest to ważne?

W kwietniu Zgromadzenie Parlamentarne wybierze nowych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Każdy kraj przedstawia trzy kandydatury; jedna z tych osób zostanie wybrana na kadencję, która trwa dziewięć lat.

Do nadchodzącego wyboru na sędziów rząd Polski nominował Aleksandra Stępkowskiego, prawnika i założyciela ekstremistycznej organizacji katolickiej Ordo Iuris, która aktywnie działa na rzecz ograniczenia praw człowieka w Polsce i w Europie, szczególnie zaś praw kobiet i osób LGBTQ.

Formalnie Ordo Iuris jest fundacją, założoną w 2013 roku zgodnie z polskim prawem. W praktyce jednak jest to ekstremistyczne ugrupowanie religijne, którego liderzy stworzyli już całą sieć reakcyjnych organizacji w Polsce i poza jej granicami[1]. Prawnicy Ordo Iuris, w tym sędzia Stępkowski, stoją za następującymi inicjatywami z ostatnich lat, które cofają stan praw człowieka w Polsce:

 • Przygotowanie w 2016 r. projektu ustawy zakazu aborcji i kar za jej przeprowadzenie

 • Przygotowanie argumentów za wypowiedzeniem przez Polskę konwencji stambulskiej, której celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – obecnie w polskim Sejmie trwają prace nad tym projektem

 • Przygotowanie projektu ustawy kryminalizującej edukację seksualną

  Przygotowanie projektu ustawy ograniczającej dostęp do zapłodnienia in vitro

 • Przygotowanie wzoru uchwał, przyjmowanych następnie przez samorządy lokalne, które stworzyły w Polsce haniebne „strefy wolne of LGBT”

 • Inicjowanie działań, które mogą prowadzić do ograniczenia lub zakazu rozwodów

Działalność Ordo Iuris nie ogranicza się do Polski. To ekstremistyczne ugrupowanie, kreujące się na prawniczy think tank, prowadzi oficjalne oddziały w Chorwacji, Litwie i Estonii, a ponadto jest obecne w Hiszpanii, Belgii, Francji, Włoszech i w Holandii – gdzie ataki na prawa człowieka, podobne do wymienionych powyżej, albo już mają miejsce, albo mogą się wkrótce pojawić.

Wiemy, że uzyskanie miejsca w składzie sędziowskim ETPCz służy osiągnięciu długofalowego celu tej organizacji, jakim jest radykalizowanie instytucji na poziomie ogólnoeuropejskim i realizowanie programu ruchów fundamentalistycznych.

W ubiegłym roku ETPCz rozpatrzył ponad 6500 spraw dotyczących łamania praw człowieka. Ten Trybunał to miejsce, do którego każdy obywatel i każda obywatelka mogą się zwrócić, gdy ich prawa człowieka nie są przestrzegane[2].

Przepisy regulujące funkcjonowanie ETPCz wyraźnie stwierdzają, że sędziowie „nie mogą angażować się w jakąkolwiek działalność, która byłaby nie do pogodzenia ze spoczywającym na nich obowiązkiem zachowania niezależności i bezstronności”[3].

Dziś trzeba powstrzymać dalsze niszczenie systemu prawnego powołanego do obrony praw człowieka. Nie można pozwolić, by europejskie instytucje kształtowali religijni radykałowie. Europa jest miejscem dla wszystkich, a przekonania religijne niewielkiej grupy osób nie mogą dyktować prawa, które obowiązuje wszystkich ani odzierać kobiet i mniejszości z godności i należnych im praw.

Przypisy:

 1. https://www.opendemocracy.net/en/5050/four-reasons-why-polands-war-on-abortion-should-scare-you/
 2. https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_month_2021_ENG.PDF
 3. https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=

Partnerzy:

Następny krok - podziel się!