201 714 z 250 000 podpisów

Do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej, do Christine Lagarde, Prezeski Europejskiego Banku Centralnego, do Mário Centeno, Przewodniczącego Eurogrupy, do Ministrów finansów wszystkich państw członkowskich UE

Petycja zainicjowana przez Unconditional Basic Income Europe

Tekst petycji

Wzywamy Unię Europejską, a w szczególności Eurogrupę, do stworzenia unijnego instrumentu finansowego, który wesprze wszystkie państwa członkowskie w niezwłocznym wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego jako pilnego środka pomocowego zapewniającego sprawną i wolną od zbędnej biurokracji pomoc dla mieszkańców Unii, których bezpieczeństwo i byt są zagrożone przez kryzys pandemii COVID-19.

Dlaczego jest to ważne?

Z dnia na dzień przybywa osób, które straciły źródło utrzymania i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. Będzie ich coraz więcej. Fryzjerki, taksówkarze, restauratorzy, nauczycielki muzyki, trenerzy, recepcjonistki hotelowe, stewardessy, kelnerzy, przewodnicy wycieczek i inni nie wiedzą, jak przetrwają, nie mogąc zarabiać na życie.

Poczucie zagrożenia stało się powszechne. Wyczuwa się je w każdej rozmowie. Jak długo to potrwa? Co mam zrobić? Czy wystarczy mi oszczędności na jedzenie?

Dlatego przywódcy Europy muszą niezwłocznie powiedzieć: pomożemy! UE ma wystarczające środki i kompetencje, by zrobić, co trzeba.

Klimat polityczny już się zmienia- często z niespodziewanej strony. Rząd USA właśnie zapowiedział, że wszyscy w USA otrzymają po tysiąc dolarów przez najbliższe dwa miesiące [1]. Rząd Wielkiej Brytanii nie wyklucza podobnego programu [2]. O tych nadzwyczajnych środkach piszą media głównego nurtu na całym świecie. Zanim się spostrzeżemy, liderzy UE również się tym zajmą. Musimy dopilnować, by ich rozwiązanie było adekwatne do potrzeb.

Od ostatniego wielkiego kryzysu z 2008 roku Unia wpompowała biliony euro w upadający sektor finansowy. Tym razem musi wspomóc zwykłych ludzi.

Dochód podstawowy to kwota pieniędzy wypłacana bezwarunkowo, wszystkim, co miesiąc – na tyle wysoka, by gwarantowała podstawowe bezpieczeństwo życiowe. Taki system jest prosty, łatwy do wprowadzenia i nie wymaga rozdętej biurokracji. [3]

Wiemy, że europejskie instytucje pracują nad wielkim planem ratunkowym. Właśnie teraz możemy wpłynąć na to, co postanowią. Ten kryzys to wyjątkowa okazja do wprowadzenia dalekosiężnych zmian. [4]

W kryzysie ujawniają się niekiedy najgorsze ludzkie strony. My dajmy z siebie, co w nas najlepsze. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga nowatorskich pomysłów i solidarności między ludźmi – wykorzystajmy ten moment! Unia również musi go wykorzystać.

Cały system gospodarczy gwałtownie się teraz zmienia. Upadają dogmaty, przeobrażają się idee. A liderzy szukają rozwiązań. Potrafili wykazać się pomysłowością, gdy ratowali upadające banki. Niech wykażą się i teraz, gdy 22% osób w Europie jest zagrożonych biedą, a z każdą chwilą ich przybywa. [5] Musimy przekonać Unię do działania. Podpisz!

Przypisy:

  1. https://www.newsweek.com/4000-1000-tax-breaks-lawmakers-economists-weigh-solutions-help-americans-amid-economic-1493098
  2. https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/18/johnson-considers-giving-free-cash/
  3. Unia Europejska stworzyłaby fundusz i gwarantowała minimalne świadczenie. Państwa członkowskie, dysponując odpowiednią bazą techniczną, mogłyby rozdysponować te środki, a jeśli zechcą, mogą wypłacać je w większej kwocie.
  4. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
  5. Jednym z głównych źródeł finansowania dochodu podstawowego mogłoby być tzw. luzowanie ilościowe: Europejski Bank Centralny kupowałby papiery wartościowe od państwa lub podmiotów prywatnych, by wprowadzać do obiegu gospodarczego gotówkę. 18 marca 2020 EBC postanowił przyznać 750 miliardów euro na walkę z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. To dowodzi, że gdy pieniądze są pilnie potrzebne, można je znaleźć. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html

    https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en


Następny krok - podziel się!