12.129 van de 25.000 benodigde handtekeningen

De nieuw verkozen EU Instituties (Parlement, Europese Commissie en Counsel)

Deze petitie wordt georganiseerd door Snapshots From the Borders

Teken en toon je solidariteit

We roepen iedereen op om zich solidair te tonen met de landen aan de grenzen van Europa én mensen op de vlucht. Dat kan door deze petitie te tekenen en er zo mee voor te zorgen dat 3 oktober de dag wordt waarop we jaarlijks gestorven vluchtelingen herdenken en nieuwe vluchtelingen verwelkomen.

3 oktober is een symbolische datum. Op die dag in 2013 lieten 368 mannen, vrouwen en kinderen het leven bij een scheepsramp voor de kust van Lampedusa (Italië).

Waarom is dit belangrijk?

We vragen burgers om de landen aan de grenzen van Europa die deze petitie hebben gelanceerd te ondersteunen door deel te worden van een beweging van solidariteit door het tekenen en het brengen van een boodschap van menselijkheid en solidariteit tot de kern van Europa.

Sla de handen in elkaar!
Samen met de landen aan de grenzen, willen we onze stem laten horen. We vragen alle nationale en Europese beleidsmakers om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een coherent migratiebeleid te voeren. De lokale bevolking vangt mensen op de vlucht op die Europa binnenkwamen via de Middellandse Zee. Zij hebben nood aan steun op Europees niveau. Steun die solidair is met iedereen, zowel de lokale bevolking als mensen op de vlucht.

Hou het menselijk!
Mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging beschikken vaak niet over veilige en legale kanalen om Europa te bereiken. Er is dringend nood aan legale en veilige alternatieven, zodat vluchtelingen niet langer hun leven op het spel moeten zetten door een beroep te doen op mensensmokkelaars.

Sluit je aan bij de solidariteitsbeweging!
Doe mee, onderteken de petitie en schud de Europese instellingen wakker.

Maak van 3 oktober de Europese Dag van Herdenking en Gastvrijheid!
In 2016 werd in de Italiaanse Senaat de datum van 3 oktober bij wet vastgelegd als de ‘Italiaanse Dag van Herdenking en Gastvrijheid’ (het brein achter het initiatief was Comitato 3 Ottobre, specifiek hiervoor in het leven geroepen). Op deze dag worden elk jaar alle slachtoffers van migratie herdacht en worden sensibiliserings- en solidariteitsacties een hart onder de riem gestoken. Het is hoog tijd dat deze dag ook in de rest van Europa wordt ingevoerd.

Tussen 3 oktober 2013 en vandaag zijn er 17.900 mensen op de vlucht gestorven of vermist geraakt op de Middellandse Zee. In 2016 lagen de sterftecijfers het hoogst met 5096 mensen die stierven in hun wanhopige zoektocht naar Een veilige thuis in Europa. In 2018 kwam één op de 18 mensen om terwijl ze de oversteek van de Middellandse Zee waagden op weg naar Europa: een onaanvaardbaar verlies van levens.

Wij willen dat 3 oktober een dag wordt om stil te staan bij deze mensen en hen te herdenken; een dag waarop we het falende beleid confronteren met onze individuele en Europese normen en waarden die altijd zwaarder zouden moeten wegen. Een dag waarop we het verleden herdenken, het heden beter maken en bouwen aan een Europese toekomst waarin solidariteit en respect voor elk mensenleven centraal staan.

***

“Maak van 3 oktober de Europese Dag van Herdenking en Gastvrijheid!” is de eis van de NO MORE BRICKS IN THE WALL!-campagne van het project Snapshots From The Borders, een initiatief van grensgemeenschappen en eilanden in de frontlinie van de migratiestroom.

Deel deze petitie met je vrienden