596 z 1 000 podpisów

Petycja zainicjowana przez OPZZ "Konfederacja Pracy" w Provident Polska S.A.

Tekst petycji

Szanowna Pani Prezes,

W związku z poleceniem służbowym skierowanym do Doradców Klienta i Kierowników, które dotyczyło dostarczania pism związanych z decyzją UOKIK ws. rabatowania, w imieniu członków związku zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy wnosimy o wypłatę:

- min.10 PLN netto za skuteczne dostarczenie pisma klientowi,

- min. 5 PLN netto za wizytę niezastaną.

Z komunikatu przekazanego na początku sierpnia 2021 r. Doradcom Klienta za pośrednictwem aplikacji MyNews wynika, że za dostarczenie pism do klientów są odpowiedzialni Doradcy Klienta lub Kierownicy obsługujący poszczególne rejestry, do których dany Klient był lub nadal jest przypisany.

W poleceniu zlecającym dodatkowe, nowe obowiązki nie było informacji, jaka stawka wynagrodzenia będzie za to przysługiwała w przypadku Doradców Klienta. W komunikacji do BRM również brakowało informacji, kosztem jakich obowiązków, mają oni wykonywać te dodatkowe czynności. W świetle prawa może to być podyktowane jako zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Naturalnym powinno być, że za dodatkową pracę, nawet wykonaną jednorazowo, należy się zapłata niezależnie od pełnionego stanowiska.

Przypominamy jednocześnie, że Doradcy często docierają do klientów ponosząc koszty np. paliwa, amortyzacji samochodu lub biletów komunikacji publicznej. Tym samym pracodawca przerzucił część kosztów naprawy swoich błędów i naruszeń, wytkniętych przez UOKIK, na Doradców Klienta.

Liczymy na odpowiednie potraktowanie Pracowników oraz uczciwą zapłatę za dodatkową pracę związaną z wprowadzeniem w życie decyzji UOKIK. 

Dlaczego jest to ważne?

Ubiegamy się o to, aby pracodawca zapłacił za pracę, którą dodatkowo zleca.

Następny krok - podziel się!