12 129 z 25 000 podpisů

Nově zvolené instituce EU (Parlament, Evropská komise a Rada)

Tuto petici založila iniciativa Snapshots From the Borders

Text petice

Učiňte 3. října Evropským dnem paměti a vstřícnosti a zajistěte, aby si migrační politiky udržely v jejich jádru lidskost a solidaritu a zároveň podporovaly sdílení odpovědnosti v celé Evropě.

3. října je symbolické datum připomínající den, kdy v roce 2013 při ztroskotání při pobřeží ostrova Lampedusa přišlo o život 368 mužů, žen a dětí.

Proč je toto důležité?

Vyzýváme veřejnost, aby se připojila k zemím na hranicích Evropy, která zahajují tuto petici, a stala se součástí hnutí solidarity prostřednictvím podepsání poselství lidskosti a solidarity a jeho přenesení k institucím Evropské unie.

Sdílejme odpovědnost!
Společně s územími na hranicích EU, které zahajují tuto petici, chceme jasně říci a vyzvat všechny zákonodárce na vnitrostátní i evropské úrovni, aby plnili své povinnosti zavést soudržnou migrační politiku. Potřeby a podmínky míst, do kterých migranti přicházejí, potřebují podporu na evropské úrovni - podporu solidární se všemi lidskými bytostmi - místními obyvateli a migranty.

Udržme si lidskost!
Lidé prchající před válkou a pronásledováním často nemají bezpečnou a normální možnost, jak se do Evropy dostat. Pouze pokud tyto možnosti bezodkladně zpřístupníme, nebudou lidé nucení uchylovat se k převaděčům a riskovat své životy. Hlasy a účinná řešení z hraničních oblastí Evropy, která migraci zakouší, ukazují i cestu ke spravedlivějšímu světu.

Staňme se součástí hnutí solidarity!
Připojte se k nám, podepište petici a společně posuňme požadavky, které zaznívají od hranic až k jádru Evropské unie.

Udělejme 3. října Evropským dnem paměti a vstřícnosti!
V roce 2016 ustanovil zákonem italský senát, že den 3. října bude Italský den paměti a vstřícnosti (díky Komisi k 3. říjnu, jenž s tímto cílem vznikla), který se bude každoročně vyhlašovat k připomínce všech oběti přistěhovalectví a pro podporu informovanosti a solidarity. Nastal čas zavést tento den v celé Evropě.

Od 3. října 2013 do současnosti je ve Středozemním moři pohřešováno nebo zemřelo 17 900 migrantů a uprchlíků. Jen během roku 2016 přišlo při zoufalém pokusu o záchranu v Evropě o život 5 096 lidí. O život přišel jeden z každých 18 lidí, kteří se v roce 2018 pokoušeli přes Středozemní moře dostat do Evropy: to jsou nepřijatelné lidské ztráty a nepřijatelná statistika.

3. října bude den, kdy si lidé budou připomínat tyto lidské ztráty; den, kdy nedostatečná pravidla budou v kontrastu s našimi osobními a evropskými hodnotami, které by měly vždy měly být přednější. Den k připomenutí minulosti, k nápravě současnosti a k uvažování o naší evropské budoucnosti, která zahrnuje solidaritu a úctu ke všem lidským životům.

***

„Udělejme 3. října Evropským dnem paměti a vstřícnosti!“ je součástí kampaně NO MORE BRICKS IN THE WALL! uskutečněné projektem Snapshots from the Borders, který spojuje města a ostrovy, kterých se migrace na hranicích nejvíce týká.

Další krok - Předávejte informaci dál.

Tuto petici podepisujete jako To nejste Vy? Klepněte sem.