2 410 z 5 000 podpisów

Do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Josepa Borrella, Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Petycja zainicjowana przez organizatorów i uczestników europejskich akcji przeciwko uwięzieniu Aleksieja Nawalnego

Tekst petycji

Ostatnie wydarzenia w Rosji związane z próbą zabójstwa, a potem aresztowaniem Aleksieja Nawalnego nie tylko wywołały falę protestów zarówno w Rosji, jak i we wszystkich krajach świata, gdzie mieszkają Rosjanie. W sobotę 23 stycznia akcje solidarnościowe odbyły się w dzięsiątkach krajów świata, w setkach miast, od Tokio do San Francisco.

W Europie w akcjach tych uczestniczyły tysiące Rosjan i obywateli Europy, którzy chcieli wesprzeć Aleksieja Nawalnego w jego walce i zażądać uwolnienia jego oraz wszystkich innych rosyjskich więźniów politycznych i ukraińskich zakładników Kremla, a także wyrazić solidarność z Rosjanami, którzy pragną, by nasz kraj był demokratyczny, nowoczesny, dynamicznie rozwijający się i wolny od personalnego reżimu Putina. Na wielu z tych akcji padały postulaty do władz Unii Europejskiej, które prezentujemy dzisiaj w formie zbiorowej petycji.

Chcemy powiedzieć, że dzisiaj doszliśmy do momentu, gdy pora powiedzieć „dość!”:

  • Dość udawania, że Władimir Putin reprezentuje interesy Rosji i Rosjan!
  • Dość przymykania oczu na to, że Putin i podporządkowani mu urzędnicy i biznesmeni uzurpowali sobie władzę w Rosji i utrzymują ją w swoich rękach siłą, całkowicie lekceważąc rosyjskie prawo, jak również jej międzynarodowe zobowiązania!
  • Dość podtrzymywania współpracy z Putinem i lojalnymi wobec niego urzędnikami i oligarchami i nazywania tego „partnerstwem z Rosją”!
  • Dość uznawania za drugorzędną kwestię represji, bezprawia, niekonstytucyjnych ustaw, nielegalnych poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz wszystkiego tego, co z punktu widzenia Rosjan stanowi samą istotę putinowskiego reżimu!

Apelujemy o przemyślenie strategii Unii Europejskiej wobec Rosji i zawieszenie wszelkich rozmów wszelkich rozmów o współpracy i partnerstwie z Rosją, dopóki nie zostaną rozwiązane najpilniejsze kwestie:

  1. Uwolnienie więźniów politycznych (obywateli Rosji, Ukrainy i innych państw): według danych Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (https://memohrc.org/ru/content/spiski-presleduemyh) w Rosji znajduje się obecnie ponad 400 osób prześladowanych z powodów politycznych, przy czym większość z nich przebywa w aresztach i zakładach karnych. Jedną z tych osób jest Aleksiej Nawalny. Kryteria, którymi kieruje się Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” nadając status więźnia politycznego, opierają się na Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr №1900 (2012).
  2. Zniesienie represyjnych ustaw, w tym ustawy o „zagranicznych agentach”, która pozwala nadawać ten status zarówno organizacjom, jak i osobom fizycznym, a także ustawy „o organizacjach niepożądanych”. Ustawy te są niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji, w tym w ramach członkostwa w Radzie Europy. Rekomendacje dotyczące zniesienia i zmiany ustaw wprowadzających do rosyjskiego systemu prawnego status „agenta zagranicznego” i „organizacji niepożądanej” zostały przekazane Komisji Weneckiej Rady Europy.
  3. Wstrzymanie prac nad ustawą o „edukacji obywatelskiej”, która ma stworzyć system państwowych regulacji regulacji wszystkich działań edukacyjnych, w tym mających na celu rozwijanie krytycznego myślenia, poziomu zawodowego czy w ogóle poszerzanie horyzontów. Ta ustawa również jest niezgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji i ustanowi nową żelazną kurtynę, gdyż sprawie, że zakazane będą wszelkie kontakty między ludźmi (people-to-people), które nie będą mieć autoryzacji rosyjskich władz państwowych.
  4. Zapewnienie swobodnej i uczciwej kampanii przed wyborami do Dumy Państwowej w 2021 roku, a także wyborami do władz regionalnych i lokalnych. Rozumiemy pod tym umożliwienie swobodnej pracy zagranicznym obserwatorom i dziennikarzom, akredytowanie niezależnych obserwatorów z Rosji (w tym obserwatorów ruchu Gołos) oraz dopuszczenie do wyborów niezależnych kandydatów (w tym tych, przeciwko którym wszczęte zostały politycznie motywowane sprawy karne). Dopiero po upewnieniu się co do szczerej gotowości władz rosyjskich do przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów dopuszczalne jest wznowienie jakiejkolwiek współpracy z nimi, w tym gospodarczej.
  5. Anulowanie poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej przyjętych w 2020 roku z naruszeniem prawa. Komisja Wenecka Rady Europy zapoznała się tymi poprawkami i przedstawiła władzom Rosji swoje rekomendacje, które nie zostały uwzględnione w dalszym procesie decyzyjnym.
  6. Zwrócenie Ukrainie anektowanych terytoriów, zaprzestanie wojskowej ingerencji w sprawy Ukrainy i wspierania nielegalnych formacji zbrojnych na wschodzie Ukrainy zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr №2325 (2020).

