2 660 z 5 000 podpisów

Do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wszystkich polityków dobrej woli

Petycja zainicjowana przez Mateusza Piotrowskiego, działacza społecznego i ekologicznego; Macieja Grodzickiego, ekonomistę; Martę Olesik, filozofkę; Aleksandra Temkina, filozofa, działacza społecznego; Zofię Sajdek, redaktorkę i działaczkę społeczną, Filipa Konopczyńskiego, prawnika; Jana Zygmuntowskiego, ekonomistę; Adama Ostolskiego, socjologa

Tekst petycji

Skala kryzysu związanego z COVID-19 oznacza, że rozwiązania przyjęte w walce z nim zadecydują o przyszłości demokracji liberalnej, gospodarki i integracji europejskiej.

Dlatego wzywamy Was do podjęcia odpowiedzialności politycznej i przejęcia inicjatywy. Tego zabrakło w 2008 roku podczas ostatniego kryzysu finansowego. Dziś wciąż jeszcze wszyscy ponosimy konsekwencje tego błędu.

Apelujemy do Was o przeznaczenie środków finansowych zapewniających:

1. Bezwarunkowy dochód podstawowy przez co najmniej 3 miesiące

2. Dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy i uspołecznienie zysków

3. Dofinansowanie usług publicznych przez odpowiednią formę europejskich obligacji obowiązującą dla całej Unii

4. Europejskie badania nad lekami i szczepionką

Dlaczego jest to ważne?

Dzisiaj ratować trzeba nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Pacjentem, któremu grozi śmierć, są także europejskie wartości, takie jak wartość życia ludzkiego, demokracja, solidarność, wspólnotowość, godność pracy i pracownika. Te wartości muszą ukazać się w wymiarze praktycznym, w konkretnych decyzjach, przed którymi teraz stoimy. Europa musi pokazać, że:

Życie każdego człowieka, w tym osób starszych, jest wartością bezwzględną – a nie obciążeniem dla budżetu państwa czy gospodarki. Rozpatrywanie śmierci znacznej części społeczeństwa jako kosztu zewnętrznego, świadome poświęcanie życia ludzi na ołtarzu szybkiego powrotu do ścieżki wzrostu PKB jest barbarzyńskie, a w dodatku ekonomicznie nieskuteczne.

Zdobyczą cywilizacyjną Europy było wprowadzenie powszechnych systemów emerytalnych – państwowego usankcjonowania solidarności całego społeczeństwa wobec starszych. Nie zostawiajmy samych ludzi, którzy przez całe życie pracowali na rzecz naszego wspólnego dobrobytu – zasługują oni na naszą wdzięczność i mają prawo do opieki i ochrony ich życia.

Nie ma wolnego rynku bez wolności jego uczestników. Ta wolność jest ułudą, gdy zachodzi sytuacja skrajnej nierównowagi. Dzieje się tak, kiedy pracownicy stają się zakładnikami zmuszonymi do narażania zdrowia i życia dla zapewnienia sobie utrzymania. System swobodnej wymiany dóbr i przedsiębiorczości zmienia się wówczas w bezwzględny reżim ekonomiczny.

Dlatego postulujemy:

1. Bezwarunkowe wsparcie dla wszystkich

Bezwarunkowy dochód podstawowy powinien być wypłacany przez okres co najmniej trzech miesięcy zarówno tym obecnie pracującym, jak i bezrobotnym, bezpośrednio na ich konta. Pamiętajmy, że biurokracja jest wrogiem słabszych. Jeśli uzyskanie wsparcia finansowego będzie obwarowane długimi i skomplikowanymi procedurami, to nie trafi w pierwszej kolejności do tych, którzy dopiero co stanęli przed wizją wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz ubóstwa. Nie mamy czasu na weryfikację dochodową – to działanie standardowe w polityce rynku pracy, ale czasu pokoju, a nie wojny. Odpowiednia weryfikacja opodatkowująca wypłacone w ramach dochodu podstawowego dodatkowe wpływy na konta osób najbogatszych powinna nastąpić pod koniec roku podatkowego.

