34 017 av 50 000 underskrifter

Regeringschefer i Europeiska unionen Valkommissioner i EU: s medlemsstater

This petition is run by European Disability Forum

Petition text

Miljoner européer med funktionsnedsättning berövas sin rösträtt och möjligheten att delta i val. Detta måste förändras senast till maj 2019. Vi uppmanar därför EU:s medlemsstaters regeringar och valkommissioner att se till att 80 miljoner européer kan rösta!

Why is this important?

I maj 2019 är det dags för europeiska väljare att utse nästa Europaparlament. Kan alla väljare vara med? Nej, personer med funktionsnedsättning är fortfarande utestängda. Thibault får inte rösta för att han anses vara oförmögen att förstå politiken. Mindaugas kommer inte att kunna ta sig in till vallokalen, därför att den inte är tillgänglig. Olga kommer inte kunna använda sin röst eftersom informationen och processen är för komplicerad. Loredana kan inte läsa kandidaterna på den elektroniska röstmaskinen, så hon kommer aldrig veta om hon verkligen röstade för sin kandidat. Miljoner européer kommer inte att kunna rösta i maj 2019 på grund av otillgängliga val. Det är fel. Alla måste kunna ge sin röst. Det finns enkla lösningar för att fixa det. Använd dem. Snabba lösningar: De viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning (valmanifest på engelska): http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019 Riktlinjer för tillgängliga valkampanjer (på engelska): http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här