1 din 100 de semnături

Calling on all European states

This petition is organised by the European Network on Statelessness (ENS)

Petition text

Există o nevoie urgentă de statele europene să acţioneze pentru a împiedica creşterea copiilor fără o cetăţenie. Majoritatea copiilor apatrizi aflaţi în Europa s-au născut în pe acest continent; mulţi dintre ei nu ar fi apatrizi astăzi, în cazul în care toate ţările europene ar fi avut garanţii juridice aplicabile împotriva apatridiei în rândul copiilor, în conformitate cu dreptul internațional. Realitatea şocantă arată faptul că mai mult de jumătate din ţările europene nu îşi îndeplinesc aceste obligaţii, negând astfel un drept la cetăţenie pentru mii de copii de pe întregul continent.

Recomandăm tuturor statelor europene să:

  • Adere la Convenţiile ONU din 1954 privind statutul apatrizilor și cea din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie;
  • eliminarea lacunelor din legile şi practicile statelor cât mai curând posibil după naştere, în vederea aplicării măsurilor de protecţie cuprinzătoare pentru identificarea şi acordarea cetăţeniei proprii pentru copiii născuţi pe teritoriul lor, care altfel ar fi apatrizi;
  • Asigurarea accesului universal şi gratuit la înregistrarea naşterii, în scopul prevenirii apariţiei cazurilor de apatridie.

De ce este important:

Cei mai mulţi oameni primesc cetăţenia pentru că le este acordată de state; ei nu se gândesc la modul sau motivul pentru care au primit-o sau care ar fi diferenţa în cazul în care n-ar avea niciuna.

Din păcate, acest lucru nu este valabil pentru mii de copii din Europa care cresc fără a avea o cetăţenie. Pentru cei afectaţi de acest lucru, consecinţele se pot vedea în lipsa asistenţei medicale, a educaţiei şi a altor oportunităţi, cât și ca urmare a unui potențial neîmplinit şi a unui sentiment de apartenență niciodată destul. Ea aduce greutăţi şi suferință atât copiilor cât şi părinților lor deopotrivă.

Există o serie de moduri în care un copil ar putea ajunge fără să aibă o cetăţenie. Uneori, apatridia este transmisă de la părinţi apatrizi la copiilor lor. Alteori, un copil nu reuşeşte să dobândească o cetăţenie la naștere din cauza unui conflict între diferite legi privind cetăţenia, sau poate să nu fie în măsură să dovedească identitatea din punct de vedere juridic, în lipsa unui certificat de naştere. Apatridia poate fi, de asemenea, o problemă pentru unii copii născuți refugiaţi. Aceasta poate rezulta, de asemenea, din surogate internaționale, precum adopţia sau copiii abandonaţi la naştere.

Nici un copil nu ar trebui să fie lăsat fără o cetăţenie. Este o problemă care este în întregime rezolvabilă. Convențiile ONU oferă un cadru legislativ clar pentru a defini şi a aborda problema. Prin stabilirea unor măsuri protective în norme legale privind cetăţenia prin care să se asigure că orice copil născut pe teritoriul unei ţări va avea dreptul la cetăţenie în cazul în care altfel ar fi apatrid, am putea elimina apatridia din rândul copiilor într-o generaţie!

Următorul pas: dă de veste