Gospodarka nie może czekać na impuls popytowy i wsparcie konsumpcji. Tymczasem musimy pilnie kupić czas konieczny do utrzymania niezbędnej kwarantanny. Nie możemy czekać, aż pieniądze przekazane wielkim graczom w formie bail outu zaczną „skapywać w dół” na rynek do konsumentów i obywateli. To twierdzenie nie było aktualne w czasach pokoju, a tym bardziej nie będzie działać w czasach stanu wyjątkowego lub wojny. Nie możemy nieodpowiedzialnie zmuszać pracowników pozbawionych finansowej stabilności do opuszczania niezbędnej kwarantanny. Dlatego potrzebujemy natychmiastowego, bezpośredniego i uniwersalnego transferu finansowego od Unii Europejskiej do jej obywateli, finansowanego wprost z budżetu Unii, oraz emisji pieniądza przez Europejski Bank Centralny.

2. Dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy i uspołecznienie zysków

Konieczne jest zapewnienie europejskim firmom – w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) – utrzymania ich potencjału produkcyjnego oraz stabilnego otoczenia ekonomicznego przez dostarczenie płynności, a także odroczenie zobowiązań podatkowych i składkowych. Polityka monetarna i fiskalna muszą tu iść ramię w ramię – poprzedni kryzys w Unii trwał tak długo i był tak dotkliwy dla najuboższych, bo rządy bały się przyznać, że luzowanie ilościowe nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Dlatego postulujemy wprost wsparcie finansowania działań antykryzysowych z budżetów krajowych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Przewaga Europy nad systemami autorytarnymi wynikać musi z siły ich instytucji oraz zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Należy jednocześnie doprowadzić do zmiany struktury własności kluczowych wspomaganych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na ratowanie miejsc pracy powinny służyć pracownikom, a nie zarządom przedsiębiorstw i rynkom finansowym. Konsekwencją kryzysu nie może być dalszy wzrost nierówności i fala prywatyzacji usług publicznych. Europa powinna ratować miejsca pracy, nie zaś zyski zarządów. Dlatego pomoc dla przedsiębiorstw musi być powiązana z odpowiedzialnością za europejskich podatników i z ich zabezpieczeniem. Postulujemy, aby pomoc publiczna dla korporacji przyjęła postać europejskiego dokapitalizowania, a Europejski Bank Centralny przejmował udziały we wspieranych przedsiębiorstwach. Takie rozwiązanie – znane choćby z kryzysu finansowego z 2008 roku – zagwarantuje zarówno kontrolę płac oraz dywidend, jak i solidarny udział społeczeństw europejskich w przyszłych zyskach korporacji.

3.Dofinansowanie usług publicznych przez odpowiednią formę europejskich obligacji obowiązującą dla całej Unii

Kryzys, z którym się mierzymy, dotyczy zdrowia publicznego. Pokazuje on, że społeczeństwo jest tak bezpieczne i zdrowe, jak jego najsłabsi członkowie. Dlatego społeczeństw i gospodarki nie stać na brak dostępu do uniwersalnej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. To właśnie błędna reakcja na kryzys finansowy z 2008 roku doprowadziła do degradacji usług publicznych w imię rzekomej racjonalności ekonomicznej – co teraz generuje dodatkowe koszty i utrudnia skuteczną walkę z pandemią.

Dziś Unia Europejska, uwalniając za pomocą odpowiedniej formy obligacji europejskich, obowiązujących dla całej Unii, dodatkowe środki finansowe dla państw narodowych na radykalne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną – zwłaszcza w krajach najsilniej dotkniętych pandemią – pokazałaby, że zdrowie i życie obywateli Europy jest dla niej priorytetem, a państwom narodowym – że europejska solidarność jest rzeczywistością, a nie fantasmagorią. Pozwoliłoby to również na kontrolowaną mobilizację zasobów produkcyjnych w Europie na rzecz wspólnego celu, jakim jest zdrowie publiczne.

4. Europejskie badania nad lekami i szczepionką

Konieczne jest sfinansowanie z europejskich środków publicznych badań nad lekami na COVID-19 i poszukiwań szczepionki na wirusa SARS-CoV-2. Odkryte dzięki tym funduszom szczepionki i leki powinny być wolne od patentów, zgodnie z zasadami ogólnoludzkiej solidarności.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Zjednoczona Europa wyłoniła się jako odpowiedź na duchową i materialną dewastację II wojny światowej, sięgającą korzeniami kryzysu i bezrobocia lat 30. Kryzys to moment wyboru – może on doprowadzić nas do rozpadu Unii i fluktuacji między chaosem a autorytaryzmem. Może jednak stać się szansą na odnowienie umowy społecznej łączącej Europę i jej obywateli/obywatelki – okazją do zmiany modelu gospodarowania na bardziej solidarny i zrównoważony.

