272 423 z 350 000 podpisów

Do wiadomości wszystkich rządów europejskich

Petycja zainicjowana przez SOS Méditerranée oraz Lekarzy Bez Granic (MSF)

Tekst petycji

My, członkowie społeczeństwa obywatelskiego, stajemy ramię w ramię z załogą Aquariusa, ostatniego cywilnego statku ratunkowego działającego na Morzu Śródziemnym. Żądamy, by wszystkie państwa Europy wypełniały obowiązek ratowania życia ludzi ginących na morzu. Żądamy, by ratowały ich bez politycznych kalkulacji, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

Wzywamy wszystkie kraje europejskie, by:

  • podjęły wszelkie możliwe kroki, by Aquarius mógł jak najprędzej wznowić misję ratowania ludzkiego życia,
  • wywiązały się z obowiązku udzielania pomocy ludziom tonącym w morzu,
  • stanęły na wysokości zadania i stworzyły skuteczny europejski system ratownictwa na Morzu Śródziemnym.

Dlaczego jest to ważne?

Aquarius działa w centralnej części Morza Śródziemnego od 31 miesięcy. Przeprowadził w tym czasie ponad 230 akcji ratunkowych i ocalił życie 29 523 osobom.

W ostatnich miesiącach misję poszukiwawczą i ratunkową prowadzoną przez Aquariusa starano się z premedytacją powstrzymać za pomocą posunięć politycznych. Aquarius został w ciągu miesiąca dwukrotnie pozbawiony bandery – najpierw Gibraltaru, a potem Panamy. Jeśli Aquarius nie będzie mógł działać, u progu Europy umrze jeszcze więcej ludzi. Zginą po cichu, gdy Europa będzie odwracać wzrok.

Z tych powodów wzywamy wszystkie państwa europejskie do sięgnięcia po wszelkie dostępne im środki, by umożliwić Aquariusowi ponowne podjęcie misji ratowniczej. Mogą to uczynić, wydając mu bez zbędnej zwłoki nową banderę.

W ostatnich miesiącach marynarze i ratownicy z cywilnych łodzi ratunkowych byli świadkami niepokojących działań politycznych związanych z centralnym morzem Śródziemnym – działań niezgodnych z prawem międzynarodowym i prawem morskim. Cywilnym statkom ratunkowym utrudnia się ratowanie życia; nie przestrzega się obowiązku niesienia pomocy ludziom, których życie jest zagrożone na morzu. Solidarność i ludzkie odruchy stały się przestępstwami – na morzu i na lądzie.

Z tych powodów wzywamy wszystkie państwa europejskie, by wywiązały się z obowiązku udzielania pomocy ludziom w niebezpieczeństwie. Wzywamy, by potępiły działania, które z ratowników i pracowników organizacji pomocowych robią przestępców.

Aquarius i inne cywilne statki ratunkowe prowadzą swoją misję w odpowiedzi na niewydolność państw europejskich. Państwa europejskie nie potrafiły odpowiednio zareagować na tragedię humanitarną rozgrywającą się na Morzu Śródziemnym, na szlaku migracyjnym o najwyższej śmiertelności na świecie. Środki ratunkowe są pilnie potrzebne: na morzu giną ludzie, którzy zaryzykowali życie, uciekając z Libii, gdzie powszechnie łamane są prawa człowieka. Co więcej, od czerwca nie istnieje skuteczna procedura przydzielania bezpiecznych schronień osobom schodzącym z pokładów statków ratunkowych.

Z tych powodów wzywamy wszystkie państwa europejskie, by stworzyły skuteczny europejski system ratownictwa, obejmujący sprawny i trwały mechanizm umieszczania uratowanych ludzi w bezpiecznych miejscach schronienia.

Giną ludzie. Aquarius, z pomocą społeczeństwa obywatelskiego, próbuje ich ratować. Przyłącz się do nas, podpisz petycję, by pomóc nam bronić międzyludzkiej solidarności.

Następny krok - podziel się!