Ponadto apelujemy o poddanie dokładnej analizie kwestii realizacji sankcji personalnych wprowadzonych przez UE w stosunku do przedstawicieli rosyjskich władz i biznesu, a także o rozszerzenie tych sankcji na osoby, które ponoszą bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za łamanie przez Rosję jej międzynarodowych zobowiążań, w tym w ramach członkostwa w OBWE i w Radzie Europy.

Dlaczego jest to ważne?

Sytuacja w Rosji i wpływ putinowskiego reżimu na sytuację w UE pokazuje, że błędne jest przekonanie o tym, że wszystko, co dzieje się w Rosji, w małym stopniu dotyczy codziennych problemów Europy. Reżim, który rozpowszechnia kłamstwo i nagminnie łamie prawa człowieka, który anektuje terytoria sąsiednich państw i agresywnie próbuje rozszerzyć swoją obecność wojskową na całym świecie, który prześladuje opozycję i mniejszości, promuje nierówność i dyskryminację jako swoje wartości, reżim, który utrzymuje partnerstwa z innymi dyktatorami, na przykład w Iranie, Uzbekistanie i Wenezueli, depczącymi demokrację - taki reżim jest niebezpieczny i zagraża każdemu krajowi, który stoi na straży wartości demokratycznych i praw człowieka. To zagrożenie dla wszystkich europejskich wartości, które chcemy chronić.

Jesteśmy przekonani, że będziecie mogli dokonać właściwego wyboru - wyboru w interesie Europy i jej mieszkańców, dla lepszej przyszłości dla nas wszystkich!

Organizatorzy i uczestnicy europejskich akcji przeciwko uwięzieniu Aleksieja Nawalnego:

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję”, Polska

Forum Rosyjskojęzycznych Europejczyków, (ForumrussischsprachigerEuropäer), Niemcy

Jewgenija Czirikowa, aktywistka społeczna, koordynatorka projektu activatica.org, Estonia

Stowarzyszenie „Rosja bez Putina” (Asociación Rusia sin Putin), Hiszpania

Anton Litwin, dyrektor Festiwalu Kultury i Praw Człowieka „Kulturus”, Czechy

Jelena Łukianowa, profesor prawa Wolnego Uniwersytetu, Łotwa

Aleksandr Morozor, pracownik naukowy Akademickiego Centrum Borysa Niemcowa w Pradze, Czechy

Ksenia Aszrafullina i Paweł Jelizarow, aktywiści społeczni, Portugalia

Stowarzyszenie Russie-Libertés, Francja

Następny krok - podziel się!