Wiara w to, że europejskie państwa znajdujące się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej poradzą sobie z pandemią same, jest złudna. Jeśli chcemy zarówno pokonać pandemię, jak i oddalić widmo nadchodzącego ogromnego kryzysu gospodarczego, aby uchronić Europę przed pogrążeniem się w chaosie na długie dekady, musimy działać zgodnie z zasadą: United we stand, divided we fall.

Nasz list kierujemy do kierujących instytucjami Unii Europejskiej; Przewodniczącego Rady, Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz posłów wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego. Reprezentujemy różne środowiska ideowe. Jesteśmy przekonani, że dziś liberałowie uznający wartość każdej jednostki, konserwatyści wierzący w solidarność międzypokoleniową i ludzie lewicy nawołujący do poszanowania godności pracy muszą działać wspólnie.

Prawdziwy podział nie przebiega w tej chwili między liberałami, lewicą a konserwatystami. Linia demarkacyjna zarysowuje się między tymi, którzy przywiązani do idei krótkoterminowych zysków są gotowi poświęcić współobywateli w imię rzekomej ochrony PKB, a tymi, którzy nie zgadzają się na taką logikę.

Sygnatariusze:
Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody Nobla w roku 2019
Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995–2005)
Jan Zielonka, politolog, profesor Oxford University
Alessandra Smerilli, członkini Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, profesor ekonomii politycznej
Mieke Bal, holenderska krytyczka i teoretyczka kultury
Luigino Bruni, ekonomista, dyrektor naukowy papieskiego programu Ekonomia Franciszka
Agnieszka Holland, reżyserka filmowa i teatralna
Fernando Savater, hiszpański filozof i etyk
Ladislau Dowbor, brazylijski ekonomista, główny doradca ekonomiczny prezydenta Brazylii Luli da Silvy
Carlo Ginzburg, włoski historyk, jeden z pionierów mikrohistorii
Dorota Gardias, pielęgniarka, działaczka związkowa, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.
Ulrike Guerot, Niemiecka myślicielka polityczna, założycielka i przewodnicząca European Democracy Lab
Andrzej Nowak, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stefano Zamagni, włoski ekonomista, prezydent Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm RP IX kadencji
Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
Andrzej Leder, filozof kultury, profesor w Polskiej Akademii Nauk
Krzysztof Pomian, profesor nauk humanistycznych, filozof, historyk
Rocco Buttiglione, włoski polityk, były senator, minister ds. stosunków europejskich Włoch i minister kultury Włoch
John Milbank, brytyjski teolog i filozof polityki, założyciel think tanku Res Publica
Robert Biedroń, poseł do Europarlamentu, kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach 2020
Claus Offe, niemiecki socjolog polityki
Alicja Zdziechniewicz, pisarka i działaczka na rzecz ochrony środowiska
Michał Kołodziejczak, rolnik, założyciel Ogólnopolskiego Ruchu Rolników Agrounia
Adrian Zandberg, poseł na Sejm RP IX kadencji, członek zarządu krajowego Partii Razem
Małgorzata Omilanowska, była minister kultury i dziedzictwa narodowego RP
Jan Śpiewak, działacz społeczny i samorządowy, współtwórca stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa
Tomasz Terlikowski, publicysta, dyrektor programowy TVP Republika
Alenka Zupančič, słoweńska filozofka i teoretyczka psychonalizy
Monika Kostera, ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych
Piotr Graczyk, filozof i tłumacz, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kacper Pobłocki, antropolog, działacz społeczny, inicjator i koordynator ogólnopolskiego Porozumienia Ruchów Miejskich, laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Mladen Dolar, słoweński filozof i psychoanalityk
Przemysław Czapliński, krytyk literacki, badacz literatury współczesnej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
Andrzej Friszke, profesor nauk humanistycznych, historyk, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
Gianfranco Poggi, profesor socjologii na Uniwersytecie w Trydencie
Ryszard Nycz, profesor nauk humanistycznych, teoretyk i historyk literatury, członek Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”
