111 545 z 125 000 podpisów

Petycja zainicjowana przez organizacje EuroNatur Foundation, BirdLife International, CZIP i MSJA

Tekst petycji

My, obywatelki i obywatele Ulcinj, Czarnogóry, Europy i całego świata, apelujemy do pana Duško Markovića, premiera Czarnogóry, aby:

  • jak najszybciej doprowadził do rewitalizacji solniska Ulcinj Salina #DlaSoli
  • zapewnił ochronę solniska Ulcinj Salina zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym #DlaPtaków
  • zagwarantował, że Ulcinj Salina pozostanie wspólną własnością obywatelek i obywateli Czarnogóry oraz że ten obszar będzie zarządzany w najlepszym interesie społeczeństwa Czarnogóry i jej środowiska naturalnego #DlaLudzi

Objęcie tego obszaru ochroną i właściwe zarządzanie nim pozwoli rozwinąć tam gospodarkę opartą na produkcji soli i zrównoważonej turystyce, z korzyścią dla ludzi i dla natury.

Dlaczego jest to ważne?

Informacje o znaczeniu obszaru Ulcinj Salina

#DlaSoli

Ulcinj Salina to solnisko o powierzchni 1492 ha, położone w pobliżu miasta Ulcinj na południu Czarnogóry, opodal malowniczego wybrzeża Adriatyku. Od 1935 roku przy produkcji soli zatrudniano tu 400 osób. W 2005 roku solnisko sprywatyzowano i od tamtej pory postępuje tam degradacja. Ostatnie grudki soli zebrano w 2013 roku, po czym wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Fatalne zarządzanie opuszczoną infrastrukturą (np. groblami i kanałami) powoduje, że stan solniska pogarsza się z każdym dniem. Poważnie utrudnia to gospodarkę wodną i powoduje, że solnisko przestaje pełnić swoją drugą funkcję ważnego terenu lęgowego i wypoczynkowego dla setek tysięcy ptaków wędrownych. Dlatego apelujemy do premiera Czarnogóry Duško Markovića, by jak najszybciej doprowadził do rewitalizacji solniska.

#DlaPtaków

Ze względu na znaczną powierzchnię moczarów i wielką różnorodność żyjących tam gatunków flory i fauny siedlisko dzikiej przyrody w Ulcinj Salina jest unikalnym miejscem w rejonie wschodniego Adriatyku. Ulcinj Salina to najcenniejsze miejsce odpoczynku, lęgowisko i zimowisko dla wielu gatunków ptaków wodnych na „szlaku adriatyckim”, którym migrują ptaki. Co roku osiadają tam tysiące ptaków z ponad 250 różnych gatunków – w tym flaminga karmazynowego, szczudłaka zwyczajnego i pelikana kędzierzawego, które znajdują pożywienie w płytkich wodach solniska. Ulcinj Salina to także siedlisko wielu zagrożonych gatunków ryb, płazów i gadów, jak również roślin słonowodnych. Za sprawą tego naturalnego bogactwa obszar Ulcinj Salina kandydował w 2007 roku do miana „szmaragdowego punktu” w rozumieniu Konwencji Berneńskiej. Jednak od tamtej pory nie podjęto żadnych kroków dla zabezpieczenia tego cennego obszaru. Od 2006 Ulcinj Salina spełnia sześć z dziewięciu kryteriów pozwalających na zaliczenia go do „mokradeł o znaczeniu międzynarodowym” (według tzw. Konwencji Ramsarskiej), jednak władze Czarnogóry nadal nie wystąpiły o wpisanie solniska na tę listę. Jako kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej, Czarnogóra nie może dopuścić do utraty Ulcinj Saliny – przyszłego klejnotu w europejskiej sieci rezerwatów Natura2000. Dlatego apelujemy do premiera Czarnogóry Duško Markovića, by zapewnił ochronę solniska zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.

#DlaLudzi

W 2005 roku produkcję soli w Ulcinj Salina sprywatyzowano w niejasnych okolicznościach za 800 000 euro. Większość udziałów przejęła spółka Eurofond. Od tamtej pory trwa celowa degradacja solniska, a spółka Eurofond już kilkakrotnie usiłowała sprzedać ziemię za setki milionów euro, twierdząc, że nabyła nie tylko koncesję na produkcję soli, ale również prawo własności terenu. Eurofond przedstawia Ulcinj Salina zagranicznym inwestorom jako lokalizację, w której można zbudować luksusowy ośrodek dla turystów – z polami golfowymi, przystanią jachtową i innymi udogodnieniami. Nadal nie jest jednak jasne, kto jest właścicielem Ulcinj Salina. Dlatego apelujemy do premiera Czarnogóry Duško Markovića o zagwarantowanie, że Ulcinj Salina pozostanie wspólną własnością obywatelek i obywateli Czarnogóry oraz że ten obszar będzie zarządzany w najlepszym interesie społeczeństwa Czarnogóry i jej środowiska naturalnego.

Więcej informacji:
https://savesalina.net/
https://www.euronatur.org/en/
https://www.birdlife.org/
http://www.czip.me/en/
http://www.ulcinjsalina.me/


 

W partnerstwie z:

 

Następny krok - podziel się!