12 129 av 25 000 underskrifter

Till de nyvalda EU-institutionerna (parlamentet, Europeiska kommissionen och rådet)

Denna framställan drivs av Snapshots from the Borders

Framställan

TGör den 3:e oktober till en Europeisk minnesdag för migration. Se till att migrationspolitiken upprätthåller mänsklighet och solidaritet som kärnvärden samtidigt som man främjar ansvarsfördelning i hela Europa.

Den 3 oktober är ett symboliskt datum som påminner om den dag då 368 personer, barn, kvinnor och män, förlorade sina liv i ett skeppsbrott utanför Lampedusa-kusten år 2013.

Varför är detta viktigt?

Vi ber Europas medborgare att stödja gränsområdena som lanserar denna framställan. Var en del av en solidaritetsrörelse genom att underteckna och föra vidare budskapet om att sätta mänsklighet och solidaritet i centrum för EU-institutionerna.

Gemensamt ansvar!
Vi vill sprida våra röster och uppmana beslutsfattare på nationell och Europeisk nivå att uppfylla sina skyldigheter att genomföra en sammanhängande migrationspolitik. Lokalsamhällen som möter migranter behöver stöd från EU-nivå – ett stöd som är solidariskt med alla människor – lokala medborgare och invandrare.

Var en medmänniska!
Människor som flyr krig och förföljelse har ofta inga säkra vägar för att nå Europa. Endast genom att snabbt göra dessa lösningar tillgängliga kan människor undvika människohandlare och riskera sina liv. Genom att föra erfarenheter och lösningar från gränsområdena där migration dagligen syns till Bryssel, kräver vi en rättvisare värld.

Bli en del av en social rörelse!
Stöd, och signera kampanjen och låt oss tillsammans arbeta för att berättelser och röster från gränserna tar sig till kärnan i EU.

Gör den 3 oktober till en Europeisk minnesdag för migration!
2016 fastställde den italienska senaten genom lag att datumet den 3 oktober skulle vara en minnesdag, att fira varje år för att komma ihåg alla offer för migration och att främja medvetenhet och solidaritetsinitiativ. Det är dags att göra den dagen till en minnesdag för hela Europa.

Från och med 3 oktober 2013 till idag har 17 900 invandrare och flyktingar dött eller saknas i Medelhavet. 2016 var det mest dödliga året, då 5 096 personer förlorade sina liv i ett desperat försök att finna frälsning i Europa. År 2018 dog en av 18 personer som korsade Medelhavsområdet till Europa: en oacceptabel mänsklig kostnad och en oacceptabel mänsklig statistik.

Den 3:e oktober kommer att vara en dag för att uppmärksamma och reflektera över dessa mänskliga förluster. en dag där felaktig politik bör ifrågasättas av individuella och europeiska värderingar som alltid är viktigare. En dag för att komma ihåg det förflutna, för att rätta till nutiden och att förutse vår europeiska framtid. Med solidaritet och respekt för alla mänskliga liv.

***

"Gör den 3:e oktober till en europeisk minnesdag för migration!" är kravet från kampanjen NO MORE BRICKS IN THE WALL! Kampanjen implementeras av projektet Snapshots from the Borders, som länkar gränsstäder och öar som möter europeisk migration.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här