Maciej Szlinder, filozof, socjolog, tłumacz, redaktor czasopisma „Praktyka Teoretyczna”, członek Zarządu Krajowego Lewicy Razem
Gérard Rabinovitch, francuski filozof i socjolog, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), professor University of Paris VII-Denis Diderot
Bartosz Lech, założyciel Partii Zieloni i ekspert misji obserwacji wyborów dla OBWE i The Carter Center
Paulina Matysiak, posłanka na Sejm RP IX kadencji
Reinhard Bütikofer, niemiecki polityk, były współprzewodniczący Europejskiej Partii Zielonych, poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji
Jutta Paulus, deputowana do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
Monika Vana, austriacka polityk, działaczka Zielonych – Zielonej Alternatywy, deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji
Benoît Biteau, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Damien Carême, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Claude Gruffat, francuski przedsiębiorca i polityk
Salima Yenbou, francuska menedżerka oświaty, nauczycielka i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Tineke Strik, holenderska urzędniczka państwowa, wykładowczyni i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Anda Rottenberg, historyczka i krytyczka sztuki, pisarka, była dyrektorka Galerii „Zachęta”
Sergi Raventós, hiszpańska Sieć Dochodu Podstawowego
Lluís Torrens Mèlich, Red Renta Básica, Dyrektor Innowacji Społecznych przy Radzie Miejskiej Barcelony
Mareike Dittmer, dyrektorka fundacji The Art Stations Foundations CH, Museum Susch
Małgorzata Jacyno, socjolożka, Uniwersytet Warszawski
Karol Tarnowski, profesor nauk humanistycznych, fenomenolog, filozof Boga i podmiotu, także pianista
Adam Leszczyński, historyk, socjolog, dziennikarz i publicysta, członek zespołu „Krytyki Politycznej” oraz współzałożyciel OKO.press
Marcin Wicha, grafik, rysownik (twóca m.in. rysunków satyrycznych), felietonista, autor książek dla dorosłych i dla dzieci
Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP IX kadencji
Adam Chmielewski, profesor nauk humanistycznych, filozof nauki i polityki, redaktor naczelny czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”, szef wrocławskiego biura ds. Europejskiej Stolicy Kultury
Emanuele Ferragina, socjolog, zainteresowany m.in. zagadnieniem wykluczenia z rynku pracy
Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolożka, publicystka
Remigiusz Okraska, socjolog, działacz społeczny, publicysta prasy ekologicznej i społeczno-politycznej, redaktor naczelny kwartalnika „Nowy Obywatel”
Sławomir Sierakowski, publicysta, socjolog, redaktor pisma „Krytyka Polityczna”
Dariusz Stola, historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich
Przemysław Sadura, socjolog, publicysta, współzałożyciel Fundacji Pole Dialogu
Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata
Michał Łuczewski, socjolog, stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, laureat Nagrody im. księdza Józefa Tischnera, publicysta, członek Narodowej Rady Rozwoju, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II
Michał Boni, poseł na Sejm RP I kadencji, były minister pracy i polityki socjalnej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
Rafał Woś, dziennikarz i publicysta ekonomiczny, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”
Mounir Satouri, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Marie Toussaint, francuska prawniczka, aktywistka społeczna i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Bartosz Bartosik, członek rady redakcyjnej czasopisma „Więź”, sekretarz think tank Laboratorium „Więź” oraz członek zespołu Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Tomasz Karoń, strateg polityczny, analityk trendów społecznych i rynkowych
Anna Dziewit Meller, pisarka, publicystka i dziennikarka, wcześniej także liderka kobiecej grupy rockowej „Andy”
Zygmunt Miłoszewski, wielokrotnie nagradzany pisarz, wcześniej dziennikarz i redaktor polskiego Newsweeka, autor powieści, fabuł i opowiadań
Marta Miłoszewska, reżyserka, nauczycielka akademicka i działaczka społeczna
