2 410 z 5 000 podpisů

Předsedkyni Evropské komise paní Ursule von der Leyenové a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a víceprezidentu Evropské komise panu Josepu Borellovi

Organizátorem této petice je organizátoři a účastníci shromáždění za solidaritu s Alexejem Navalným a politickými vězni v Rusku

Text petice

Poslední události v Rusku spojené s pokusem o vraždu Alexeje Navalného a jeho následným zatčením vyvolaly vlnu protestů v Rusku a ve všech zemích, kde žijí ruské komunity. V sobotu 23. ledna se uskutečnila podpůrná shromáždění ve stovkách měst po celém světě, od Tokia, Sydney až po San Francisko. V Evropě na podporu Alexeje Navalného vyšly do ulic tisíce Rusů a občanů států Evropské Unie, kteří požadovali jeho propuštění a projevili solidaritu s ruskými občany, kteří chtějí, aby jejich země byla demokratickou, pokrokovou, prosperující a svobodnou od Putinova autoritářského režimu.

V mnoha zemích byla výzva protestujících adresována vám, a i dnes se k vám obracíme prostřednictvím této petice. Chceme vám sdělit, že nastal čas, kdy je třeba říct „Máme toho dost“:

  • Dost bylo Evropské unie, která věří lži, že Vladimir Putin reprezentuje zájmy Ruska a jeho občanů. To, co reprezentuje jsou pouze zájmy ruských oligarchů.
  • Dost bylo Evropské unie, která zavírá oči před tím, že Putinův režim uzurpuje moc a udržuje jí silou, pošlapává zákony, ústavu a mezinárodní závazky Ruska.
  • Dost bylo spolupráce s Putinem, jeho funkcionáři a oligarchy. To nelze označovat za „partnerství s Ruskem“. Evropští občané nechtějí jejich špinavé, krvavé peníze, ropu a plyn.
  • Dost bylo ignorování represí, porušování lidských práv, zákonů v rozporu s ústavním pořádkem a nezákonných změn ústavy, tj. všeho, co Putinův režim opravdu představuje pro většinu Rusů.

Žádáme vás o přehodnocení strategie vztahů a politiky vůči Rusku a prosíme vás o odložení všech jednání o spolupráci a partnerství do doby, než budou vyřešeny nejpalčivější problémy:

  1. Budou propuštěni všichni vězni svědomí (ať už se jedná o občany Ruska, Ukrajiny nebo dalších států): dle údajů lidskoprávní organizace Memorial je v Rusku více než 400 lidí pronásledováno za své politické a náboženské přesvědčení, většina z nich je uvězněna. Seznam politických vězňů, který vede Memorial zahrnuje také Alexeje Navalného a je dostupný zde. Memorial se ve stanovení kritérií, pro zařazení osoby na tento seznam opírá o rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1900 (2012).
  2. Budou zrušeny všechny represivní zákony, včetně statusu „zahraničního agenta“, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby, stejně tak, jako status „nežádoucích organizací.“ Tyto zákony jsou v rozporu s mezinárodními závazky Ruska, mimo jiné v rámci Rady Evropy. Doporučení zrušit či novelizovat výše uvedené zákony podpořila také Benátská komise Rady Evropy.
  3. Bude pozastaveno přijetí navrženého zákona o občanském vzdělávání, který zavádí systém státní regulace všech vzdělávacích akcí, včetně těch, které jsou určeny k rozšíření obecných znalostí, k rozvoji kritického myšlení nebo ke zlepšení odborných dovedností. Tento zákon je taktéž v rozporu s mezinárodními závazky Ruska a hrozí vytvořením nové železné opony, když zakazuje všechny kontakty mezi lidmi bez předchozího souhlasu ruského státu.
  4. V roce 2021 budou organizovány svobodné a spravedlivé volby do Státní dumy a do místních samospráv, ke kterým budou připuštění mezinárodní pozorovatelé, novináři, akreditovaní nezávislí pozorovatelé z Ruska (včetně pozorovatelů hnutí Golos) a k volbám budou mít přístup i nezávislí kandidáti (včetně těch, proti kterým je vedeno trestní stíhání z politických důvodů). Věříme, že dokud ruská vláda neukáže, že je opravdu připravena uspořádat svobodné a spravedlivé volby, jakákoliv spolupráce, včetně ekonomické, musí být přerušena.
  5. Budou zrušeny nezákonné dodatky k Ústavě Ruské federace. V roce 2020 se Benátská komise Rady Evropy s těmito dodatky seznámila a vydala svá doporučení, která nebyla vzata v potaz.
  6. Ukrajině budou navrácena anektovaná území a bude ukončena jakákoliv vojenská intervence a podpora nelegálních vojenských uskupení na východě Ukrajiny v souladu s rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2325 (2020).

Žádáme vás také, abyste vyšetřil otázku neefektivní implementace evropských sankcí, uvalených na ruské státní představitele a byznysmeny a opravdu zvážil doplnění sankčního seznamu o osoby, jež přímo či nepřímo napomáhají porušování lidských práv v Rusku nebo mezinárodních závazků Ruska, včetně těch, které Rusko má jako člen OBSE a Rady Evropy.

Proč je to tak důležité?

Je chybné si myslet, že Putinův režim a současná situace v Rusku má málo co dělat s Evropskou unií a jejími každodenními problémy. Režim, který rozšiřuje lži a porušuje lidská práva, který anektuje sousedící území a agresivně se snaží rozšířit svou vojenskou přítomnost ve světě, který pronásleduje opozici a náboženské menšiny, který prosazuje nerovnost a diskriminaci, režim, který podporuje další diktatury v Iránu, Uzbekistánu a Venezuele, zatímco pošlapává demokracii – takový režim je nebezpečný a představuje opravdovou hrozbu pro každý stát, zastávající demokratické hodnoty a chránící lidská práva. Je to hrozba pro naše evropské hodnoty, které musíme bránit.

Jsme si jistí, že můžete učinit správnou volbu – volbu pro Evropu a její občany, volbu pro lepší budoucnost nás všech!

Organizátoři a účastníci shromáždění za solidaritu s Alexejem Navalným a politickými vězni v Rusku:

Asociace za svobodné Rusko (Za Wolną Rosję), Polsko

Fórum rusky hovořících Evropanů (Forum russischsprachiger Europäer), Německo

Evgenia Chirikova, občanská aktivistka, koordinátorka Activatica.org, Estonsko

Asociace Rusko bez Putina (Asociación Rusia sin Putin), Španělsko

Anton Litvin, ředitel festivalu kultury a lidských práv Kulturus, Česká republika

Elena Lukjanova, profesorka práva, Free University, Lotyšsko

Alexander Morozov, výzkumník Akademického centra Borise Němcova, Česká republika

Ksenia Ashrafullina a Pavel Elizarov, občanští aktivisté, Portugalsko

Asociace Russie-Libertés, Francie

Další krok - Předávejte informaci dál.

Tuto petici podepisujete jako To nejste Vy? Klepněte sem.