6 345 z 10 000 podpisów

Do Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE

Petycja zainicjowana przez posłanki i posłów do Parlamentu Europejskiego: Sylwię Spurek, Eleonorę Evi, Annę Deparnay-Grunenberg, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Marie Toussain, Thomasa Waitz, Manuela Bomparda i Michala Wiezika

Tekst petycji

Nasza przyszłość jest wycinana - nie możemy się temu biernie przyglądać!

Zrąb zupełny dużych obszarów lasów nadal jest powszechną i legalną praktyką w gospodarce leśnej w wielu europejskich państwach. A przynosi on dramatyczne efekty dla klimatu i środowiska i powinien zostać zakazany!

Przyszłość naszych lasów jest obecnie tematem gorącej debaty w UE: Staromodne, niszczące praktyki leśne mogą przeważyć nad zrównoważoną i bliską naturze polityką zarządzania lasami. [1] Dlatego musimy działać teraz! Należy wykluczyć zrąb zupełny w przyszłych politykach leśnych!

Czemu zrąb zupełny jest tak szkodliwy?

Podczas zrębu zupełnego duże obszary lasów są systematycznie wycinane, tak aby nie zostało zachowane żadne drzewo. Z ekologicznego punktu widzenia konsekwencje są katastrofalne:

 • wycinka wszystkich drzew na dużą skalę oznacza, że umiera także ogromna ilość biomasy żyjącej w ziemi (korzenie, insekty, mikroorganizmy);

 •  z powodu znacznego nasilenia nasłonecznienia i częstego używania do wycinki ciężkich maszyn, gleba wysycha i wzrasta ryzyko erozji;

 •  obszary leśne są więc przekształcane z pochłaniaczy dwutlenku węgla w jego źródło!

Nasze żądania względem decydentów UE:

 • ustanowienie generalnego zakazu zupełnego zrębu w ramach europejskiej strategii leśnej;

 • zaklasyfikowanie w Rozporządzeniu LULUCF zupełnego zrębu jako zmiany użytkowania gruntu z lasu na plantację;

 • ustanowienie, że drewno ze zrębów zupełnych nie może być uznane za „zrównoważone” zgodnie z taksonomią UE, dyrektywą o odnawialnych źródłach energii (RED II), rozporządzeniem UE w sprawie drewna oraz regulacją UE o łańcuchu dostaw.

Dlaczego jest to ważne?

Decyzje dotyczące unijnej polityki leśnej do 2030 roku podejmowane są TERAZ!

Lasy są naszymi zielonymi płucami - pochłaniają CO2, uwalniania tlen i oczyszczają powietrze. Są też naszymi nerkami, ponieważ poprzez swoje funkcje filtrujące zapewniają nam czystą wodę gruntową.  

Lasy mają wpływ na mikroklimat - działają ochładzająco na otaczające rejony oraz są domem dla niezliczonej liczby gatunków.

Naukowczynie i naukowcy zgadzają się, że w celu osiągnięcia celów porozumienia paryskiego lasy muszą być chronione, a obszary przez nie zajmowane w Europie - zwiększane. Mimo to problem deforestacji Europy w ostatnich latach znacznie się nasilił i nawet w obszarach ściśle chronionych hektary lasów są codziennie wycinane!

Jakie są długofalowe skutki zrębów zupełnych?

Nie ma co do tego wątpliwości: zrąb zupełny stanowi dramatyczną i niszczącą interwencję i napędza kryzys klimatyczny oraz wymieranie gatunków. W krótszej perspektywie może wydawać się on ekonomicznie atrakcyjną formą zarządzania lasami, ale w świetle obecnego kryzysu praktyki te są po prostu nieodpowiedzialne.  

Po wykarczowaniu pierwotny las naturalny jest często zastępowany przez szybko rosnące i ubogie gatunkowo plantacje, które mają niewiele wspólnego ze złożonym ekosystemem lasu i jego różnorodnymi korzyściami dla człowieka i przyrody:

 •  odrastanie nowo zasadzonych drzew i pochłonięcie przez nie znaczących ilości CO2 zajmuje dziesięciolecia;

 •  niszczenie lasów przez wycinkę zupełną ma poważny wpływ na lokalne warunki klimatyczne: zaburzony zostaje efekt chłodzenia, oczyszczanie powietrza, magazynowanie wody i zasilanie wód gruntowych;

 • w dłuższej perspektywie pogarsza się żywotność gleby;

 • nowo nasadzone lasy są często monokulturami i nie oferują już takiej samej jakości jak siedlisko dla bioróżnorodności.

 Jaki byłby wpływ zakazu zrębu zupełnego?

 • Biznesowy model przekształcania lasów naturalnych w plantacje byłby pozbawiony podstaw.

 • Zamiast tego bliższe naturze formy gospodarki leśnej zyskałyby na znaczeniu i mogłyby tworzyć nowe miejsca pracy.

 • Na podstawie zdjęć satelitarnych ostatnie lasy pierwotne i naturalne w Europie można by skuteczniej chronić przed nielegalnym wyrębem.

Wykorzystaj swój głos, aby powstrzymać niszczenie europejskich lasów przez stosowanie zrębu zupełnego i ocal klimat!

 

[1] W piątek 23 lipca w tekście petycji zmieniono zdanie ze względu na opublikowanie nowej strategii leśnej UE, jednak w unijnych procesach jest wiele momentów, w których można dokonać zmian. Zdanie „W połowie lipca Komisja Europejska przedstawi nową Strategię Leśną UE, która ukształtuje ogólnounijną politykę leśną do 2030 r.” zostało zastąpione zdaniem „Przyszłość naszych lasów jest obecnie tematem gorącej debaty w UE: Staromodne, niszczące praktyki leśne mogą przeważyć nad zrównoważoną i bliską naturze polityką zarządzania lasami”.

Następny krok - podziel się!