Agata Urbanik, facylitatorka, trenerka i badaczka społeczna, jedna z założycieli Fundacji Pole Dialogu
Dariusz Piórkowski SJ, publicysta, duchowny, kierownik duchowy i rekolekcjonista, autor publikacji na temat duchowości, rozwoju osobistego i Pisma Świętego
Jędrzej Malko, dziennikarz, badacz historii dyskursów gospodarczych, analityk Fundacji Kalecki
Weronika Paszewska, współzałożycielka i dyrektorka Akcji Demokracja, trenerka, psycholożka, aktywistka
Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka
Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenografka, kostiumografka i aktorka, członkini Polskiej Akademii Filmowej, współzałożycielka (wraz z A. Wajdą) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie
Henryk Wujec, polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL
Mateusz Wojcieszak, członek zarządu Fundacji Pole Dialogu
Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych, publikacji dotyczących demokracji, dobrego rządzenia, migracji, integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej
Łukasz Domagała, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prezes zarządu Fundacji dla Polski
Jarema Piekutowski, socjolog, dziennikarz, komentator („Więź”, „Tygodnik Powszechny”), główny ekspert ds. Społecznych w Thinkzine „Nowa Konfederacja”, współpracownik Fundacji Pole Dialogu i Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bogdan Zdrojewski, polityk, prezydent Wrocławia (1990-2001), senator IV kadencji i były poseł na Sejm RP, minister kultury i dziedzictwa narodowego (2007-2014), poseł do Parlamentu Europejskiego 8. kadencji
Dominik Zgódka, dyrektor zarządzający Greenpeace Polska
Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska
Michał Pałasz, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik ds. sztuki, kultury i mediów społecznościowych oraz działacz społeczny
Andrzej Mencwel, historyk literatury i krytyk polskiej literatury i kultury, antropolog kultury, eseista, publicysta, profesor nauk humanistycznych
Bogdan de Barbaro, lekarz psychiatra, terapeuta, profesor nauk medycznych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Bartosz Rydliński, doktor nauk o polityce, współzałożyciel centrum im. Ignacego Daszyńskiego, adiunkt w Instytucie Politologii UKSW
Wojciech Kubalewski, współprzewodniczący Partii Zieloni
Małgorzata Tracz, posłanka, współprzewodnicząca Partii Zieloni
Marek Kossakowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, dziennikarz
Marcelina Zawisza, posłanka na Sejm RP IX kadencji
Magdalena Biejat, posłanka na Sejm RP IX kadencji
Jean-Yves Potel, francuski historyk, politolog, pisarz, nauczyciel akademicki, dyplomata, specjalista od historii politycznej Europy Środkowej, zwłaszcza Polski
Katarzyna Batko-Tołuć, wiceprezydent i dyrektor programowy Sieci Obywatelskiej Watchdog
Marta Petrusewicz, profesor historii gospodarczej, City University of New York, wykłada historię nowożytną na Università della Calabria
Jean-François Chanlat, profesor stowarzyszony Wydziału Zarządzania, szkoła Biznesu HEC, Uniwersytet w Montrealu, socjolog organizacji
Miłosława Stępień, aktywistka społeczna, miejska, ekologiczna
Paweł Krupa OP, doktor teologii, historyk idei, mediewista
Mateusz Bednarkiewicz, artysta filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta
Marek Naczyk, profesor porównawczej polityki społecznej, Uniwersytet Oksfordzki
Paola Guglielmotti, profesor mediewistyki, Uniwersytet Genewski
Luca Meldolesi, profesor ekonomii, Uniwersytet w Neapolu
Maria Teresa Iannelli, dyrektorka Narodowego Muzeum Archeologicznego „Vito Capalbi”, dyrektorka Muzeum Archeologicznego „Monasterace”, radna ds. Dziedzictwa Kulturowego Gminy Locri
Battista Sangineto, włoski archeolog i nauczyciel akademicki
Tamar Pitch, profesor filozofii i socjologii prawa, Uniwersytet w Perugii
Romano Luperini, włoski krytyk literacki, pisarz, polityk
Claudia Stancatti, profesor filozofii jezyka, Uniwersytet w Kalabrii
Paul Corner, profesor historii europejskiej, Uniwersytet w Sienie
Piero Bevilacqua, włoski historyk, pisarz, eseista
Lucyna Gebert, profesor, Katedra Europeistyki, Amerykanistyki i Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Sapienza w Rzymie
