319 van de 500 benodigde handtekeningen

Calling on all European states

This petition is organised by the European Network on Statelessness (ENS)

Petitie-tekst

Er is een dringende noodzaak dat Europese lidstaten handelen om te voorkomen dat kinderen zonder nationaliteit opgroeien. De meerderheid van de kinderen in Europa zonder nationaliteit zijn in Europa geboren; velen van hen zouden niet langer staatloos hoeven zijn als alle Europese landen de wettelijke waarborgen tegen staatloosheid onder de jeugd zouden implementeren die het internationaal recht vereist. De schokkende waarheid is echter dat meer dan de helft van de landen in Europa niet aan hun internationale verplichtingen voldoet, waardoor duizenden kinderen over het hele continent een nationaliteit ontzegd wordt.

Wij roepen alle Europese lidstaten op om:

  • Toe te treden tot het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 1954 en het Verdrag inzake de beperking der staatloosheid van 1961;
  • De beperkingen en gaten in hun wetgeving en praktijken te corrigeren, zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen om kinderen, die geboren zijn op hun grondgebied en anders staatloos zouden zijn, zo snel mogelijk te identificeren en een nationaliteit te verstrekken na geboorte;
  • Toegang te garanderen tot gratis en universele geboorteregistratie om staatloosheid te voorkomen.

Waarom is dit belangrijk

Voor het merendeel van de mensen is het vanzelfsprekend om een nationaliteit te hebben; ze denken niet na over hoe en waarom ze deze hebben, welke rechten ze erdoor verkregen hebben, en wat er anders zou zijn als ze geen nationaliteit zouden hebben.

Helaas is de realiteit voor duizenden kinderen in Europa die opgroeien zonder nationaliteit, anders. Getroffenen worden vaak uitgesloten van gezondheidszorg, onderwijs en andere mogelijkheden, wat resulteert in onvervuld potentieel en een gevoel van uitsluiting. Deze situatie veroorzaakt lijden en angst voor zowel kinderen als ouders.

Er zijn een aantal manieren waarop een kind zonder nationaliteit kan eindigen. Soms wordt staatloosheid doorgegeven van staatloze ouders aan hun kinderen. Andermaal komt stateloosheid door een conflict tussen verschillende nationaliteitswetgeving, of als het kind niet in staat is om zijn wettelijke identiteit te bewijzen als gevolg van een ontbrekende geboorteakte. Staatloosheid kan ook een probleem vormen voor kinderen van vluchtelingen. Het kan ook het gevolg zijn van internationaal draagmoederschap, adoptie of als kinderen in de steek gelaten zijn na de geboorte.

Geen enkel kind zou staatloos mogen zijn. Dit is een probleem dat volledig oplosbaar is. VN-verdragen voorzien een duidelijk juridisch kader om het probleem te definiëren en op te lossen. Door waarborgen in de nationaliteitswetgeving op te nemen, die garanderen dat kinderen die op het grondgebied van een land geboren zijn recht op nationaliteit hebben, als ze anders staatloos zouden worden gelaten, zouden we jeugd staatloosheid binnen een generatie kunnen eindigen!

Deel deze petitie met je vrienden