3.044 van de 5.000 benodigde handtekeningen

Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

This petition is organised by SUPPLY CHA!NGE.

Petitie

Ik eet graag een koekje. Soms wel twee. In deze koekjes zitten nu nog de geheime ingrediënten 'mensenrechtenschendingen' en 'milieuschade'. Als consument en bezorgde burger wil ik dat de EU maatregelen neemt om bedrijven aansprakelijk te kunnen houden voor de misstanden in hun productieketens. De huidige vrijwillige aanpak daarvan is ontoereikend.

Schendingen vinden aan de lopende band plaats. Daarom roepen we de EU op om nu actie te ondernemen door:

 • bindende wetgeving in het leven te roepen om misstanden van bedrijven aan banden te leggen;
 • mee te werken aan de totstandkoming van een bindend VN-verdrag voor bedrijven en mensenrechten;
 • maatregelen te nemen die het milieu in productielanden beschermen
 • Waarom is het belangrijk?

  We hebben internationale bedrijven onderzocht die grondstoffen importeren uit het Zuiden. Er is sprake van grote economische ongelijkheid in de toeleveringsketen, van grove mensenrechtenschendingen en van milieuschade bij de productie van palmolie, cacao en suiker. Allemaal belangrijke ingrediënten in onze koekjes. Zo is er sprake van kinderarbeid, landonteigening, ontbossing en verlies van biodiversiteit.

  De keten voor palmolie is bijzonder problematisch. Zo worden traditionele landrechten van inheemse volkeren in Indonesië en Maleisië geschonden door ontginning voor palmolieplantages.

  Er is geen tijd te verliezen! Met deze petitie vragen we aan de Europese politiek om inheemse volkeren te steunen in hun strijd voor rechtvaardigheid en behoud van hun directe leefomgeving. Internationale, bindende verdragen zijn nodig om agrarische ketens werkelijk duurzaam te maken en ook de lokale bevolking te laten meedelen in de opbrengst.

  Deze petitie wordt ondersteund door de leden van SUPPLY CHA!NGE

  Deel deze petitie met je vrienden