Maria Adele Teti, włoski profesor urbanistyki, Uniwersytet Reggio di Calabria
Massimo Veltri, włoski polityk
Vera Zamagni, historyczka ekonomii, Uniwersytet Boloński
David Cormand, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
Gwendoline Delbos-Corfield, francuska polityczka, posłanka do parlamentu europejskiego, członkini Partii Zielonych
Rudi Assuntino, muzykolog, piosenkarz, autor piosenek, reżyser telewizyjny i scenarzysta
Salvatore Adorno, historyk, Uniwersytet w Katanii
Ida Dominjanni, filozofka, politolożka, eseistka i dziennikarka, Genoa School of Humanities
Tonino Perna, ekonomista i socjolog, Uniwersytet w Mesynie
Lina Scalisi, historyczka, Uniwersytet w Katanii
Oxana Pachlovska, kulturoznawczyni, studia europejskie, amerykańskie i międzynarodowe, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”
Eva Catizone, włoska polityczka
Filippo Veltri, dziennikarz
Nicoletta Stame, socjolożka, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”
Enzo Scandurra, antropolog kultury, badacz środowiska, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”
Luziana Polliotti, dziennikarka, historyczka kultury
Alfonso Gianni, włoski polityk
Giulia Mafai, kostiumografka, scenografka
Alberto Ziparo, teoretyk miasta, Uniwersytet Florencki
Renate Siebert, socjolożka, Uniwersytet w Kalabrii
Maria Rosaria Stabili, politolożka, Uniwersytet Roma TRE
Maria Luisa Boccia, polityczka włoska, pisarka
Laura Guidi, historyczka, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
Carmelo Caravella, historyk pracy i ruchów pracowniczych
Chiara Giunti, badaczka technologii edukacji, Uniwersytet Florencki
Vittorio Cappelli, historyk, pisarz, kierownik the ICSAIC-Research Center on Migration, współredaktor „Journal of Contemporary History”
Anna Foa, historyczka, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”
Amalia Collisani, filozofka muzyki i muzykolożka
Ignacy Dudkiewicz, filozof, bioetyk, publicysta i dziennikarz, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, redaktor naczelny „Magazynu Kontakt”
Leszek Koczanowicz, profesor nauk humanistycznych, politolog, filozof, psycholog, etyk polityki
Krzysztof Podemski, socjolog, specjalista w zakresie metodologii badań jakościowych, nierówności społecznych i socjologii podróży
Piotr Trzaskowski, działacz społeczny, pomysłodawca i założyciel Akcji Demokracja,
Andrzej Gniazdowski, filozof, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
Daria Gosek-Popiołek, posłanka na Sejm RP IX kadencji
Karima Delli, francuska polityczka, wybrana posłanką do parlamentu europejskiego w latach 2009, 2014 i 2019 z okręgu Île-de-France constituency.
Ryszard Szarfenberg, politolog, popularyzator nauki
Małgorzata Kowalska, profesor nauk humanistycznych, filozofka, tłumaczka
Zbigniew Mikołejko, profesor nauk humanistycznych, filozof i historyk religii, eseista
Marcin Miłkowski, filozof analityczny, filozof umysłu
Tilly Metz, luksemburska nauczycielka i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Katrin Langensiepen, niemiecka polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
Anna Cieplak, animatorka kultury, aktywistka miejska, pisarka, laureatka m.in. Nagrody Conrada
Grzegorz Uzdański, filozof, pisarz, poeta
Jakub Majmurek, krytyk filmowy, publicysta
Marta Dziewańska, kuratorka, Kunstmuseum Bern
Aleksandra Andrzejewska, aktywistka miejska, Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit”
Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm IX kadencji, aktywista miejski
Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, eseista, redaktor Radia TOK FM
Mikołaj Grynberg, fotograf, pisarz, reporter
Magdalena Kicińska, dziennikarka, pisarka, poetka
Elżbieta Korolczuk, socjolożka, kulturoznawczyni, działaczka na rzecz praw kobiet
Bolesław Rok, specjalista od społecznej odpowiedzialności biznesu
Klaudia Waryszak-Lubaś, przedsiębiorczyni
Mikołaj Trzaska, saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor muzyki filmowej
Wiesław Łukaszewski, profesor nauk humanistycznych, psycholog
Jacek Grzeszak, ekonomista, aktywista miejski
Miguel Pina e Cunha, profesor nauk o organizacji
