34,247 of 50,000 signatures

Guk, Europako eta munduko herritar gisa, hauxe eskatzen diegu Europako Batzordeari, Europako Parlamentuari, Europako Kontseiluari eta Schengengo esparruko gobernu nazionalei:

This petition is run by Feministasylum

Petition text

1. Berma diezaietela nazioarteko babeserako eskubidea emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei, berezkoak zaizkien asilo-arrazoi guztien benetako aitorpena eginez.

Eskatzen dugu Europako Batzordeak eta gobernu nazionalek beharrezkoak diren bitartekoak jar ditzatela, emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei berezkoak zaizkien asilo-arrazoiak benetan aitortzeko prozedura eta azpiegitura egokiak ezartzeko.

2. Ezar dezatela Europako instantzia bat, Istanbulgo Hitzarmenaren 60. eta 61. artikuluak eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmenaren 10. artikulutik 16. artikulura bitartekoak benetan aplikatzen direla zaintzeko.

Istanbulgo Hitzarmenaren eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko akordioa benetan aplika dadila eskatzen dugu, genero-arrazoiengatiko biktimak aitortuak eta babestuak izan daitezen eta nazioarteko babesa jaso dezaten.

3.Berma dezatela Europako herrialdeetan asilorako eskubidea baliatu ahalko dutela emakumeek, neskek eta LGBTIQA+ kolektiboko kideek.

Emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei Europan asilo-eskaerak egiteko aukera emango dieten legezko bide errazak baino ez ditugu eskatzen.

Why is this important?

Indarkeria sexual eta sexistek (besteak beste, etxeko indarkeriak, sexu-esplotazioak, norberaren borondatearen aurkako ezkontzek, mutilazio genitalek, emakumeen salerosketak, baztertzaileak diren legeek, haurrak kentzeak) emakume, neska eta LGBTIQA+ kolektiboko kide asko bultzatzen dituzte beren herrialdeetatik ihes egin eta Europan asiloa eskatzera.

Pertsona horiek ia sistematikoki pairatzen dituzte indarkeria eta esplotazioa migrazio-bidaia osoan zehar, besteak beste: indarkeria sexuala, mugalarien edo errefuxiatu-esparruetan dauden beste batzuen eskuetan; esplotazio sexuala, edo igarotzen diren herrialdeetako emakumeen salerosketa-sareetan preso erori eta beren borondatearen kontra lan egitera derrigortzea (baita Europako herrialdeetan ere); mehatxuak, traumak eta beren haurrek bizi dituzten arriskuak.

Behin Europara iritsita, egokitu gabe dauden prozedurekin egiten dute topo, eta harrera duina ere ez zaie egiten. Egungo asilo-prozedurek ez dute aukerarik ematen generoagatiko indarkeriaren biktimak edo emakumeen salerosketaren biktimak identifikatzeko, ostatu emateko azpiegiturak ez daude egokituta eta ez dago babes-neurri nahikorik. Eta, gainera, askotan ez zaie aitortzen asilorako arrazoi espezifikoak dituztenik, nahiz eta Europako zuzentarau ugaritan eta Istanbulgo Hitzarmenean aitortu egiten den emakumeek pairatzen duten generoagatiko indarkeria nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea ematen duen jazarpen-mota bat dela.

Guk, Europako eta munduko herritar gisa, hauxe eskatzen diegu Europako Batzordeari, Europako Parlamentuari, Europako Kontseiluari eta Schengengo esparruko gobernu nazionalei:

1. Berma diezaietela nazioarteko babeserako eskubidea emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei, berezkoak zaizkien asilo-arrazoi guztien benetako aitorpena eginez.

Eskatzen dugu aitorpen hori bermatuta eduki dezatela genero-indarkeriaren biktima diren emakume, neska eta LGBTIQA+ kolektiboko kide guztiek, eta horretarako pertsona horien beharrizan espezifikoak eta, beharrezkoa bada, beraiekin doazen haurrenak ere aintzat har daitezela asilo- eta harrera-prozesu osoan.

Hori bermatzeko, aukera izan behar dute salerosketaren biktimak eta genero-arrazoiengatiko eta heterosexuala ez den beste sexu-orientazio bat izateagatiko indarkeriaren biktimak identifikatzeko balio duten prozesuetan automatikoki sartzeko. Ez hori bakarrik: asilo-eskaerak aztertzeko baldintza egokiak ere ezinbestekoak dira.

