3 740 z 5 000 podpisów

Petycja zainicjowana przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz 2Celsius(RO), Clean Air Committee(NL),Estonian Forest Aid(EE), ROBIN WOOD(DE), WOLF(SK)

Tekst petycji

Ochrona przyrody i uniknięcie najgorszych skutków zmiany klimatu będzie wymagać nadzwyczajnego zaangażowania w ochronę lasów naturalnych.

Jednak przywódcy UE podważają nasze wspólne wysiłki na rzecz walki o nasze lasy i naszą planetę. W jaki sposób? Polityka UE zwiększa wyrąb lasów i związane z nim emisje gazów cieplarnianych poprzez wprowadzające w błąd promowanie spalania drewna leśnego jako bezemisyjnej energii odnawialnej.

Wyrąb i spalanie lasów są szkodliwe dla klimatu, dla zdrowia ludzi oraz dla roślin i zwierząt, dla których lasy są domem. Jednak każdego roku UE coraz bardziej uzależnia się od spalania drewna, aby osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej, a konsumenci są zmuszeni do przekazywania rocznie miliardów euro w dotacjach na to fałszywe rozwiązanie problemu zmian klimatu.

Te koszty są zbyt wysokie.

Dlatego wzywamy decydentów politycznych UE i państwa członkowskie UE do:

 • zaprzestania udzielania subsydiów i innych zachęt do spalania drewna leśnego i do przekierowania tego krytycznego wsparcia na rozwój efektywności energetycznej i prawdziwie niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii
 • zaprzestanie zaliczania energii wytworzonej w wyniku spalania drewna leśnego na poczet realizacji celów w zakresie energii odnawialnej
 • potraktowania priorytetowo ochrony i odnowy lasów oraz zagwarantowania, że wszystkie polityki UE chronią nasze zdrowie, klimat i różnorodność biologiczną.

Dlaczego jest to ważne?

Właśnie teraz decydenci polityczni UE podejmują krytyczne decyzje dotyczące sposobu, w jaki zareagujemy na kryzysy związane z klimatem i różnorodnością biologiczną, jak będziemy wytwarzać energię oraz chronić przyrodę i bioróżnorodność. Decyzje te będą miały na nas wpływ przez następne dziesięciolecia. Teraz nadszedł czas, aby wyraźnie powiedzieć urzędnikom UE: spalanie drewna jako paliwa energetycznego jest katastrofą dla lasów i klimatu, a nie źródłem pożądanej przez ludzi "energii odnawialnej".

Ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem w UE, a wiele osób polega na spalaniu drewna w celu ogrzewania. Dlatego w tej petycji nie mówimy, że "nie powinniśmy spalać drewna dla celów energetycznych". Jednak lukratywne dotacje dla biomasy drzewnej jako źródła energii odnawialnej napędzają gwałtowny wzrost wyrębu lasów, który zwiększa emisję CO2 i degradację ekosystemów leśnych. Skutki emisji gazów cieplarnianych jeszcze bardziej się pogarszają, ponieważ spalanie drewna pochłania cenne środki publiczne, które powinny być przeznaczane na rozwój technologii opartych na energii odnawialnej o zerowej emisji, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Ilość drewna spalanego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania znacznie wzrosła od czasu, odkąd UE zaczęła zaliczać je na poczet celów związanych z energią odnawialną. Obecnie w UE ponad jedna trzecia energii odnawialnej jest produkowana poprzez spalanie drewna, które w większości pochodzi bezpośrednio z lasów.

Lasy w UE płacą za to cenę. Doradcy naukowi Komisji Europejskiej stwierdzili niedawno, że UE bardzo szybko traci lasy, częściowo z powodu ich zwiększonego wyrębu w celu pozyskania paliwa. A cierpią nie tylko lasy w UE. Europa importuje coraz większą ilość paliwa drzewnego ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Ukrainy, a nawet Brazylii. Tylko w samej Ameryce Północnej przemysł produkujący pelety drzewne zużywa miliony ton drzew rocznie. Dlatego organizacje pozarządowe z całego świata zajmujące się ochroną środowiska popierają tę petycję.

A energia z biomasy ma wpływ nie tylko na lasy i klimat, ale także na nasze zdrowie. Spalanie drewna jest ważnym źródeł zanieczyszczenia powietrza, które już dziś zabija w UE ponad 1000 osób dziennie.

Konsumenci i podatnicy w UE finansują szkody wyrządzane lasom, klimatowi i jakości powietrza poprzez dotacje do energii odnawialnej, które mają wspierać "czystą i ekologiczną" energię. Tylko w 2017 r. obywatele 15 państw członkowskich UE wypłacili ponad 6,5 mld euro dotacji na spalanie drewna na potrzeby energetyczne, a całkowita kwota subsydiów w całej UE jest znacznie wyższa.

