141 207 av 175 000 underskrifter

Kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, och ministrarna för miljö, fiske och försvar i alla länder kring Östersjön.

This petition is run by Coalition Clean Baltic (CCB)

Petition text

Vi uppmanar ministrarna för miljö, fiske och försvar i alla länder runt Östersjön att följa de vetenskapliga råd som finns och arbeta tillsammans för att skydda Europas mest hotade val – den akut hotade Östersjötumlaren..

Vi uppmanar Östersjöländerna att:

  • Ge fullt skydd till tumlare i utpekade marina skyddade områden – idag saknar många skyddade områden skydd av tumlare mot tex bifångster i fiske och undervattensbuller;
  • Sätt stopp för bifångster av tumlare i hela Östersjön – en enda tumlare som dör i ett fiskenät kan hota hela populationens överlevnad;;
  • Undersök noggrant möjligheterna för samexistens mellan skydd av tumlare och militära undervattensaktiviteter – naturskydd och militärt försvar måste arbeta tillsammans för att bevara Östersjötumlaren.

 

* Bifångst är oavsiktlig fångst av till exempel marina däggdjur, i fiskeredskap.

Why is this important?

Östersjötumlaren, som många inte ens vet existerar, är nära att utrotas. Med bara några hundra individer kvar är den akut hotad och behöver strikt skydd nu.

Det allvarligaste hotet mot tumlare är bifångst i fiskenät. Bara en enda tumlare som dör i ett fiskenät kan få förödande konsekvenser för populationens överlevnad. För att undvika att denna akut hotade population utrotas så måste bifångsterna minska kraftigt, helst till noll. Detta kan uppnås genom att stänga viktiga tumlarområden för fisken med hög risk för bifångster, och genom att använda så kallade pingers, tumlarskrämmare, på fiskenät i resten av Östersjön. Pingers kan reducera bifångsterna med upp till 80% och används med goda resultat över hela världen. Tyvärr används inte pingers i den utsträckning som skulle behövas här i Östersjön.

Undervattensbuller är ett annat hot mot Östersjötumlaren. Starka ljud från explosioner och konstruktioner av till exempel vindkraftsparker kan göra en tumlare döv, något som till slut leder till att den dör. Mindre intensivt buller från fartygstrafik eller konstruktionsarbete kan störa viktiga beteenden som födosök eller digivning. Undervattensbuller måste begränsas i marina skyddade områden så att de kan vara de skyddade oaser som tumlarna behöver.

Skriv under den här namninsamlingen och hjälp oss att övertyga miljö-, fiske- och försvarsministrar runt Östersjön att omedelbart vidta konkreta bevarandeåtgärder för att #RäddaTumlaren! #SaveTheBalticPorpoise!

 

In partnership with:

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här