Bermatu egin behar da LGBTIQA+ kolektiboaren auziekiko sentikorrak diren emakumezko gizarte-langileak, interpreteak, osasungintzako langileak, psikologoak eta legelariak daudela ostatu- eta harrera-zentroetan. Debekatu egin behar dira erbesteratuta dauden emakumeen eta horien haurren, nesken eta LGBTIQA+ kolektiboko kideen atxiloketak. Dublingo Erregelamendua ez zaie zaurgarriak diren pertsonei aplikatu behar: emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei automatikoki aplikatu behar zaie subiranotasunaren klausula.

Eskatzen dugu Europako Batzordeak eta gobernu nazionalek beharrezkoak diren bitartekoak jar ditzatela, emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei berezkoak zaizkien asilo-arrazoiak benetan aitortzeko prozedura eta azpiegitura egokiak ezartzeko.

2. Ezar dezatela Europako instantzia bat, Istanbulgo Hitzarmenaren 60. eta 61. artikuluak eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmenaren 10. artikulutik 16. artikulura bitartekoak benetan aplikatzen direla zaintzeko.

Istanbulgo Hitzarmenaren 60. artikuluak formalki ezarri zuen estatu sinatzaileek derrigorrez aitortu behar dutela generogatiko indarkeriaren biktimek nazioarteko babesa jasotzeko eta generoa aintzat hartzen duten harrera- eta asilo-prozedurak eta babes-zerbitzu egokituak eskatzeko eskubidea dutela. Ildo horretan, garrantzitsua da, batetik, zaintzea hitzarmen horretan ezarritakoari jarraikiz finkatzen direla estatu sinatzaileetako lege nazionalak eta, bestetik, bermatzea hori benetan aplikatzen dela herrialde sinatzaile guztietan. Halaber, zorrotz errespetatu eta eraginkortasunez zaindu behar da Istanbulgo Hitzarmenaren 61. artikuluak berresten duen ez-itzulketaren printzipioa, emakumeak, neskak eta LGBTIQA+ kolektiboko kideak ez daitezen itzularazi indarkeriak jasan ditzaketen herrialde horietara. Ildo horretan, garrantzitsua da, batetik, zaintzea hitzarmen horretan ezarritakoari jarraikiz finkatzen direla estatu sinatzaileetako lege nazionalak eta, bestetik, bermatzea hori benetan aplikatzen dela herrialde sinatzaile guztietan.

Bestalde, Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmena errespetatzea (batez ere, 10-16. artikuluak) funtsezkoa da, salerosketaren biktimek asilo-prozedura justu eta eraginkorrak, laguntza eta babesa, eta kalte-ordainak jasoko dituztela bermatzeko.

Istanbulgo Hitzarmenaren eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko akordioa benetan aplika dadila eskatzen dugu, genero-arrazoiengatiko biktimak aitortuak eta babestuak izan daitezen eta nazioarteko babesa jaso dezaten.

3. Berma dezatela Europako herrialdeetan asilorako eskubidea baliatu ahalko dutela emakumeek, neskek eta LGBTIQA+ kolektiboko kideek.

Europako Batzordeak 2020ko irailean aurkeztu zuen migrazioari eta asiloari buruzko Europako hitzarmen berria, eta haren helburu nagusia Europarako sarbidea mugatzea da. Salatu egiten dugu EBren interesak babesa behar duten migratzaileen eskubideen kaltetan defendatzen dituen hitzarmen hori. Hain zuzen, muga-erregimen zurrunagoak, Europaren kanpo-mugetan iragazketak egiteko prozedura azeleratuak, harrera-betebeharra alde batera uztea eta Europar Batasuneko estatu ez diren hirugarren herrialdeetan asilo-prozedurak ezartzea eta kanporaketak erraztea dira hitzarmen berri eta onartezin horren ardatzak.

Europako herrialdeetako enbaxadetan asilo-eskaerak egiteko ezintasunak hilerri erraldoi bihurtu du Mediterraneoa, eta mugetan eskaerak aztertzeko dauden prozedura azeleratuek ez dute aukerarik ematen emakumeei eta beraiekin doazen haurrei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei berezkoak zaizkien asilo-arrazoiak eta zaurgarritasunak aitortzeko.

Emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei Europan asilo-eskaerak egiteko aukera emango dieten legezko bide errazak baino ez ditugu eskatzen.

Erakunde hauek laguntzen gaituzte :

Europe : CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Forum Civique Européen, Marche mondiale des Femmes, Migration-Control Project, Parti de la Gauche Européenne, Yeni Kadin

Austria : Frauensolidarität Vienna, StopDeportationsVienna

Basque Country : Asamblea de Mujeres de Bizkaia-Bizkiako Emakumeen Asanblada, Asiciacion Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias, Bagera, nous sommes, Bidez Bide Elkartea, EH Feministak Nika, EHko Bilgune Feminista, ELA SINDIKATUA, ESK Sindikatua, Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializaturen Sarea, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Marcha, Euskal Herriko Mugimendu feminista, LAB SINDIKATUA, Marimatraka Santurtziko talde feminista, Martxanterak talde feminista, Mugarik Gabe ONGD, ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. MUGAK ZABALDUZ, Portugaleteko Mugimendu Feminista, Sindicato LAB de Euskal Herria, SMH-Aita Mari (Salvamento Marítimo Humanitario), STEILAS SINDIKATUA

Belgium: CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, CIRÉ- Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers, Marche mondiale des Femmes

Finland: Free Movement Network

France : #Nous Toutes 06, AIDES, Alda-Lesbiennes Réfugiées Toulouse, ANAFE, APIAF Toulouse, Association Caram'elles, Association de Solidarité avec les Travailleuses et travailleurs immigré.es (ASTI) des Ulis, Bures et Orsay, Association pour la Démocratie à Nice, ATTAC Toulouse, Avocats Sans Frontières France, BAGDAM Espace Lesbien Toulouse, Centre Evolutif Lilith (CEL) de Marseille, Centre LGBTQIA  06, Cercle Louis Guilloux, CGT Education 06, CIMADE, CMPDF31, Collectif AGIR, Collectif Droits des Femmes 06, COMEDE, Ensemble, FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s, Féministes révolutionnaires Nantes, France Amérique Latine, commission Féministes et Genres, GISTI, GRAF, Groupe Accueil et solidarités, Habitat&Citoyenneté, KARAVAN Toulouse, LaisseBien TaGaiete, Lesbiennes Dépassent Les Frontières, Ligue des Droits de l'Homme, Marche mondiale des Femmes, Marche Mondiale des Femmes Occitanie, MRAP, Nice au cœur, Planning Familial, Qx1 Welcome Map, Refugee Women's Centre, Resf-48, Roya Citoyenne, She'lter, Terres à elles, Solidaires 06 - confédération syndicale, SOLIDAIRES 31, SOMICO, Sublimes Portes, Traversées artistiques en Méditerranée, UJPP Union Juive Française pour la paix, UNEF Toulouse, Union syndicale Solidaires

Germany : ATTAC Germany, Bavarian Refugee Council (Bayerischer Flüchtlingsrat), Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtinge, CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V., FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V., Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Flüchtlingsrat Brandenburg, Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V., Flüchtlingsrat NRW Nordrhein-Westfalen e.V., Flüchtlingsrat RLP, Frauenhauskoordinierung e.V. /Association of Women's Shelters, Fraueninformationszentrum Stuttgart, Hessischer Flüchtlingsrat (Refugee Coucil of Hesse) e.V., JUNO - eine Stimme für geflüchtete Frauen/JUNO - a voice for refugee women, KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V., PRO ASYL, Pro Bleiberecht Rostock, Queer refugees support Hamburg, Refugee Council of Lower Saxony /Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., Refugee council Saxony-Anhalt /Flüchtlingsrat Sachsen – Anhalt e.V., Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V., Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. / Saxon Refugee Council, Seebrücke, Terre des femmes – Menschenrechte für die Frau e.V., Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ), Women in Exile and Friends, Brandenburg, XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V.

