86 615 z 100 000 podpisów

Przyszła Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia Stella Kyriakides, Dyrekcja Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz krajowi przedstawiciele w Komitecie Stałym ds. Łańcucha Żywnościowego (sekcja Bezpieczeństwa Toksykologicznego Łańcucha Żywnościowego).

Petycja zainicjowana przez Safe Food Advocacy Europe (SAFE), Agir pour l'Environnement oraz European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation

Tekst petycji

Szereg decydujących spotkań na szczeblu europejskim rozstrzygnie los białego barwnika spożywczego E171.

Społeczeństwo obywatelskie w całej Europie zgłasza jednak wątpliwości co do niedawno opublikowanego badania, które może posłużyć jako argument producentom żywności prowadzącym w tej sprawie lobbing.

Apelujemy do Komisji Europejskiej i ekspertów krajowych o utrzymanie wprowadzonego we Francji zakazu stosowania barwnika E171, w oparciu o przekonującą ekspertyzę francuskiego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności (ANSES) oraz opublikowane już liczne niezależne badania.

Wszyscy mieszkańcy Europy zasługują na taki sam, wysoki poziom ochrony zdrowia. Dlatego apelujemy do europejskich decydentów o ustanowienie podobnego zakazu na całym obszarze Unii Europejskiej.

Dlaczego jest to ważne?


---- OBEJRZYJ NASZE WIDEO NA TEN TEMAT ----


„Po zapoznaniu się ze szczegółowym raportem przygotowanym przez Francuski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) rząd Francji uznał zagrożenia dla zdrowia konsumentów powiązane z barwnikiem spożywczym E171 za poważne i wprowadził zakaz stosowania tej substancji od stycznia 2020 roku. Ze względu na to, że barwnik ten nie ma zupełnie żadnej wartości odżywczej, usunięcie go z produktów żywnościowych nie nastręcza większych trudności.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powinien potraktować z większą powagą niezależne badania prowadzone pod egidą państwa niż badania przedstawiane przez producentów żywności, których interes finansowy jest powiązany z wynikami tych badań.

Dla dobra wszystkich konsumentów w krajach UE należy uniknąć konfliktów interesów i zapewnić pełną niezależność procesu decyzyjnego EFSA”.

Safe Food Advocacy Europe (SAFE)


Dwutlenek tytanu (TiO2), dodatek do żywności oznaczony symbolem E171, jest powszechnie stosowany jako biały barwnik w produkcji żywności, a także jako pigment przy produkcji farb, lakierów, farmaceutyków, kosmetyków, a nawet pasty do zębów. Substancja E171 zawiera cząstki TiO2, które można określić mianem nanocząstek. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary nanocząstki mogą przenikać przez naturalne bariery ochronne organizmu ludzkiego i przedostawać się do wątroby, płuc i całego układu pokarmowego.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dodatek do żywności może być dozwolony pod warunkiem, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jest konieczny w procesie technologicznym, a jego stosowanie nie wprowadza konsumentów w błąd. Barwnik E171 nie pełni żadnej istotnej funkcji w procesie produkcji żywności i jest używany wyłącznie ze względów estetycznych.

Wokół substancji E171 narosło wiele naukowych wątpliwości, które utrudniają wyczerpującą ocenę ryzyka. Francuzi, zaniepokojeni potencjalnie toksycznymi właściwościami E171, postanowili zakazać sprzedaży produktów zawierających ten barwnik od 1 stycznia 2020 roku. Ta zasada ostrożności powinna znaleźć zastosowanie w całej Unii Europejskiej, a substancja E171 powinna zostać wykreślona z listy dopuszczonych w UE dodatków do żywności.

W liście otwartym do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrki Kaitanena z 3 maja 2019 roku ponad 36 europejskich i krajowych organizacji pozarządowych poparło francuski zakaz E171.

Mimo licznych apeli o rozciągnięcie francuskiego zakazu na całą Unię Europejską, Komisja Europejska i kraje członkowskie wciąż stoją na stanowisku, że pierwszeństwo powinna mieć zharmonizowana legislacja europejska. Sama decyzja o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy wprowadzonego we Francji zakazu zostanie oparta na opinii, którą wyda Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

W ostatnio wydanej opinii EFSA podkreśla niejasności i luki istniejące w danych, apelując do branży o przekazanie pełniejszych informacji. Ostatnio EFSA i kilka państw członkowskich UE czekało z podjęciem ostatecznej decyzji na wyniki jednego konkretnego badania substancji E171. Badanie to zostało niedawno opublikowane i stwierdza, że dwutlenek tytanu nie ma szkodliwego wpływu na ludzkie zdrowie.

Zwracamy uwagę, że badanie to otrzymało wsparcie finansowe od trzech branżowych grup lobbingowych: Stowarzyszenia Producentów Żywności (GMA), Stowarzyszenia Producentów Dwutlenku Tytanu (TDMA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Barwników (IACM). Wszystkie trzy organizacje są żywo zainteresowane decyzją Komisji Europejskiej ze względów komercyjnych. Ich zaangażowanie w działalność lobbingową w tej kwestii uwypuklił raport organizacji pozarządowej Corporate Europe Observatory (CEO).

Konieczne jest pilne działanie, ponieważ właśnie teraz trwają spotkania w sprawie ewentualnego odrzucenia lub utrzymania francuskiego zakazu stosowania substancji E171. Organizacje obywatelskie w całej Europie zgłaszają zastrzeżenia co do zaangażowania przedstawicieli branży spożywczej w proces, którego te spotkania są kontynuacją, i ostrzegają, że wysiłki lobbystów mają na celu minimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, jakie niesie E171.

Zastanawiamy się, jak decydenci potraktują to badanie – w porównaniu z coraz bogatszą literaturą naukową, która wskazuje na toksyczność E171.

Na pierwszym miejscu zawsze powinno stać dobro konsumentów w krajach UE. Nowo powołana Komisja Europejska i eksperci krajowi mają okazję dowieść, że również hołdują tej zasadzie, utrzymując w mocy francuski zakaz stosowania zbędnego i potencjalnie szkodliwego dodatku do żywności E171 oraz obejmując tym zakazem całą Unię Europejską.


Kontakt
Safe Food Advocacy Europe - communications@safefoodadvocacy.eu,
+32 2 893 10 58

Następny krok - podziel się!