6,345 of 10,000 signatures

Vetoomus Euroopan komissiolle ja EU:n jäsenvaltioille.

Tämän vetoomuksen alullepanijoina ovat Euroopan parlamentin jäsenet Anna Deparnay-Grunenberg, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Silvia Spurek, Marie Toussaint, Thomas Waitz, Manuel Bompard sekä Michal Wiezik.

Vetoomusteksti

Lopetetaan tulevaisuutemme hävittäminen avohakkuilla! Suurten metsäalojen avohakkuut ovat edelleen tavanomainen ja laillinen metsänkäsittelyn muoto useissa Euroopan maissa. Avohakkuilla on huomattavia vaikutuksia ilmastoon sekä ympäristöön ja ne pitäisi kieltää.

Metsiemme tulevaisuus on kiihkeän keskustelun kohteena EU:ssa: Vanhanaikaiset, metsiä tuhoavat metsänkäsittelymenetelmät uhkaavat jäädä vallitseviksi kestävien ja luonnonläheisten metsänhoitomenetelmien sijaan.[1] Tämän takia meidän on toimittava välittömästi! Avohakkuilla ei tule olla sijaa tulevaisuuden metsäpolitiikassamme!

Miksi avohakkuut ovat niin haitallisia?

Avohakkuussa suuri metsäalue käsitellään systemaattisesti siten, että yksikään puu ei jää pystyyn. Ekologisesti katsottuna seuraukset ovat tuhoisat:

 • Kun jonkin alueen kaikki puut poistetaan, kuolee hakkuualueen maaperästä valtava määrä elävää biomassaa (juuret, sienirihmastot, hyönteiset, mikrobit).
 • Lisääntuneen auringonvalon ja raskaan metsäkoneiston intensiivisen käytön seurauksena maaperä kuivuu ja eroosion riski kasvaa.
 • Metsäalue muuttuu täten hiilidioksidinielusta hiilidioksidin päästölähteeksi!

Täten vaadimme EU:n päätöksentekijöiltä:

 • Yleistä avohakkuukieltoa osana EU:n metsästrategiaa;
 • Luokitella avohakkuut LULUCF-asetuksessa maanmuutostoimenpiteeksi, jossa metsä muuttuu plantaasiviljelmäksi;
 • Estää avohakkuualueiden laskennan hiilidioksidinieluiksi;
 • Että avohakkuualueilta kerättyä puuta ei voi luokitella kestäväksi EU:n taksonomiassa, uusiutuvan energian RED II -direktiivissä, EU:n puutavara-asetuksessa, sekä EU:n hankintaketjuasetuksessa.

Miksi aihe on tärkeä?

NYT tehdään päätöksiä koko EU:n laajuiselle metsäpolitiikalle vuoteen 2030 asti!

Metsät ovat vihreät keuhkomme - ne keräävät hiilidioksidia, vapauttavat happea ja puhdistavat ilmaa. Ne ovat tavallaan myös munuaisemme koska ne puhdistavat pohjavettä juuristonsa kautta. Niillä on keskeinen vaikutus paikallisesti mikroilmastoon viilentämällä ympäristöään ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä ansionaan metsät ovat lukemattomien eläinlajien koti. Tiedeyhteisössä on laaja yksimielisyys siitä, että jos haluamme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, metsiä on suojeltava ja metsien kokonaispinta-alaa on kasvatettava Euroopassa. Silti, metsäkato on laajentunut Euroopassa valtavasti viime vuosina jopa suojelluilla alueilla. Hehtaareittain metsiä avohakataan joka päivä!

Mitä seurauksia avohakkuilla on pitkällä aikavälillä?

On päivänselvää: avohakkuu on dramaattinen ja tuhoisa interventio metsälle joka kiihdyttää sekä ilmastokriisiä että lajien joukkosukupuuttoa. Lyhyellä aikavälillä avohakkuu voi vaikuttaa taloudellisesti houkuttelevalta toimenpiteeltä, mutta tämän päivän kriisien edessä se on yksinkertaisesti vastuuton käytäntö. Avohakkuun jälkeen alkuperäinen metsä korvaantuu nopeasti kasvavalla ja lajillisesti yksipuolisella plantaasilla jolla on hyvin vähän yhteistä aidon metsän monimutkaisella ekosysteemillä ja sen kirjavalla kyvyllä hoitaa ihmisiä ja luontoa:

 • Vie monta vuosikymmentä kunnes uudelleenistutetut puut kasvavat ja imevät taas huomattavia määriä hiilidioksidia.
 • Metsien hävittäminen avohakkuilla aiheuttaa vakavia seurauksia paikalliselle mikroilmastolle: ilmanjäähdytys, ilmanpuhdistus, vedensäilyvyys sekä pohjaveden kierto häiriintyy.
 • Maaperän elinvoima heikkenee pitkällä aikavälillä..
 • Avohakkuille istutetut metsät ovat usein erittäin yksipuolisia lajistoltaan eivätkä enää tarjoa samanalaista monipuolista elinympäristöä erilaisille lajeille.

Mitä vaikutuksia avohakkuukiellolla olisi?

 • Liiketoimintamalli, jossa metsistä tehdään plantaaseja menettäisi pohjansa.
 • Tämän sijaan luonnonläheisemmät metsänhoitokeinot saisivat jalansijaa ja voisivat luoda uusia työpaikkoja.
 • Voisimme satelliittikuvien avustuksella entistä tehokkaammin suojella Euroopan viimeisiä ikimetsiä laittomilta hakkuilta.

Käytä ääntäsi ja auta pysäyttämään avohakkuilla tapahtuva Euroopan metsien hävitys ja pelasta ilmasto!

 

[1] Huomautus: Perjantaina 23. heinäkuuta lause vetoomustekstissä muutettiin uuden metsästrategian julkaisun seurauksena ja nyt EU prosessissa on monia uusia kohtia missä muutoksia voidaan saada aikaiseksi. Lause "Heinäkuun puolivälissä Euroopan komissio esittää uuden EU metsästrategiansa joka tulee muuttamaan EU:n laajuista metsäpolitiikkaa vuoteen 2030" vaihdettiin lauseella "Metsiemme tulevaisuus on kiihkeän keskustelun kohteena EU:ssa: Vanhanaikaiset metsiä tuhoavat metsänkäsittelymenetelmät uhkaavat jäädä vallitseviksi kestävien ja luonnonläheisten metsänhoitomenetelmien sijaan.

Seuraava askel on kertoa aloitteesta muille.

Allekirjoitat tämän nimellä Onko tiedoissa virhe? Klikkaa tästä