34.247 van de 50.000 benodigde handtekeningen

Ylva Johansson, Europese Commisaris voor migratie en binnenlandse zaken

Deze petitie wordt geleid door Feministasylum

Petitie tekst

1. Garandeer het recht op internationale bescherming door erkenning van specifieke asielgronden van vrouwen, meisjes en LGBTIQA+-mensen.

Wij eisen procedures en structuren die het mogelijk maken om de specifieke asielgronden van vrouwen, meisjes en LGBTIQA+-mensen te erkennen. De middelen om deze structuren op te zetten, moeten verstrekt worden door de Europese Commissie en nationale overheden.

2. Zet een Europees controleorgaan op dat toeziet op de naleving van artikelen 60 en 61 van de Istanbul-Conventie, en van artikelen 10 tot en met 16 van het Verdrag inzake de bestrijding van mensenhandel.

Daarmee worden de slachtoffers van geweld op basis van sekse erkend, ondersteund en voorzien van internationale bescherming.

3. Garandeer toegang tot asiel in Europese landen voor vrouwen, meisjes en LGBTIQA+-mensen.

We roepen op tot gefaciliteerde, legale toegang tot Europese asielprocedures voor vrouwen, meisjes en LGBTIQA+-mensen.

Waarom is dit belangrijk?

Families die zo plots moeten vluchten dat dagen later hun ontbijt nog onaangeroerd op tafel staat. Hun thuis van hen weggerukt – wie overleeft, moet weer helemaal opnieuw beginnen. Het is een reis die miljoenen vrouwen en kinderen op dit moment moeten doorstaan. [1]

Een reis waar op elke hoek gevaar loert. Ze moeten ontsnappen aan dreigingen zoals ontvoering, mensenhandel en mishandeling. <strong>Geen vrouw maakt deze reis, tenzij het echt niet anders kan.

Maar zelfs als ze heelhuids in een veilig land aankomen, betekent dat niet dat ze daar veilig kunnen verblijven. Onze landen heten hen niet het welkom dat ze verdienen. Ze hebben geen goede toegang tot gezondheidszorg, soms worden ze opgesloten of teruggestuurd naar een land waar een doosvonnis hen opwacht. [2]

Maar we hebben nu een kans om hen een beter leven te bieden. Deze week is het precies 11 jaar geleden dat een monumentaal verdrag werd getekend: een verdrag voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen. [3] EU-politici zullen dit moment aangrijpen om hun toewijding aan deze waarden ten toon te stellen. Dat is het moment waarop we hen moeten laten weten dat tienduizenden van ons meer van hen verwachten.

Duizenden verhalen tonen aan hoe Europa vluchtende vrouwen tekort schiet. Zo is er Nahid, een 16-jarig Afghaans meisje. Op weg naar Europa verloor ze haar ouders, en vervolgens sloot de Kroatische grenspolitie haar op, en mishandelde haar. Of de Iraanse Parvin, die samen met andere kinderen en zwangere vrouwen in een container werd opgesloten en geslagen. Of neem Fawzia uit Ethiopië: zij leefde veertien jaar lang in Zwitserland onder de constante dreiging van deportatie – ook al zou dat een doodvonnis voor haar betekenen, omdat ze een gedwongen huwelijk had geweigerd. [4]

Vanaf het prille begin van onze community hebben we ons hard gemaakt voor vrouwenrechten. Zo betuigden we solidariteit met Poolse vrouwen, toen hun recht om over hun eigen lichamen te beslissen werd afgenomen. [5] En toen tijdens de pandemie huiselijk geweld toenam, eisten we ingrijpende actie van de EU om de veiligheid van vrouwen en meisjes te waarborgen. [6]

Maar wij zijn natuurlijk niet de enigen: vorig jaar kwam in Nice, Frankrijk, een grote groep mensen samen die bezorgd zijn over het geweld jegens LGBT+-vluchtelingen en vluchtelingenvrouwen. Deze groep is nu uitgegroeid tot een collectief van meer dan 250 organisaties en 14.000 mensen, genaamd Feminist Asylum. Zij eisen nu samen dat Europa een veilig toevluchtsoord biedt aan vluchtende vrouwen, en zouden graag de hulp van onze community hebben om hun oproep extra kracht bij te zetten. [7]

Verhef je je stem samen met hen? Eis jij ook dat Europa haar verantwoordelijkheden nakomt om geweld tegen vrouwen te bestrijden? 

Bronnen:

  1. De meerderheid van de vluchtelingen op dit moment, meer dan 80%, is vrouw. https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa/bpfa_e
  2. https://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/Mental-Health-Report-FINAL-Oct-2021.pdf
  3. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/691875/IPOL_STU(2021)691875_EN.pdf https://www.refugeewomen.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/WRW-Will-I-ever-be-safe-web
  4. https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts
  5. Al deze verhalen werden verzameld door onze partnerorganisatie Feminist Asylum. De identiteit van de vrouwen is bij hen bekend.
  6. https://act.wemove.eu/campaigns/abortion
  7. https://act.wemove.eu/campaigns/365
  8. [7] https://capiremov.org/en/experience/a-feminist-campaign-for-asylum-for-women-and-lgbtqia-migrants-in-europe/ https://feministasylum.org/
Tweet to Ylva Johansson, Europese Commisaris voor migratie en binnenlandse zaken

Vrouwen die vluchteling zijn verkeren vaak in grote onzekerheid – zonder degelijke gezondheidszorg, opgesloten en mishandeld, of teruggestuurd naar een land waar een doodvonnis hen opwacht. Zorg ervoor dat ze het welkom en het toevluchtsoord krijgen dat ze verdienen.

Deze week is het precies 11 jaar geleden dat een monumentaal verdrag werd getekend: een verdrag voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen (de Istanbul Conventie!). EU-politici zullen dit moment aangrijpen om hun toewijding aan deze waarden ten toon te stellen. Tijdens dit willen wij dat zij weten dat tienduizenden van ons meer van hen verwachten.

Help ons tijdens dit jubileum hun social media te overspoelen met onze boodschap dat Europa zijn naam moet waarmaken en veiligheid moet bieden aan gevluchte vrouwen!

Stuur een tweet

Form to send tweet

Deel deze petitie met je vrienden