80 z 100 podpisów

Wezwanie do wszystkich państw europejskich.

Petycja zainicjowana przez Europejską Sieć na rzecz Bezpaństwowców.

Tekst petycji

Istnieje pilna potrzeba, aby wszystkie państwa europejskie podjęły działania zapobiegające temu, aby dzieci dorastały bez obywatelstwa. Większość dzieci bez obywatelstwa, które mieszkają w Europie, tutaj się urodziło. Większość z nich nie byłaby dziś bezpaństwowcami, gdyby wszystkie państwa europejskie wprowadziły prawne mechanizmy i gwarancje przewidziane w prawie międzynarodowym i zabezpieczające dzieci przed brakiem nawiązania więzi obywatelstwa.

Szokująca rzeczywistość jest taka, że ponad połowa państw europejskich nie wypełnia swoich zobowiązań, w ten sposób odmawiając obywatelstwa tysiącom dzieci na całym kontynencie.

Europejska Sieć na Rzecz Bezpaństwowców wzywa wszystkie państwa europejskie do:

  • przystąpienia do Konwencji ONZ z 1954 roku o Statusie Bezpaństwowców oraz Konwencji ONZ z 1961roku o Ograniczaniu Bezpaństwowości
  • wprowadzenia zmian w przepisach i praktyce ich stosowania w celu wypracowania spójnej legislacji, gwarantującej identyfikowanie dzieci urodzonych na swoim terytorium, które nie nabywałyby obywatelstwa i przyznawanie im obywatelstwa, tak szybko jak to możliwe po urodzeniu
  • zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu do rejestracji urodzeń, tak aby chronić dzieci przed bezpaństwowością.

Dlaczego to jest ważne?

Większość ludzi uważa obywatelstwo za oczywistość, nie zastanawiając się, w jaki sposób je nabywają, na co im pozwala i jak wyglądałoby życie bez niego.

Niestety nie jest tak dla tysięcy dzieci w Europie, które dorastają bez obywatelstwa. Dla tych, których to dotyczy, może to oznaczać brak opieki zdrowotnej, trudności z edukacją, utratę szans, niespełniony potencjał i życie w poczuciu braku przynależności do jakiegokolwiek miejsca na ziemi. Taka sytuacja niesie wiele trudności i niepokój dla dzieci, jak i ich rodziców.

Jest wiele przyczyn, dla których dzieci mogą nie mieć obywatelstwa. Czasami brak obywatelstwa jest przekazywany przez rodziców, którzy także go nie mają. Czasami zaś dziecko może nie nabyć obywatelstwa, ponieważ istnieje konflikt pomiędzy przepisami, które regulują tą kwestię. Niektóre dzieci mogą też mieć trudność z dowiedzeniem swojej tożsamości, a to wtedy, gdy fakt ich urodzin nie był nigdzie zarejestrowany i nie wydano im aktu urodzenia. Bezpaństwowość może być też problemem dla dzieci uchodźców, a wreszcie być skutkiem adopcji lub sytuacji, w której dzieci były porzucone po urodzeniu.

Każde dziecko powinno mieć obywatelstwo i żadne nie powinno być go pozbawione. Ten problem można w całości rozwiązać. Konwencje ONZ stwarzają jasne ramy prawne, aby zdefiniować ten problem i go rozwiązać. Poprzez wprowadzenie gwarancji w prawie krajowym, tak aby każde dziecko, które mogłoby stać się bezpaństwowcem, nabywało obywatelstwo, możemy już w jednym pokoleniu doprowadzić do tego, że żadne dziecko nie będzie bezpaństwowcem.

Następny krok - podziel się!