111,545 of 125,000 signatures

Ova peticija je pokrenuta od strane fondacije Euronatur, BirdLife International, CZIP i MSJA

Petition text

Peticija upućena gdinu Dušku Markoviću, premijeru Crne Gore

Građani i građanke Ulcinja, Crne Gore i Evrope, pozivamo gdina Duška Markovića, premijera Crne Gore

da osigura ponovno pokretanje proizvodnje soli na Ulcinjskoj Solani. #ZaSo
da osigura zaštitu Ulcinjske Solane na nacionalnom i međunarodnom nivou. #ZaPtice
da riješi pitanje vlasništva Ulcinjske Solane kako bi se njome upravljalo na najbolji mogući način i u najboljem interesu građana i prirode. #ZaLjude

Ovo područje, može podržati lokalnu ekonomiju i proizvodnju soli kao i održivi turizam u kojem ljudi i priroda imaju koristi jedni od drugih.

Why is this important?

Informacije o značaju Ulcinjske solane
#ZaSo
Ulcinjska solana obuhvata područje od 1,492 ha u blizini grada Ulcinja, na jugu Crne Gore, uz Jadransko more. Od 1935. godine, proizvodnja soli je upošljavala i do 400 ljudi. Pa ipak nakon privatizacije 2005. godine, fabrika soli je sistemski uništavana, da bi konačno, 2013. godina bila izvršena i posljednja berba soli, a radnici poslati kućama. Loše upravljanje napuštene infrastrukture (bentovi, kanali) svjedoci su ubrzanom propadanju solane sa svakim narednim danom. Ovo drastično otežava upravljanje vodama na solani i uporedo urušava njenu „drugu“ funkciju, važnog područja za gniježđenje i odmorište stotine hiljada ptica selica. Upravo iz tog razloga apelujemo na gdina Duška Markovića, premijera Crne Gore, da na vrijeme osigura revitalizaciju proizvodnje soli na Ulcinjskoj solani.
#ZaPtice
Sama veličina močvarnog staništa Ulcinjske solane i visok diverzitet u pogledu vrsta koje čine njenu floru i faunu, čine ovo područje jedinstvenim na nivou istočnog Jadrana. Ulcinjska solana je najznačajnije područje za odmor, gniježđenje i zimovanje mnogih ptica močvarica na Jadranskom migratornom koridoru. Hiljade ptica, sa više od 250 vrsta, računa na sigurnost solane svake godine, uključujući flamingose, vlastelice i pelikane koji se često hrane u njenim plitkim vodama. Ulcinjska solana je takođe stanište mnogih ugroženih vrsta riba, vodozemaca i reptila, kao i biljaka. Sa takvim prirodnim bogatstvom, Ulsinjska solana je upisana na listu Emerald staništa u okviru Bernske konvencije 2007. godine. Pa ipak, od tada nisu sprovođene mjere zaštite radi očuvanja prirodnih vrijednosti solane. Još od 2006. godine, poznato je da Ulcinjska solana ispunjava šest od devet alternativnih kriterijuma za zaštitu u okviru Ramsarske konvencije kao međunarodno važno močvarno stanište, ali Vlada Crne Gore po tom pitanju još uvjek nije ništa poduzela. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora ne može sebi priuštiti da izgubi Ulcinjsku solanu, budući dragulj Natura2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije. Upravo iz tog razloga apelujemo na gdina Duška Markovića, premijera Crne Gore, da zaštiti Ulcinjsku solanu na nacionalnom i međunarodnom nivou.
#ZaLjude
Proizvodnja soli na Ulcinjskoj solani privatizovana je za €800,000 u okviru netransparentnog procesa 2005. godine, kada je Eurofond otkupio većinski paket akcija tog preduzeća. Od tada, solana je namjerno uništavana, a Eurofond je u nekoliko navrata, pokušao da, putem tendera, proda zemljište solane za nekoliko stotina miliona eura, tvrdeći da je otkupom akcija stekao ne samo pravo na koncesiju za berbu soli, već i pravo vlasništva nad zemljištem. Eurofond predstavlja solanu inostranim investitorima kao lokalitet za razvoj luksuznog turističkog kompleksa koji uključuje golf terene, marinu i prateće sadržaje. Još uvjek je nejasno ko je vlasnik Ulcinjske solane. Upravo iz tog razloga apelujemo na gdina Duška Markovića, premijera Crne Gore, da osigura da Ulcinjska solana ostane vlasništvo svih građana i građanki Crne Gore, te da se njom upravlja u najboljem interesu ljudi i prirode ove zemlje.

 

 

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here