135.930 af 175.000 underskrifter

Kommissæren for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, og ministrene for miljø, fiskeri og forsvar i alle lande omkring Østersøen.

This petition is run by Coalition Clean Baltic (CCB)

Skriv under

Vi opfordrer på det kraftigste miljø-, fiskeri- og forsvarsministrene fra alle lande omkring Østersøen til at følge videnskabelige råd og arbejde sammen om at beskytte den mest truede hval i Europa - de kritisk truede marsvin.

Vi opfordrer de baltiske lande til at:

  • Beskytte marsvinet til fulde i de såkaldte ‘Marine Protected Areas’ (MPA'er) - i dag mangler mange ordentlig beskyttelse mod skadeligt fiskeri og undervandsstøj;
  • Stop bifangst af marsvin i hele Østersøen - selv et enkelt dødt marsvin i et fiskenet kan have tragiske konsekvenser for artens overlevelse;
  • Undersøg den mulige sameksistens mellem naturbeskyttelse af marsvinet og militære undervandsaktiviteter - Naturbeskyttelse og militært forsvar bør samarbejde om at beskytte marsvinene.

 

* Bifangst er en utilsigtet fangst, der går ud over arter, der ellers ikke skulle være fanget i fiskenet, for eksempel havpattedyr.

Hvorfor er dette vigtigt?

Marsvinet, som mange ikke engang ved eksisterer, er tæt på at uddø. Med kun et par hundrede tilbage i Østersøen er marsvinet kritisk truet og har brug for akut beskyttelse.

Den mest alvorlige trussel mod marsvin er bifangst i fiskeriet. Selv et enkelt dødt marsvin i et fiskenet kan have tragiske konsekvenser for artens overlevelse. For at forhindre denne kritisk truede art i at uddø skal bifangsten reduceres – ideelt set til nul. Dette kan evt. gøres ved at lukke for højrisiko-fiskeri i områder, som er vigtige for marsvin, og ved at bruge pingers (akustiske alarmer), der advarer marsvin om tilstedeværelsen af net. Pingers kan reducere bifangst med op til 80%, og de bruges med succes over hele kloden for at undgå hvalbifangst, men de bruges ikke i det nødvendige omfang i Østersøen.

Undervandsstøj er en anden trussel mod det baltiske marsvin. Høj støj fra eksplosioner og opførelse af for eksempel havvindmølleparker kan gøre et marsvin døv, hvilket i sidste ende vil føre til marsvinets død. Mindre intens støj fra skibsfart eller byggeri kan forårsage forstyrrelse af vigtig adfærd såsom fodring eller amning.

Undervandsstøj bør i høj grad begrænses i de såkaldte ‘Marine Protected Areas’ (MPA’er), så de kan udgøre en sikker havn for marsvinene. Det har de brug for.

Skriv under, og hjælp os med at lægge pres på miljø-, fiskeri- og forsvarsministre i Østersøen, så vi kan få iværksat konkrete og presserende bevaringsforanstaltninger for at redde marsvinene, #SaveTheBalticPorpoise!

 

I samarbejde med:

Del denne underskriftsindsamling med dine venner

Du underskriver dette som Ikke dig? Klik her