136 428 z 175 000 podpisów

Do premiera Rumunii

Ta petycja została zainicjowana przez organizacje EuroNatur Foundation i Agent Green

Tekst petycji

Szanowna Pani Premier,

my – obywatele i obywatelki Rumunii, Europy i świata – piszemy do Pani powodowani naszym głębokim zaniepokojeniem z powodu utraty pierwotnych lasów Rumunii. Znajdują się tam ostatnie wielkie połacie pierwotnych i naturalnych lasów Europy – jednak obecnie są one stopniowo niszczone przez wycinkę. Co niezrozumiałe, wystarczającej ochrony przed buldożerami i piłami mechanicznymi nie gwarantuje tu ani powstanie parków narodowych, ani włączenie lasów do obszarów Natura 2000.

Celem istnienia parków narodowych i programu Natura 2000 jest ochrona najcenniejszych skarbów natury. Obowiązkiem naszego pokolenia jest zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Rumuńskie lasy są rezerwuarami węgla, bankami genów, laboratoriami naukowymi, fabrykami tlenu, a także domem dla niezliczonych gatunków zagrożonych wyginięciem – niektóre z nich nie występują nigdzie indziej na Ziemi.

Domagamy się Pani natychmiastowej interwencji, która położy kres tej tragedii. Rumuński rząd musi już teraz zacząć działać zgodnie ze swoimi zobowiązaniami: celem istnienia parków narodowych i obszarów Natura 2000 jest ochrona przyrody.

Domagamy się:

  • Natychmiastowego wstrzymania komercyjnej wycinki drzew w parkach narodowych.
  • Nałożenia moratorium na wycinkę drzew we wszystkich dziewiczych lasach Rumunii oraz skuteczniejszego wdrażania programu ochrony lasów dziewiczych.
  • Zagwarantowania, że lasy dziewicze oraz lasy o naturalnej strukturze, objęte programem Natura 2000, będą chronione zgodnie z unijną legislacją, która zakazuje niszczenia środowiska naturalnego i szkodzenia chronionym gatunkom.
  • Stworzenia nowego podziału stref we wszystkich parkach narodowych w oparciu o kryteria naukowe, a także włączenia wszystkich lasów pierwotnych, wraz z lasami o naturalnej strukturze, do obszarów będących pod szczególną ochroną, które objęte są zakazem wstępu.
  • Wyeliminowania wszystkich luk prawnych dotyczących ochrony lasów dziewiczych i stworzenia ram prawnych, które będą odpowiadać wytycznym Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w sprawie zarządzania parkami narodowymi. Będzie to wymagało objęcia co najmniej 75% powierzchni parków narodowych bierną ochroną, zakazu komercyjnej eksploatacji lasów i ustanowienia mechanizmów rekompensaty dla gmin i prywatnych właścicieli lasów posiadających tego rodzaju lasy w swoich zasobach.
  • Wprowadzenia zupełnie nowego, finansowanego w pełni z budżetu publicznego systemu zarządzania parkami narodowymi, którego zadaniem będzie ochrona przyrody w parkach narodowych.
  • Utworzenia nowych parków narodowych w celu ochrony wyjątkowych, przyrodniczych skarbów Rumunii, w szczególności w regionach Țarcu, Ciucas, Giumalau oraz w górach Făgăraș.
  • Stworzenia zintegrowanej narodowej strategii na rzecz ekoturystyki, by zapewnić parkom narodowym ochronę, a lokalnym społecznościom wsparcie.
Parki narodowe Rumunii oraz tereny objęte programem Natura 2000 stanowią dom dla najcenniejszych skarbów natury w Europie. Ich przyszłość leży w Pani rękach. Może pani pokazać się jako liderka, która zapisze się w pamięci przyszłych pokoleń. Zachęcamy Panią do podjęcia działań na rzecz naszego wspólnego dobra i jego trwałej ochrony.

Z poważaniem,

**Twój podpis**

Dlaczego jest to ważne?

W Rumunii znajdują się największe – za wyjątkiem Skandynawii – pozostałości lasów pierwotnych w Europie. Są one domem dla największej oraz najzdrowszej populacji niedźwiedzi, wilków i rysiów. Jednakże lasy Rumunii, w tym także parki narodowe i obszary objęte programem Natura 2000, znajdują się w niebezpieczeństwie. Lasy te mogłyby stanowić chronione rezerwuary zapierającego dech w piersiach piękna przyrody, a tymczasem buldożery wycinają i niszczą olbrzymie połacie drzew, które rosły tam od tysięcy lat.

To tragedia monstrualnych rozmiarów. Skala wycinki jest o wiele większa od tej, która miała miejsce Puszczy Białowieskiej i która spowodowała larum w wielu krajach oraz zaowocowała interwencją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Destrukcja ma miejsce w tym samym czasie, gdy rząd Rumunii sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dzieje się to na oczach Unii Europejskiej oraz przy pełnym wsparciu rumuńskiego rządu. Pilna interwencja jest niezbędna do utrzymania rządów prawa i zachowania wyjątkowego dziedzictwa naturalnego Rumunii.

Potrzebujemy Waszej pomocy, by zatrzymać gwałtowną, postępującą destrukcję dziewiczych lasów w Rumunii i ochronić skarby przyrody, nim będzie za późno.

Rumunia sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej do 30 czerwca. Europa będzie się bacznie przyglądać, czy Rumunia podejmuje odpowiednie działania na rzecz zachowania ostatnich wielkich lasów pierwotnych dla przyszłych pokoleń.

Potrzebujemy tak wielu głosów, jak tylko jest to możliwe, żeby stanąć w obronie rumuńskich lasów i wezwać do działania w tej sprawie. Powyższa petycja zostanie wręczona Premier Rumunii, a następnie przekazania rumuńskiemu ministrowi środowiska, Komisji Europejskiej, a także Parlamentowi Europejskiemu.

Cenne dziedzictwo naturalne Europy potrzebuje Twojej pomocy. Prosimy, dołącz do wezwania i zażądaj natychmiastowej ochrony wyjątkowych, dziewiczych lasów Rumunii.


https://www.saveparadiseforests.eu
https://www.euronatur.org
https://www.agentgreen.ro


Następny krok - podziel się!