Alexia Panayiotou, naukowczyni, specjalistka od zarządzania i nauk o organizacji, Centre for Entrepreneurship, Uniwersytet Cypryjski
Mihaela Kelemen, profesor, specjalistka od zarządzania, Nottingham University
Yannick Jadot, francuski aktywista na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu Francji Zachodniej, były koordynator działań Greenpeace we Francji
Marianna Fotaki, profesor etyki biznesu
Michał Sutowski, politolog, publicysta, tłumacz
Maciej Wereszczyński, aktywista klimatyczny
Lucinia Speciale, profesor historii sztuki średniowiecznej, Uniwersytet Salento
Zoi Michailova, performerka i DJ-ka
Olga Stefan, niezależna badaczka i kuratorka
Mihai Burcea, doktor historii, Historyczne centrum doradcze, Rumunia
Yegór Osipov-Gipsh, duński dziennikarz i badacz kultury
Agata Araszkiewicz, historyczka literatury, krytyczka sztuki
Paul Zawadzki, antropolog, politolog, L’École Pratique des Hautes Études, Université Paris Sciences et Lettres
Jarosław Charchuła SJ, socjolog, nauczyciel akademicki
Anita Prażmowska, Profesor Historii Międzynarodowej, The London School of Economics and Political Science
Mohinder Singh, Jawaharlal Nehru University, teoretyk myśli politycznej i społecznej
Ferdinando Laghi, Przewodniczący International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
Tomasz Aniśko, poseł na Sejm RP IX kadencji
Rafael Lewandowski, francusko-polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
Luba Jurgenson, francuska pisarka, profesor rusycystyki, Sorbonne Université
Malgorzata Smorag-Goldberg, profesor polonistyki, Sorbonne Université
Agnieszka Grudzinska, profesor polonistyki, Sorbonne Université
Anna Saignes, docent komparatystyki literackiej, Uniwersytet Grenoble-Alpes
Mateusz Chmurski, docent polonistyki, Sorbonne Université
Iwona H. Pugacewicz, profesorka historii, dyrektor Ośrodka Cywilizacji Polskiej przy Sorbonie
Marek Tomaszewski, profesor polonistyki, INALCO (Paryż)
Paweł Dobrosielski, kulturoznawca i filozof, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Konieczyńska-Dobrosielska, dziennikarka
Michał Konieczyński, adwokat
Paul Gradvohl, docent historii najnowszej, Université de Lorraine (Nancy), były dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przy UW
Stefano Quintarelli,członek Rady Przywódczej Sieci Organizacji na Rzecz Zrównoważonego Rzowoju przy ONZ oraz Grupy Experckiej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komisji Europejskiej
Tomaso Montanari, historyk sztuki, opiniotwórca, profesor na Uniwersytecie w Sienie
Claus Leggewie, niemiecki profesor nauk politycznych oraz dyrektor Kulturwissenschaftliches Institut w Essen
Kira Peter-Hansen, duńska polityczka, członkini Socjalistycznej Partii Ludowej oraz Parlamentu Europejskiego
Jayati Ghosh, ekonomistka, Jawaharlal Nehru Univeristy
Bogusław Liberadzki, polityk, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2017–2019 wiceprzewodniczący Europarlamentu VIII kadencji
Jurgen De Wispelaere, politolog, University of Bath
Evamaria Langer-Dombrady, Feltétel Nélküli Alapjövedelem (Hungarian Basic Income Association)
Giuseppe Buondonno, sekretarz regionalny „The Italian Left” (Sinistra Italiana)
Michał Rusinek, teoretyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
Dorota Kozicka, historyk i teoretyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Majewski, kulturoznawca i filmoznawca, Uniwersytet Jagielloński
Hanna Gil-Piątek, polityczka, aktywistka miejska
Mikołaj Ratajczak, filozof, redaktor i tłumacz
Emanuele Trevi, włoski pisarz
Jan Toporowski, brytyjski ekonomista, specjalizujący się w problematyce kryzysów finansowych oraz myśli Michała Kaleckiego
Agata Szczęśniak, polska dziennikarka, redaktorka, socjolożka
Ignacy Niemczycki, prezes zarządu w Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Ludwika Wujec, polska polityk, fizyk, urzędniczka samorządowa, działaczka opozycji w PRL
Bartłomiej E. Nowak, ekonomista, prezes Grupy Uczelni Vistula
Beata Zwierzyńska, aktywistka edukacyjna

*Sygnatariusze podpisali list jako indywidualni obywatele, a nie jako przedstawiciele instytucji

Następny krok - podziel się!