Germany and Greece: Equal Rights Beyond Borders

Greece: FemArtAct, HumanRights360, Samos LGBTQI+ Group, Samos Volunteers and Samos Advocacy, Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα- Network for Political and Social Rights, Δίκτυο Οργάνωση Γυναικών Ευρώπης- Réseau des femmes grecques d'Europe, Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών- Network of Social Support for Refugees and Migrants, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι- Greek Helsinki Monitor, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council For Refugees, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Greek Forum of Migrants, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 'Διοτίμα' - Centre for Research on Women's Issues 'Diotima', Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)- Center of Research and Action for Peace (KEDE), ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων- Mother’s Work, Association of Multi-Children Families, Ομάδα γυναικών του συλλόγου  κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης "θρυαλλίδα" -  Women Group of the Association of Social and Cultural Intervention "Thryallida", Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης -— LGBTQI+ Employment Support Group, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής- United African Women Organization Greece, Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στο Χρέος και στα Μέτρα Λιτότητας- Χώρος Αλληλεγγύης Γυναικων Γυναικών - Women's initiative against debt and austerity measures - Women's solidarity venue, Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ»  "TO MOV" Women's Rights Association, Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης-Thessaloniki Pride Festival

Italy: ARCI Associazione di Promozione Sociale Roma, Association "Popoli in Arte" Sanremo, Associazione Albatros Laboratorio teatrale e Centro di Solidarietà - Alba (Cuneo), ATTAC Imperia, Campagna LasciateCIEntrare, Casa delle Donne di Milano (Women's house of Milan), Casa delle Donne Parma, Cisda (Cordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus), Cooperativa Giolli, Montechiarugolo (Parma) - Centro di Ricerche Teatro dell'Oppresso, Fucsia Teatro, IAM Intersectionalities and more – Bologna, Il Deposito dei Segni – Pescara, La bottega del Barbieri, Imola, Bologna, Laboratorio Politico per un'altra città, Firenze, Libera Università delle Donne, Milano, NUDM La Spezia, NUDM Modena, NUDM Ponente Ligure, Re.Co.Sol (Reti Comuni Solidali), Chiaro Sasso, Réseau Sanremo Solidale Sanremo

Italy and Bosnia: Linea D'Ombra

Lithuany: Center Against Human Trafficking and Exploitation, Equally

Netherlands: Gambe - GRUPO de APOIO as mulheres no exterior, SAP Grenzeloos

Poland: Fondation Kazimierz Lyszczynski

Portugal: A Coletiva

Spain: Anticapitalistas, Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+, Ca la Dona, Refugees Welcome España, Viento Sur

Switzerland : ACAT, ADF Neuchâtel, APDH, Appartenances, Asile LGBTIQ+, Association de médiatrices interculturelles (AMIC), Association Découvrir, Association du Témoignage Chrétien, Asylex, ATTAC Suisse, Be-Hôme Neuchâtel, Brava (anc. Terre des Femmes), Camarada, Caritas Genève, Carrefour Orientation Solidarité, CEFAM, centre d'accueil et d'intégration pour femmes migrantes et leurs enfants habitant Meyrin, Centre social protestant Genève, Commission fédérative Femmes SSP/VPOD, Commission femmes de l’Union syndicale suisse, Coordination asile.ge, DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und  Liechtenstein, Droit de Rester VD, NE et FR, Elisa-asile, Ensemble à gauche, Femmes socialistes suisses, FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes, Freiplatzaktion Basel - legal counseling center for refugees, Grève féministe suisse, Juristes démocrates de Suisse, L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres  /Neuchâtel, La Roseraie, Le deuxième Observatoire, lelab.church, Les Scribes, Ligue des Droits de l'Homme, Marche mondiale des Femmes, Médecins du Monde, ODAE, Plateforme Traite, Pluri-Elles, Rainbow Spot - Permanence LGBTIQ+ Asile-Migration (Vaud), RECIF, Résistons Genève, SAO Association for displaced women, Solidarité Femmes région Neuchâtel, Solidarité sans frontières, Solidarité Tattes, SolidaritéS CH, Solinetz Luzern, SOS Asile Vaud, Transgender Network Switzerland, UNIA, Viol-Secours, Vivre Ensemble

Turkey : AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Aramızda Gender Studies Association, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence, Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Göç İzleme Derneği, Kadın Gözüyle, KAOS Gay Lesbien Association, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği 

Sweden : Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights

In partnership with:

Next step - spread the word

You're signing this as Not you? Click here