201 714 av 250 000 underskrifter

Ursula von der Leyen, ordförande i Europeiska kommissionen Christine Lagarde, ordförande i Europeiska Centralbanken. Mário Centeno, ordförande i Eurogroup Finansministrar i alla medlemstater i EU.

Denna namninsamling är skapad av Unconditional Basic Income Europe

Namninsamling text

Vi begär att Europeiska Unionen, och Eurogroup i synnerhet, upprättar ett EU-drivet finansiellt instrument för att stödja medlemsstaterna i en omedelbar introduktion av en Universell Basinkomst som ett akut medel för att på ett obyråkratiskt vis, säkra den ekonomiska tryggheten för individer vars säkerhet och existens är hotad av coronakrisen.

Varför är detta viktigt?

Från en dag till en annan växer antalet personer som har förlorat sin inkomst och inte vet var de ska söka hjälp. Frisörer, taxichaufförer, restaurangchefer, musiklärare, gyminstruktörer, hotellpersonal, flygpersonal, serveringspersonal och otaligt många fler vet inte hur de ska betala sina räkningar.

Osäkerheter är överallt och kan tydas i varje konversation. Hur länger varar det? Vad ska jag göra? Hur länge ska jag betala livsmedel med mitt sparkapital?

Det är precis därför Europeiska ledare måste leda nästa steg och utan dröjsmål säga: Vi kommer hjälpa! EU har medel och auktoritet för att införa det nu.

Politiken har redan börjat förändrats - även i länder man minst anar. USA har tillkännagivit en utbetalning på $1000 för medborgarna i två månader. {1} Regeringen i Storbritannien utesluter inte liknande åtgärder [2] Extraordinära utbetalningar skapar rubriker i massmedia. Snart är ledarna i EU medvetna om detta. Låt oss försäkra oss om att de gör det rätt.

Sedan krisen 2008, har EU pumpat miljarder Euro i den misslyckade finanssektorn. Nu är det dags att stötta folket.

Basinkomst är en icke-villkorad, månadsvis utbetalning för varje person och garanterar en grundläggande nivå av vardaglig säkerhet. Systemet är enkelt, snabbt att införa och kräver minimal byråkrati. [3]

Och vi vet att EU-institutioner arbetar på en storskalig räddningsplan. Detta är ett tillfället för oss att påverka beslutet och markera möjligheten för att göra en viktig förändring. [4]

Kriser visar våra bästa och sämsta sidor. Låt oss välja det bästa. Detta är en möjlighet för kreativitet och solidaritet för människor, och EU måste ta ansvaret.

Det ekonomiska systemet förändras drastiskt just nu. Dogman faller och narrativ skiftar. Ledare söker lösningar. De var väldigt kreativa när de räddade bankerna och kan vara det nu också, i ett ögonblick då 22% av befolkningen i Europa är i riskar att bli fattiga.[5] Vi måste försäkra oss om att EU agerar. Skriv under!


Referenser

  1. https://www.newsweek.com/4000-1000-tax-breaks-lawmakers-economists-weigh-solutions-help-americans-amid-economic-1493098
  2. https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/18/johnson-considers-giving-free-cash/
  3. EU skulle skapa en fond och garantera ett minimibelopp. Medlemsländerna, som har den tekniska basen, distribuera pengarna och göra tillägg om så krävs.
  4. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
  5. En av de viktigaste källorna kan vara s k kvantitativ lättnad, där den Europeiska Centralbanken köper statliga obligationer och säkerheter för att direkt utöka tillgången på pengar i ekonomin. Beslutet från ECB från den 18de Mars 2020, att allokera 750 miljarder för att möta coronakrisen, visar att medel kan göras tillgängliga omgående vid behov. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html

    https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en


Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här