86.946 van de 100.000 benodigde handtekeningen

Aan de Italiaanse regering
Aan het Europees parlement, aan de Europese Commissie en aan de regeringen van Europa
Aan alle burgers van Europa

Update 03.07.2019: De Italiaanse justitie heeft bevolen het huisarrest van kapitein Carola Rackete op te heffen. Dit is een grote overwinning en een zure nederlaag voor Minister Matteo Salvini. Maar Carola Rackete wordt nog steeds bedreigd met uitzetting en zolang dat duurt, is ze niet in staat om haar missie met schip en bemanning voort te zetten. In de tussentijd heeft het bombardement van vluchtelingenkampen in Libië duidelijk aangetoond dat alle migranten in Libië in onmiddellijk gevaar verkeren. We staan onveranderlijk achter de eisen in de petitie en zetten onze campagne voort. - Initiatiefnemers: Etienne Balibar, Sandro Mezzadra, Eric Fassin, Barbara Spinelli en het hele Europese Comité tegen Criminalisering van redding op zee..

Een internationale oproep

Met de arrestatie van kapitein Carola Rackete als ‘bandiet’ op een ‘piratenschip’ onder beschuldiging van ‘militaire rebellie’ en onder dreiging van een boete van maximaal 50.000 euro voor de eigenaars van het reddingsschip, gaat minister Matteo Salvini - die nu in eigen land onbeperkte macht lijkt te hebben - alle perken te buiten. Want hij is degene die op schandelijke wijze Italië buiten de internationale rechtsorde plaatst en fundamentele principes schendt waarop de legitimiteit van onze staten stoelt. Dit zal ernstige gevolgen hebben wanneer we hiertegen niet in het geweer komen.

Door de zeeblokkade van de Italiaanse douane te breken na 14 dagen getreuzel van de EU en het betreurenswaardige brevet van onvermogen van het Europese Hof van Justitie en door vervolgens ondanks een verbod in Lampedusa aan te meren om 42 wanhopige passagiers in veiligheid te brengen, heeft de kapitein van de Sea Watch 3 eenvoudig haar plicht gedaan. Ze heeft de risico’s aanvaard maar ze mag daar niet ten onrechte de prijs voor betalen. Het is aan de hierbij direct betrokken Europese burgers en hun regeringen om zonder uitstel al het nodige te doen om de illegale en beschamende vervolging van de redders en bemanning van de Sea Watch 3 te verhinderen.

Laten we echter niet vergeten dat een andere Duitse kapitein in Italië is aangeklaagd voor het redden van meer dan 1000 levens in het Middellandse Zee gebied: Pia Klemp die wordt beschuldigd van hulp bij illegale immigratie en medeplichtigheid aan mensensmokkel. Ze zou daarmee 20 jaar gevangenisstraf riskeren voor de levens die ze heeft gered, wat grote verontwaardiging heeft gewekt bij velen in Europa en daarbuiten, maar dat onze regeringen ogenschijnlijk koud laat. Het is de bedoeling om redders angst aan te jagen, maar anderen staan klaar om na Carola en Pia vergelijkbare risico’s te nemen terwijl intussen de massale verdrinking doorgaat met medeplichtigheid van de staten die dit zouden moeten en kunnen voorkomen.

Wij eisen daarom dat de Italiaanse regering op haar schreden terugkeert, de aanklachten laat vallen, kapitein Rackete onmiddellijk in vrijheid stelt en de inbeslagname van de Sea Watch 3 opheft zodat zij haar missie kan vervolgen. Wij eisen dat deze regering de mannen, vrouwen en kinderen die zijn gered van oorlog en verdrinking in samenwerking met de ngo’s en andere Europese landen opvangt en hun asielaanvraag correct behandelt. Wij eisen dat de Italiaanse regering stopt met het criminaliseren van solidariteit die wordt getoond door haar eigen burgers ter verdediging van de mensenrechten. Wij eisen dat ze stopt met het opzetten van de publieke opinie tegen berooide migranten die zich gedwongen zien om Afrika te ontvluchten.

