34,005 от 50,000 подписа

Автор на тази петиция е Европейският форум на хората с увреждания

Текст на петицията

Милиони европейци с увреждания са лишени от право на глас и участие в избори.

Призоваваме правителствата и избирателните комисии на държавите членки на ЕС да осигурят правото на личен вот на 80 милиона европейци.

Защо е важно това?

Следващият месец май, европейските избиратели ще могат да изберат своите представители в Европейския парламент.

Всичкили? Не. Хората с уврежданияса все още изоставени.

Тибонямадаможедагласува, тъйкатосесмята, ченеможедаразбираотполитика. Миндаугас няма да успее да влезне в избирателната стая, защото тя не е достъпна за инвалидни колички.

Олганямадаимавъзможносттадаупражниправотосинавот, защотопроцесът и информациятасатвърдесложни.

Лоредананеможедапрочетекандидатитенамашинатазаелектронногласуване и такатяникоганямадаразбередали е гласувалазаправилниякандидат.

Милиониевропейцинямадаиматвъзможностдагласуватследващиямайзарадинедостъпносттанаизборите.

Това е грешно. Тетрябвадаупражнятсвоя глас. Има лесни решения, които могат да променят това. Използвайте ги.

Решения за незабавно прилагане:

Основнитепроблемипредхората с увреждания: http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019

Насоки за достъпни кампании за избори: http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible

Следваща стъпка — споделете каузата

Подписвам се като Не сте вие? Кликнете тук