Lasy zapewniają nam świeże powietrze i czystą wodę, a także pomagają regulować cykl opadów. Magazynują węgiel, chronią społeczności,  przed niebezpiecznymi skutkamii zmian klimatu i są schronieniem dla ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Dewastowanie ich by produkować paliwo jest fałszywym rozwiązaniem, które zagraża tym wszystkim wspólnym wartościom.

Petycję tę popierają następujące organizacje:

 • 2Celsius, Rumunia
 • Agent Green, Rumunia
 • Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), Niemcy
 • Arnhems Peil, Holandia 
 • Biofuelwatch, UK/USA 
 • Bloei! in Arnhem, Holandia 
 • Bomenstihting Achterhoek, Holandia 
 • BundesBürgerInitiative Waldschutz, Niemcy 
 • Canopée, Francja
 • Carpatica, Polska
 • Comite Schone Lucht (Clean Air Committee), Holandia
 • Conservation North, Kanada 
 • Corporate Europe Observatory, UE
 • Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation), Dania
 • Denkhaus Bremen, Niemcy
 • Dogwood Alliance, USA 
 • Ecology Action Centre, Kanada 
 • EDSP ECO, Holandia 
 • Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid), Estonia 
 • Environment East Gippsland, Australia
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonian Fund for Nature), Estonia
 • EuroNatur, Niemcy/UE
 • European Wilderness Society, Austria 
 • Federation Against Biomass Plants, Holandia
 • Forests, Climate and Biomass Working Group, Environmental Paper Network, Międzynarodowy 
 • Form Ökologie & Paper, Niemcy
 • Fundacja Albatros (Foundation Albatros), Polska
 • Foundation Alter Eco, Polska
 • Foundation Conservation Carpathia, Rumunia/UE
 • Foundation GAP Polska, Polska
 • Frankfurt Zoological Society, Niemcy
 • Friends of Nature Conservation, Kanada 
 • Friends of the Irish Environment, Irlandia
 • Fundacja Dzika Polska, Polska
 • Fundacja Niech Żyją! (Foundation Niech Żyją!), Polska
 • Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, Polska 
 • Fundacja Szkatułka, Polska
 • Global Forest Coalition, Międzynarodowy 
 • Green Impact, Włochy
 • Hiite Maja SA (House of Groves Foundation), Estonia
 • Inicjatywa dla Bialegostoku, Polska
 • Inicjatywa Dzikie Karpaty, Polska 
 • Instytut Spraw Obywatelskich, Polska 
 • Leefmilieu, Holandia
 • Lesoochranárske Zoskupenie VLK (WOLF), Słowacja
 • Magyarorszagi Eghajlatvedelmi Szövetseg (Hungarian Climate Alliance), Węgry
 • Mobilisation for the Environment (MOB), Holandia
 • MTÜ Päästame Eesti Metsad (Save Estonia's Forests), Estonia
 • Nature.Net.au, Australia
 • NOAH Friends of the Earth, Dania 
 • NRDC, USA 
 • Obóz dla Puszczy, Polska
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Polska
 • OTOP/BirdLife Polska, Polska
 • Partij voor de Bomen op Texel, Holandia
 • Partnership for Policy Integrity, USA 
 • Pivot Point, USA
 • Polska Zielona Sieć (Polish Green Network), Polska
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polska
 • Protect the Forest, Szwecja
 • Ptaki Polskie, Polska
 • Rådet for Grøn Omstilling (Green Transition Denmark), Denmark
 • Reflex Környezetevedelmi Szervezet (Reflex Environmental Association), Węgry
 • ROBIN WOOD, Niemcy
 • Schoorlse Bos Moet Blijven, Holandia
 • SOS Forêt, Francja
 • South East Region Conservation Alliance, Australia
 • Southern Environmental Law Centre, USA
 • Stand.Earth, US 
 • Stichting De Woudreus, Holandia
 • Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia, Polska
 • Stowarzyszenie Okolica, Polska
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi (The Society for Earth)
 • Ukrainian Nature Conservation Group, Ukraina
 • Verdens Skove (Forests of the World), Dania 
 • Werkgroep Bomen Groningen (Workinggroup Trees Groningen), Holandia
 • Wild Europe Initiative, UE
 • WildLand Research Institute, UK
 • ZERO, Portugalia

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy za Twój podpis! Widzimy, że petycja ‘UE musi chronić lasy, a nie spalać je by produkować energię’ dotyczy spraw, które są dla Ciebie ważne. Czy pomożesz nam zdobyć wsparcie dla tej petycji?

Możesz udostępnić ją w mediach społecznościowych lub wysłać maila do swojej rodziny i znajomych.