11 607 z 25 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej

Petycja zainicjowana przez Transport & Environment (T&E)

Wiadomość dla Komisji Europejskiej

Tę wiadomość dostarczymy w Twoim imieniu w ramach oficjalnych konsultacji Komisji Europejskiej:

Od wielu lat polityka Unii Europejskiej sprzyja takim metodom produkcji energii z biopaliw, które powodują większe emisje gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i coraz silniej obciążają środowisko leśne. Każdego roku państwa członkowskie wydają miliardy euro na dotacje dla tej szkodliwej branży.

Produkcja biopaliw z roślin uprawnych ma wielce szkodliwe, a niezamierzone konsekwencje, znane już od wielu lat. Nie mniej alarmujące i nie mniej szkodliwe są teraz skutki polityki UE, która zachęca do spalania biomasy leśnej.

Emisja gazów cieplarnianych, jaką na dziesiątki lat, a nawet na całe stulecia uruchamia produkowanie energii ze spalania drewna leśnego, okazuje się większa niż w przypadku paliw kopalnych – niezależnie od tego, jak zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzono na eksploatowanym obszarze. Wymagania dotyczące zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi oraz rozliczania emisji z użytkowania gruntów w żaden sposób nie rekompensują szkód, jakie powstają wskutek spalania określonych materiałów.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie produkowania energii z biomasy, dopóki nie zostanie diametralnie zmieniona, będzie nieustannie utrudniać realizację celów związanych z ochroną klimatu, jakości powietrza i różnorodności biologicznej, a także podważać autentyczność naszego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zarazem ta polityka przynosi poważne szkody dla reputacji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

Jako zaniepokojona obywatelka / zaniepokojony obywatel apeluję o zaprzestanie wspierania produkcji energii ze spalania drzew i roślin uprawnych. Oczekuję, że zmodyfikowana dyrektywa o odnawialnych źródłach energii sprawi, że Europejski Zielony Ład nabierze wreszcie realnych kształtów.

Dlaczego jest to ważne?

Kiedy myślisz o „odnawialnych źródłach energii, prawdopodobnie wyobrażasz sobie panele słoneczne i wiatraki. Tymczasem prawda jest taka, że w Europie prawie 60% tak zwanych "odnawialnych źródeł energii" to w rzeczywistości drewno i rośliny uprawne. Tak! Brudne elektrownie węglowe w Europie na masową skalę spalają drzewa i rośliny uprawne. Nazywają to zieloną energią, a UE przyznaje na to dotacje.

Możemy to zmienić. Przywódcy UE ponownie rozpatrują prawo, które na to pozwala.

To prawo to katastrofa dla środowiska. Ponieważ do wzięcia są dotacje, jak grzyby po deszczu powstają ogromne przedsiębiorstwa, które wycinają nasze lasy i zaorują resztki naszych łąk i pastwisk. A nasze stare, brudne elektrownie węglowe w magiczny sposób przekształcają się w “zielone elektrownie”. Wszystko to z naszych podatków.

Zanim Komisja Europejska zmieni to prawo, chce wiedzieć, co myślą o tym ludzie w Europie. Mamy czas do wtorku, aby się wypowiedzieć. Jeśli pokażemy, że tysiące podatników nie chce, aby ich pieniądze szły na spalanie lasów i żywności, Komisja będzie bardziej skłonna się ugiąć.

Dotacje trafiają do producentów "zielonych paliw". To dlatego całkowicie zdrowe drzewa wycina się, przerabia na pelety, transportuje do elektrowni i spala jako "zieloną" energię. Powierzchnia europejskich lasów, z których wycina się drzewa do celów przemysłowych, wzrosła w ostatniej dekadzie o 0,37 mln hektarów. [2] Nie wspominając o drewnie importowanym do UE ze wszystkich zakątków świata, co powoduje tam wylesianie. [3]

To samo dzieje się z uprawami, w szczególności z kukurydzą: ją również ścina się i pali. Ze względu na dopłaty, wszędzie w Europie pojawiają się ogromne pola kukurydzy, które wypierają inne uprawy i niszczą resztki łąk i pastwisk - z ich wyjątkową różnorodnością roślin i kwiatów, owadów i małych zwierząt. [4] Jednocześnie, ceny ziemi szybują. Nie ma to żadnego sensu, a jednak idą na to nasze podatki.

Lasy i produkcja żywności były zawsze ważne dla naszej społeczności. Od obrony lasów w Polsce, Bułgarii i Rumunii [5], po chęć zrewolucjonizowania unijnego rolnictwa [6], mobilizowaliśmy się nieskończoną liczbę razy, aby wspólnie chronić nasze środowisko. Tym razem możemy zrobić obie rzeczy naraz: ocalić lasy i uprawy przed bezlitosnym zniszczeniem.

Nazwisko każdej osoby podpisującej petycję przekażemy bezpośrednio do Komisji Europejskiej w ramach oficjalnego procesu konsultacji. [7] Im więcej podpisów zbierzemy, tym silniejszy będzie nasz głos.


Przypisy:

  1. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/brochures-leaflets/brief-biomass-energy-european-union
  2. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01848-x
  3. A recent article: https://news.mongabay.com/2020/08/are-forests-the-new-coal-global-alarm-sounds-as-biomass-burning-surges/ and a more detailed report: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/biosustain_report_final.pdf
  4. https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/grassland.pdf
  5. Rumunia: https://you.wemove.eu/campaigns/romania-save-europe-s-last-large-virgin-forests, Bułgaria: https://act.wemove.eu/campaigns/Save-the-Kresna-Gorge, Polska: https://act.wemove.eu/campaigns/defend-forest
  6. https://act.wemove.eu/campaigns/wycofac-cap
  7. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-EU-renewable-energy-rules-review/public-consultation

Partnerzy:

Następny krok - podziel się!