34 005 z 50 000 podpisów

Petycja zainicjowana przez European Disability Forum

Tekst petycji

Miliony Europejczyków z niepełnosprawnościami jest pozbawionych prawa do głosowania i uczestniczenia w wyborach. Chcemy, aby mieli/uzyskali oni do tego prawo do maja 2019 roku. Wzywamy rządy i komisje wyborcze Państw Członkowskich UE do zapewnienia, że 80 milionów Europejczyków będzie mogło głosować!

Dlaczego jest to ważne?

W maju wyborcy z Europy będą mogli wybrać kolejny Parlament Europejski.

Wszyscy? Nie. Osoby niepełnosprawne nadal pozostają w tyle.

Thibault nie może głosować, ponieważ uważa się go za niezdolnego do zrozumienia polityki.

Mindaugas nie będzie mógł wejść do budynku obwodowej komisji wyborczej, ponieważ budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

Olga nie będzie mogła użyć swojego głosu wyborczego, ponieważ informacje i proces głosowania są zbyt skomplikowane dla niej.

Loredana nie może odczytać listy kandydatów na elektronicznej maszynie do głosowania, więc nigdy się nie dowie, czy zagłosowała na swojego kandydata.

Miliony Europejczyków nie będzie mogło głosować w maju przyszłego roku z powodu niedostępności wyborów.

Tak nie może być. Każdy powinien się wypowiedzieć. Istnieją proste rozwiązania, aby to sprostować. Użyj ich.

Rozwiązania do natychmiastowej realizacji:

Kluczowe zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych (Manifest Wyborczy): http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019 (dostępny w języku angielskim)

Wytyczne dotyczące uczynienia kampanii wyborczych dostępnymi: http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible (dostępny w języku angielskim)

Następny krok - podziel się!