34.005 af 50.000 underskrifter

Regeringschefer i Den Europæiske Union, Valgkommissioner i EU's medlemsstater

This petition is run by European Disability Forum

Underskriftsindsamling

Millioner af europæere med handicap er berøvet deres stemmeret og mulighed for deltagelse i valg. Vi ønsker, at de får muligheden i maj 2019. Vi opfordrer derfor regeringer og valgkommissioner i EU-medlemsstaterne til at sikre, at 80 millioner europæere er i stand til at stemme!

Hvorfor er dette vigtigt?

Til maj skal vælgerne i Europa vælge det næste Europa-Parlament.

Alle vælgerne? Nej. Mennesker med handicap efterlades stadig tilbage.

Thibault får ikke en stemmeseddel, fordi han ikke anses at være i stand til at forstå politik.

Mindaugas kan ikke komme ind på afstemningsstedet, fordi det ikke er tilgængeligt for kørestole.

Olga kan ikke bruge sin stemme, fordi informationen og processen er for kompliceret.

Loredana kan ikke læse kandidaterne på den elektroniske stemmemaskine, så hun finder aldrig ud af, om hun stemte på sin kandidat.

Millioner af europæere vil ikke kunne stemme næste maj på grund af utilgængelige valg.

Det er forkert. Alle skal høres. Der er nemme løsninger til at rette op på det. Brug dem.

Hurtige løsninger:

Nøgleproblemerne for mennesker med handicap (Valg manifest på engelsk): http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019

Retningslinjer for tilgængelige valgkampagner: http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible

Del denne underskriftsindsamling med dine venner

Du underskriver dette som Ikke dig? Klik her