Wij eisen daarom dat de Italiaanse regering op haar schreden terugkeert, de aanklachten laat vallen, kapitein Rackete onmiddellijk in vrijheid stelt en de inbeslagname van de Sea Watch 3 opheft zodat zij haar missie kan vervolgen. Wij eisen dat deze regering de mannen, vrouwen en kinderen die zijn gered van oorlog en verdrinking in samenwerking met de ngo’s en andere Europese landen opvangt en hun asielaanvraag correct behandelt. Wij eisen dat de Italiaanse regering stopt met het criminaliseren van solidariteit die wordt getoond door haar eigen burgers ter verdediging van de mensenrechten. Wij eisen dat ze stopt met het opzetten van de publieke opinie tegen berooide migranten die zich gedwongen zien om Afrika te ontvluchten.

Wij roepen het nieuw gekozen Europees parlement, de Commissie en de regeringen op om in overeenstemming met de Geneefse Conventies een gemeenschappelijk asielbeleid op te stellen, uit te werken en te aanvaarden waaronder regels voor een eerlijke verdeling van mensen over de lidstaten. Het is hoog tijd dat Europa zijn verplichtingen vervult, zijn morele legitimiteit herstelt en blijk geeft van politieke daadkracht.

Wij roepen hen op de conventies van SOLAS (International verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee) en SAR (Search and Rescue) te respecteren die voorschrijven om geredde mensen naar een veilige plek te brengen en duidelijk te verklaren dat Libië en Tunesië op het ogenblik geen veilige landen zijn. Wij roepen hen op om zorg te dragen voor hervatting van de reddingsoperaties in het Middellandse Zeegebied en de financiering en opleiding te staken van de Libische kustwacht, die vluchtelingen opspoort en martelt onder het voorwendsel de smokkelaars te bestrijden. Iedere andere opstelling is in werkelijkheid misdadig en staat gelijk met lafheid en idiotie. Door interne conflicten te willen vermijden, heeft Europa deze juist verscherpt en vernietigt het zijn eigen toekomst.

Tenslotte roepen we alle burgers van Europa op te staan tegen de aan vluchtelingen en migranten vijandige politiek waarvoor Italië zich tegenwoordig schaamteloos op de borst klopt maar die door andere landen hypocriet wordt uitgevoerd. Wij roepen hen op tot solidariteit met Carola Rackete en Pia Klemp. Op het moment dat Matteo Salvini en anderen proberen ons in schandelijke richting te sturen, houden deze twee moedige vrouwen met hun bemanning de eer van het Europese continent hoog. Burgers van Europa, laten we vechten voor hun bevrijding en laten we ons inzetten voor versterking van hun strijd. Dat is moeilijk maar er staat onmiskenbaar veel op het spel: tegen de willekeur, tegen hysterische vreemdelingenhaat en racisme, voor recht, voor menswaardig leven, voor gastvrijheid en aan de zijde van al diegenen die deze waarden levend houden. We kunnen en mogen niet machteloos toekijken.

Namens het Europese Comité tegen Criminalisering van Redding op Zee:

Michel Agier (Frankrijk) ; Etienne Balibar (Frankrijk) ; Thomas Berns (België) ; Manuela Bojadzijev (Duitsland) ; Petar Bojanic (Servië) ; Claude Calame (Frankrijk) ; Marie-Claire Caloz-Tschopp (Zwitserland) ; Isolde Charim (Oostenrijk) ; Monique Chemillier-Gendreau (Frankrijk) ; Dimitris Christopoulos (Griekenland) ; Edouard Delruelle (België) ; Eric Fassin (Frankrijk) ; Ulrike Guerot (Duitsland) ; Marijana Hamersak (Kroatiëe) ; Sabine Hess (Duitsland) ; Ahmet Insel (Turkije) ; Rada Ivekovic (Frankrijk ; Michal Kozlowski (Polen) ; Jean-Marc Lévy-Leblond (Frankrijk) ; Gus Massiah (Frankrijk); Sandro Mezzadra (Italiëe); Antonio Negri (Italiëe); Kalypso Nicolaidis (Verenigd Koninkrijk); Stefan Nowotny (Oostenrijk); Teresa Pullano (Zwitserland); Josep Ramoneda (Spanje); Isabelle Saint-Saens (Frankrijk) ; Diogo Sardinha (Portugal) ; Vicky Skoumbi (Griekenland); Barbara Spinelli (Italie); Hans Venema (Nederland) ; Marie-Christine Vergiat (Frankrijk) ; Frieder-Otto Wolf (Duitsland)


Photo: SeaWatch

Deel deze petitie met je vrienden